Dokumenty zaimportowane:

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 18.02.2019 r. (numer 2/19)Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 7.01.2019 r. (numer 1/18)Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 18.03.2019 r. (numer 3/19)Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 15.04.2019 r. (numer 4/19)Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 20.05.2019 r. (numer 5/19)Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 17.06.2019 r. (numer 6/19)Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z 9.09.2019 r. (numer 7/19)Protokół nr 8/2019 z posiedzenia K. Oświaty, Kultury i Sportu z 21.10.2019 r. (numer 8/19)Protokół nr 9/2019 z posiedzenia K. Oświaty, Kultury i Sportu z 18.11.2019 r. (numer 9/19)Protokół nr 10/2019 z posiedzenia K. Oświaty, Kultury i Sportu z 9.12.2019 r. (numer 10/19)