Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Śremie

Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Śremie
 
Misją Urzędu Miejskiego w Śremie jest zapewnienie należytego, sprawnego i  fachowego realizowania przez Urząd zadań własnych gminy, zleconych i  powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.
 
Misję Urzędu realizować będziemy przez:
1. zapewnienie klientom kompleksowej obsługi administracyjnej,
2. wykonywanie zadań realizowanych przez Urząd w sposób sprawny, kompetentny i uprzejmy,
3. efektywne zarządzanie mieniem gminnym,
4. zapewnienie kompleksowej obsługi organów gminy,
5. zapewnienie rzetelnej informacji,
6. szczególną dbałość o ochronę powierzonych danych osobowych.
 
Aby zrealizować misję i cele Urzędu Miejskiego w Śremie wdrożony został system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001, który jest ciągle rozwijany i doskonalony.
 
 
 
Zatwierdzam 
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu
 
Śrem, 25 kwietnia 2018 r. 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera - inspektor PAO
(2018-10-04)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-12-09 13:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-04 09:57:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki