• plik docx - Informacja o wyborze oferty sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie.docx Informacja o wyborze oferty sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie.docx
  (25.64 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-12-17 13:23:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - informacja o wyborze oferty Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, polegające na realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także profilaktyki w tym zakresie informacja o wyborze oferty Zadanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, polegające na realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także profilaktyki w tym zakresie
  (22.84 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-12-17 13:09:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zarządzanie gminnymi obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zarządzanie gminnymi obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi.docx
  (22.67 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2012-12-12 09:21:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie kraj.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie kraj.docx
  (22.69 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-12-11 13:31:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zorganizowanie i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zorganizowanie i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania.docx
  (22.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-12-11 10:32:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - informacja o wyborze oferty Budowa chodników wiejskich - chodnik w Kalejach informacja o wyborze oferty Budowa chodników wiejskich - chodnik w Kalejach
  (23.56 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-10-26 10:03:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja.docx
  (23.2 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2012-12-12 09:19:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia ścieżki pieszorowerowej do Nochowa.docx
  (22.64 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-10-15 12:04:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja ul. Kolejowej w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja ul. Kolejowej w Śremie.docx
  (24.34 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-09-05 12:13:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie.doc
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-08-21 14:27:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Wybór oferenta dot. postępowania przetargowego na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 850 000 zł .doc Wybór oferenta dot. postępowania przetargowego na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych w wysokości 14 850 000 zł .doc
  (23 KB)
  Wytworzył:
  Krzysztof Lewandowski
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-08-20 10:37:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomnika rozstrzelanych w Zbrudzewie i remont pomnika Dobosza w Parku Miejskim w Śremie Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomnika rozstrzelanych w Zbrudzewie i remont pomnika Dobosza w Parku Miejskim w Śremie
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Dorota Tomyślak
  (2012-08-07 14:59:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Dorota Tomyślak
  (2012-08-07 15:01:05)
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Parkowej w Mórce.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Parkowej w Mórce.doc
  (41 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-07-19 12:30:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - ponowne powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja Ratusza - II etap - nadbudowa i przebudowa dachu.doc ponowne powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja Ratusza - II etap - nadbudowa i przebudowa dachu.doc
  (35.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-07-12 10:27:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - info o wyborze oferty Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.doc info o wyborze oferty Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.doc
  (149 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-07-04 07:05:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze oferty Modernizacja boisk w Parku Powstańców Wlkp. - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska wraz z oświetleniem boiska.doc Informacja o wyborze oferty Modernizacja boisk w Parku Powstańców Wlkp. - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska wraz z oświetleniem boiska.doc
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-07-02 14:02:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy w Szymanowie.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy w Szymanowie.doc
  (34.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  (2012-06-29)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-07-02 11:59:42)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja Ratusza - II etap - nadbudowa i przebudowa dachu.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja Ratusza - II etap - nadbudowa i przebudowa dachu.doc
  (35.5 KB)
  Wytworzył:
  Modernizacja Ratusza - II etap - nadbudowa i przebudowa dachu
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-29 09:12:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zielenie miejskiej na terenie miasta Śrem.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zielenie miejskiej na terenie miasta Śrem.doc
  (59 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-18 14:42:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja boisk w Parku Powstańców Wlkp. - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska wraz z oświetleniem boiska i kortów.doc Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja boisk w Parku Powstańców Wlkp. - położenie instalacji nawadniającej i rekultywacja boiska wraz z oświetleniem boiska i kortów.doc
  (31 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  (2012-06-15)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-18 13:07:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa ulicy Michałowskiego.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa ulicy Michałowskiego.doc
  (40 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-14 13:10:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - informacja o wyborze oferty Budowa klatki schodowej w budynku socjalnym przy ul. Przemysłowej 5.doc informacja o wyborze oferty Budowa klatki schodowej w budynku socjalnym przy ul. Przemysłowej 5.doc
  (34 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-06 14:47:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem.doc
  (34 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-06-04 14:54:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zielenie miejskiej na terenie miasta Śrem.doc Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zielenie miejskiej na terenie miasta Śrem.doc
  (34.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-29 08:03:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup energii elektrycznej.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup energii elektrycznej.doc
  (49.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-16 13:08:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik xls - Info o wyborze oferty - uzupełnienie - niezgodności HydroWielkopolska przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem Info o wyborze oferty - uzupełnienie - niezgodności HydroWielkopolska przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem
  (31.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  (2012-05-11)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-15 07:31:36)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Śrem Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy Śrem
  (55 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Dorota Tomyślak
  (2012-05-11 14:59:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze oferty Przetrag pn. Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie.doc Informacja o wyborze oferty Przetrag pn. Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie.doc
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-10 14:40:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Info o wyborze oferty pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim Powstańców Wielkopolskich w Śremie i w parku Śremskich Odlewników.doc Info o wyborze oferty pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Miejskim Powstańców Wielkopolskich w Śremie i w parku Śremskich Odlewników.doc
  (39.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-07 14:58:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze oferty modernizacja dróg asfaltowych.doc Informacja o wyborze oferty modernizacja dróg asfaltowych.doc
  (43 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-05-02 12:31:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej .doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej .doc
  (42.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-24 12:06:58)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Info o wyborze oferty Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem - budowa oświetlenia w Dąbrowie.doc Info o wyborze oferty Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem - budowa oświetlenia w Dąbrowie.doc
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-24 09:31:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja świetlicy w Pyszącej.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja świetlicy w Pyszącej.doc
  (44.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-24 09:29:38)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Info o wyborze oferty Opracowanie planu organizacji ruchu i oznakowania ulic na terenie miasta Śrem.doc Info o wyborze oferty Opracowanie planu organizacji ruchu i oznakowania ulic na terenie miasta Śrem.doc
  (36.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-24 09:04:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - informacja o wyborze oferty Modernizacja dróg gruntowych na terenach wiejskich.doc informacja o wyborze oferty Modernizacja dróg gruntowych na terenach wiejskich.doc
  (36.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-13 14:34:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - informacja o wyborze oferty Ukwiecenie miasta Śrem roslinami jednorocznymi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń.doc informacja o wyborze oferty Ukwiecenie miasta Śrem roslinami jednorocznymi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń.doc
  (35 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-04-13 14:23:43)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja świetlicy w Górze.doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja świetlicy w Górze.doc
  (45 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-03-30 12:28:35)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II oraz przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Śremie..doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II oraz przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Śremie..doc
  (50 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-03-28 12:48:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp..doc Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp..doc
  (66 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-03-28 12:46:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - informacja o wyborze oferty Modernizacja alei w parku im. Powstańców Wielkoplskich.doc informacja o wyborze oferty Modernizacja alei w parku im. Powstańców Wielkoplskich.doc
  (44 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-03-27 16:18:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie.doc zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie.doc
  (34 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-03-27 16:15:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Powiadomienie o wyborze oferty Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.doc Powiadomienie o wyborze oferty Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.doc
  (68.5 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-02-28 14:26:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Śrem.doc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Śrem.doc
  (34.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-02-21 07:06:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Adrian Wartecki
  (2012-02-22 08:51:16)
 • plik doc - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie gminy Śrem informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie gminy Śrem
  (50.5 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-02-09 15:01:28)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 126 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 126 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze
  (42 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2012-02-02 14:57:11)
  Ostatnio zmodyfikował:

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij