• plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości i porządku dróg.docx.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości i porządku dróg.docx.docx
  (24.55 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-12-08 14:20:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) dla Urzędu Miejskiego w Śremie Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) dla Urzędu Miejskiego w Śremie
  (23.31 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2017-11-23 14:07:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Dalewie - etap III.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Dalewie - etap III.docx
  (26.14 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-11-21 14:00:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznyc.docx Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznyc.docx
  (31.81 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-11-20 12:58:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie i obsługa akcji zimowej 20172018 i 20182019 na drogach.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie i obsługa akcji zimowej 20172018 i 20182019 na drogach.docx
  (23.09 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-11-17 11:56:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup żywności dla zwierząt egzotycznych przebywających na terenie Animal Breeding Center OKAPI w miejscowości Pysząca, gmina Śrem - II zamówienie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup żywności dla zwierząt egzotycznych przebywających na terenie Animal Breeding Center OKAPI w miejscowości Pysząca, gmina Śrem - II zamówienie.docx
  (23.29 KB)
  Wytworzył:
  Marta Urgacz
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-10-31 13:23:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Edukacyjna Rewolucja II przetarg.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Edukacyjna Rewolucja II przetarg.docx
  (62.99 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-10-27 14:20:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem.docx
  (458.54 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-10-25 14:12:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup żywności (1).docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup żywności (1).docx
  (23.1 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-10-04 14:35:50)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termomodernizacja SP6 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termomodernizacja SP6 w Śremie.docx
  (87.89 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-10-04 14:34:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze Zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu \ Powiadomienie o wyborze Zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu \"Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem
  (64.02 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2017-09-27 09:55:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Unieważnienie 1 i 3 części przetargu - zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu \ Unieważnienie 1 i 3 części przetargu - zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu \"Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem
  (60.02 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-09-20 11:24:47)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap I (km 0+000÷0+350).docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap I (km 0+000÷0+350).docx
  (23.52 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-09-12 13:53:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty Heweliusza II.docx Powiadomienie o wyborze oferty Heweliusza II.docx
  (26.27 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2017-08-16 08:43:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty Remont Śremskiego zoo.docx Powiadomienie o wyborze oferty Remont Śremskiego zoo.docx
  (26.7 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-08-01 12:34:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie gminie Śrem długotrwałego kredytu komercyjnego w kwocie 1 599 600 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowaną w budżecie gminy Śrem na 2017 rok. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie gminie Śrem długotrwałego kredytu komercyjnego w kwocie 1 599 600 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowaną w budżecie gminy Śrem na 2017 rok.
  (22.97 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-07-03 16:27:12)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie.docx Powiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie.docx
  (458.04 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2017-06-30)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-30 14:41:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Miasteczko ruchu drogowego w Nochowie, przy ul. Szkolnej,.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1. Miasteczko ruchu drogowego w Nochowie, przy ul. Szkolnej,.docx
  (26.28 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-29 15:05:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - unieważnienie cz. 2 Miasteczko rowerowe w Śremie (Kochanowskiego).docx unieważnienie cz. 2 Miasteczko rowerowe w Śremie (Kochanowskiego).docx
  (24.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-23 11:52:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Mickiewicza 55 1 OK.docx Powiadomienie o wyborze oferty - Mickiewicza 55 1 OK.docx
  (27.14 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-23 11:40:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - 16.Info o wyborze oferty - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części.docx 16.Info o wyborze oferty - Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części.docx
  (25.07 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-19 14:30:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Info o wyborze oferty - Budowa ul. Krętej w Śremie - etap II.docx Info o wyborze oferty - Budowa ul. Krętej w Śremie - etap II.docx
  (26.52 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-06-16 12:41:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o wyborze oferty Budowa ul. Heweliusza w Śremie - etap I (km 0+356 ÷ 0+567).docx Informacja o wyborze oferty Budowa ul. Heweliusza w Śremie - etap I (km 0+356 ÷ 0+567).docx
  (24.68 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-05-29 14:39:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Boiska wielofunkcyjne 3 części.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Boiska wielofunkcyjne 3 części.docx
  (28.72 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-05-22 14:26:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa placu Pumptrack w Parku Śremskich Odlewników Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa placu Pumptrack w Parku Śremskich Odlewników
  (24.98 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-05-19 13:56:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - informacja o wyborze oferty Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 21/1 w Śremie informacja o wyborze oferty Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 21/1 w Śremie
  (23.52 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-05-16 11:41:33)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 5,7.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 5,7.docx
  (25.26 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-27 14:44:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 3 - Utrzymanie zieleni w gminie Śrem.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 3 - Utrzymanie zieleni w gminie Śrem.docx
  (26.74 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-26 14:51:18)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Śremie.docx
  (23.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-24 15:04:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze oferty Budowa drogi w Grzymysławiu - I etap.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze oferty Budowa drogi w Grzymysławiu - I etap.docx
  (23.21 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-19 15:01:44)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - info o wyborze oferty cz. 1,2,4,6,8 Przetarg nieograniczony - 9 części na utrzymanie zieleni miejskiej info o wyborze oferty cz. 1,2,4,6,8 Przetarg nieograniczony - 9 części na utrzymanie zieleni miejskiej
  (34 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-19 14:58:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie Śremskiego ZOO znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie Śremskiego ZOO znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp. w Śremie.docx
  (23.55 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-07 13:08:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty info o wyborze oferty remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 64 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty info o wyborze oferty remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 64 w Śremie.docx
  (23.58 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2017-04-05)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-07 13:02:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie zieleni w gminie Śrem 9 części (1).docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie zieleni w gminie Śrem 9 części (1).docx
  (23.55 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2017-04-06)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-07 13:02:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dróg asfaltowych.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dróg asfaltowych.docx
  (23.71 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-04-05 15:04:07)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6m5 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6m5 w Śremie.docx
  (23.87 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-03-24 14:20:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - etap II.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - etap II.docx
  (23.54 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-03-24 14:20:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dróg gruntowych.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Modernizacja dróg gruntowych.docx
  (23.05 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-03-17 15:13:37)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Informacja o wyborze oferty Remont lokali mieszkalnych przy ul. Matuszewskiego 12/7 i ul. Gostyńskiej 15/3 w Śremie Informacja o wyborze oferty Remont lokali mieszkalnych przy ul. Matuszewskiego 12/7 i ul. Gostyńskiej 15/3 w Śremie
  (26.7 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-02-24 14:45:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy Śrem.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy Śrem.docx
  (24.24 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-02-16 14:52:22)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem w czasie trwania dni nauki szkolnej z wyłączeniem świadczenia usługi w miesiącach lipiec i sierpień oraz w okresie ferii zimowych Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem w czasie trwania dni nauki szkolnej z wyłączeniem świadczenia usługi w miesiącach lipiec i sierpień oraz w okresie ferii zimowych
  (196.16 KB)
  Wytworzył:
  Szulc Arkadiusz
  (2017-02-16)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-02-16 14:48:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2017 r..docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2017 r..docx
  (23.85 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-02-13 11:13:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych.docx
  (23.95 KB)
  Wytworzył:
  Baum Sławomir
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-02-08 13:15:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie.docx
  (452.65 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2017-01-16)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2017-01-16 13:02:21)
  Ostatnio zmodyfikował:

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij