Dokumenty zaimportowane:

Protokół z XXIX sesji Rady z 22.12.2016 r. (numer 29/16)Protokół Nr XVIII/2016 z 25.02.2016 r. (numer 18/16)Protokół Nr XVII/2016 z 28.01.2016 r. (numer 17/16)Protokół Nr XXI/2016 z 28.04.2016 r. (numer 21/16)Protokół Nr XX/2016 z 4.04. i 25.04.2016 r.( sesja nadzwyczajna odbyta w II częściach ) (numer 20/16)Protokół Nr XIX/2016 z 24.03.2016 r. (numer 19/16)Protokół Nr XXII/2016 z 9.06.2016 r. (numer 22/16)Protokół Nr XXIII/2016 z 30.06.2016 r. (numer 23/16)Protokół z XXIV sesji Rady z 25.08.2016 r. (numer 24/16)Protokół z Nadzwyczajnej XXV sesji Rady z 7.09.2016 r. (numer 25/16)Protokół z XXVI sesji Rady z 29.09.2016 r. (numer 26/16)Protokół z XXVII sesji Rady z 27.10.2016 r. (numer 27/16)Protokół z XXVIII sesji Rady z 24.11.2016 r. (numer 28/16)