Zaświadczenia potwierdzające przeznaczenie działek do zalesienia

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeznaczenie działek do zalesienia  
 
 
Wymagane dokumenty :
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że przeznaczenie działki do zalesienia 
 
 
Opłaty :
Opłata skarbowa :
- z chwilą złożenia wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 
 
Ulgi :
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie – Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 (parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
- do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem – Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
Tel. 61 28 47 131
 
 
Tryb odwoławczy :
Nie ma zastosowania.