☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH

Organizacja imprez masowych
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - druk do pobrania
 
 
Opłaty:
82 zł - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania
 
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
 
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225
fax. 61 28 35 337
e-mail urzad@srem.pl
 
 
Urząd Miejski w Śremie
Pion Spraw Obywatelskich
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 152
fax. 61 28 35 337
 
 
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia albo odmowa jego wydania co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy.
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Śremie
Pion Spraw Obywatelskich
Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
pok. nr 4
tel. 61 28 47 152
 
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Śremu.
 
 
Dodatkowe informacje:
Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą. 
 
 
Imprezą masową jest:
1) impreza sportowa: 
a) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000,
b) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300.
 
 
1) impreza artystyczno-rozrywkowa:
a) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000,
b) na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 500.
 
Wytworzył:
Jacek Konwerski
(2023-02-21)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-04-18 08:20:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-02-21 11:06:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3026416