Dokumenty zaimportowane:

Wnioski złożone przez radnego Andrzeja Mieloszyńskiego. (numer 1/08)Interpelacje złożyli : radny P.Mulkowski, radny Hieronim Bartkowiak Wnioski złożyli : radna Hanna Pieprzyk, radny Marek Basaj. Zapytanie złożyli: radna Hanna Pieprzyk , radny Zdzisław Żeleźny. (numer 2/08)Interpelacja radnego Zdzisława Żeleżnego, wniosek radnego Jana Mieloszyńskiego (numer 3/08)Interpelacje radnych : Zdz.Żeleźnego,P.Mulkowskiego,H.Bartkowiaka,wnioski radnych : M.Basaja,M.Waligóry, K.Szymańskiej, B.Żeleźnego. (numer 4/08)Interpelacje radnych : B.Żeleźnego, M.Dłużaka, M.Mroza, A.Jankowiaka, wnioski radnych : H.Pieprzyk, M.Basaja. (numer 5/08)Interpelacje złożone przez radnego A.Mieloszyńskiego oraz wnioski złożone przez radnych : K.Szymańską, Zdz.Żeleźnego, M.Basaja, A. Mieloszyńskiego. (numer 6/08)Stanowisko Klubu Radnych PO w sprawie wymiany zużytych okien w budynku Gimnazjum Nr 2 im. Ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie (numer 7/08)wnioski radnych : M.Basaja i J.Mieloszyńskiego (numer 8/08)Interpelacje, wnioski i zapytania złożone przez radnych : H.Bartkowiaka,K.Szymańską, Zb. Świetlika, M.Mroza, J.Mieloszyńskiego, H.Pieprzyk,M.Basaja,M.Dłużaka . (numer 9/08)Interpelacje złożone przez radnych : B.Żeleźnego i M.Basaja, wniosek złozony przez Zdz. Żeleźnego (numer 10/08)Interpelacja złożona przez radną K.Szymańską, wniosek złożony przez radnego Jana Mieloszyńskiego. (numer 11/08)interpelacje złożone przez radnego M.Basaja , wnioski złożone przez radnego Jana Mieloszyńskiego. (numer 12/08)