Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z szatniami i trybunami oraz wewnętrzną instalacją gazu w parku im. Powstańców Wielkopolskich