• plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych obejmujących pojemniki typu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych obejmujących pojemniki typu "dzwon" oraz pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych
  (31.94 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2019-01-16 14:39:01)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po odwołaniu - Usługa zarządzania gminnymi obiektami sportu i rekreacji - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po odwołaniu - Usługa zarządzania gminnymi obiektami sportu i rekreacji - BIP.docx
  (25.69 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-12-13 08:53:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa zarządzania gminnymi obiektami sportu i rekreacji Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa zarządzania gminnymi obiektami sportu i rekreacji
  (23.86 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2018-11-27)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-11-28 08:24:19)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia oraz renowacja fontanny i rewitalizacja stawu w ramach ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia oraz renowacja fontanny i rewitalizacja stawu w ramach ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie" - etap I - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia
  (27.33 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-10-19 08:52:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Korekta powiadomienia o wyborze najkorz. oferty - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - BIP.docx Korekta powiadomienia o wyborze najkorz. oferty - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - BIP.docx
  (84.74 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-10-05 12:16:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorz. oferty - Budowa dróg gminnych w Nochowie - ul. Wiosenna - etap I - Kopia.docx Powiadomienie o wyborze najkorz. oferty - Budowa dróg gminnych w Nochowie - ul. Wiosenna - etap I - Kopia.docx
  (23.55 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-10-04 15:06:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorz. oferty - Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Jeziorna w Śremie - Kopia.docx Powiadomienie o wyborze najkorz. oferty - Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Jeziorna w Śremie - Kopia.docx
  (26.46 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-10-03 13:53:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kosynierów.doc.doc ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Kosynierów.doc.doc
  (65.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-09-20 13:23:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku - II -BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku - II -BIP.docx
  (26.95 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-08-17 14:24:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont sali gimnastycznej w SP1 w Śremie - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont sali gimnastycznej w SP1 w Śremie - BIP.docx
  (26.95 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-08-13 13:28:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w ŚremieBIP.docx Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w ŚremieBIP.docx
  (25.51 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-08-03 13:43:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - etap I Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - etap I
  (23.62 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-08-01 09:43:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych.doc ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych.doc
  (23.5 KB)
  Wytworzył:
  Krzysztof Lewandowski
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-07-31 13:14:04)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie..docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie..docx
  (87.53 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-07-30 12:20:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Przebudowa ul. Szafirkowej w m. Psarskie - etap I - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Przebudowa ul. Szafirkowej w m. Psarskie - etap I - BIP.docx
  (26.43 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-07-30 12:20:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. BIP.docx zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. BIP.docx
  (25.9 KB)
  Wytworzył:
  Marta Urgacz
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-26 13:15:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa ul. Jasnej w Śremie - modernizacja chodników. BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa ul. Jasnej w Śremie - modernizacja chodników. BIP.docx
  (24.56 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-06 14:01:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej -BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej -BIP.docx
  (27.05 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-06 12:29:46)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie - BIP.docx Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie - BIP.docx
  (25.68 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-05 13:35:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przebudowa ul. Parkowej w Śremie BIP.docx Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przebudowa ul. Parkowej w Śremie BIP.docx
  (15.4 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-05 13:30:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - BIP.docx
  (86.33 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-04 08:27:34)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych - BIP.docx
  (27.17 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-07-02 11:11:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie. - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie. - BIP.docx
  (26.48 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-29 12:16:13)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bodzyniewie. - BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bodzyniewie. - BIP.docx
  (26.79 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-29 12:15:41)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o wyborze oferty - Przewóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem oraz dowóz uczniów na zajęcia z nauki pływania na obiekcie Śremskiego Sportu Sp. z o.o..pdf Informacja o wyborze oferty - Przewóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem oraz dowóz uczniów na zajęcia z nauki pływania na obiekcie Śremskiego Sportu Sp. z o.o..pdf
  (275.07 KB)
  Wytworzył:
  Arkadiusz Szulc
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-26 14:23:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - BIP.docx zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - BIP.docx
  (89.26 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-22 13:31:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o unieważnieniu postępowania Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce BIP.docx Powiadomienie o unieważnieniu postępowania Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce BIP.docx
  (25.27 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-22 13:23:56)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu.docx
  (23.81 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-18 11:35:14)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie BIP.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska ze sztuczną trawą w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie BIP.docx
  (27.93 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-15 11:05:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja korytarzy budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 6.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja korytarzy budynku głównego w Szkole Podstawowej nr 6.docx
  (27.12 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-13 07:35:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie - II.docx Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie - II.docx
  (32.09 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  (2018-06-11)
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-12 07:24:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz wykonanie sieci komputerowej w ramach projektu ,,Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz wykonanie sieci komputerowej w ramach projektu ,,Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie
  (88.98 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-11 13:43:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap II (km 0+350÷ 0+605).docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap II (km 0+350÷ 0+605).docx
  (27 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-11 09:28:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14m3 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14m3 w Śremie.docx
  (27.08 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-05 14:50:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie.
  (44.55 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-05-28 14:06:32)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 1-8 w Śremie..docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 1-8 w Śremie..docx
  (26.72 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-05-21 13:22:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap I.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap I.docx
  (23.46 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-05-16 13:26:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie - II przetarg Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie - II przetarg
  (32.09 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-05-10 13:52:59)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Adrian Wartecki
  (2018-06-11 12:20:19)
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Brzechwy, Makuszyńskiego II etap - BIP.docx Powiadomienie o wyborze oferty - Brzechwy, Makuszyńskiego II etap - BIP.docx
  (26.72 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-04-27 08:37:55)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w sprawie transportu zbiorowego Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w sprawie transportu zbiorowego
  (97.36 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-04-16 13:29:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 3m4 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 3m4 w Śremie.docx
  (23.42 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-04-03 10:14:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 151 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 151 w Śremie.docx
  (26.9 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-03-07 14:13:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2018 i 2019.docx Powiadomienie o wyborze oferty Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2018 i 2019.docx
  (26.75 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-02-22 13:34:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem, oraz które położone są na jej obszarze.docx Powiadomienie o wyborze oferty Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem, oraz które położone są na jej obszarze.docx
  (25.02 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Julia Projs
  (2018-02-21 09:42:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty BIP - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 152 w Śremie.docx Powiadomienie o wyborze oferty BIP - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 152 w Śremie.docx
  (28.51 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-02-09 09:32:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o odrzuceniu oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 152 w Śremie.docx Powiadomienie o odrzuceniu oferty - Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 152 w Śremie.docx
  (23.6 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-02-09 09:32:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty -Budowa drogi w Grzymysławiu - etap II.docx Powiadomienie o wyborze oferty -Budowa drogi w Grzymysławiu - etap II.docx
  (23.43 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-02-07 14:09:03)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy Śrem..docx Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy Śrem..docx
  (25.98 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-02-06 14:17:57)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.docx Powiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.docx
  (27.85 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-02-06 13:23:06)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik - Powiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2018 r..zip Powiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2018 r..zip
  (160.35 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-01-31 14:18:40)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja dróg gruntowych.docx Powiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja dróg gruntowych.docx
  (26.66 KB)
  Wytworzył:
  Sławomir Baum
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-01-31 14:15:05)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Powiadomienie o wyborze oferty - Budowa drogi w Dalewie - etap IV (km 0-510 - 0-750).docx Powiadomienie o wyborze oferty - Budowa drogi w Dalewie - etap IV (km 0-510 - 0-750).docx
  (26.61 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Adrian Wartecki
  (2018-01-31 13:51:28)
  Ostatnio zmodyfikował:

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij