Dokumenty zaimportowane:

Interpelacja radnego A.Mieloszyńskiego i wnioski radnego M.Basaja (numer 1/10)Interpelacje radnych : A.Mieloszyńskiego i M.Basaja, wnioski radnych: K.Szymańskiej,J.Mieloszyńskiego,H.Pieprzyk, zapytanie radnego M.Mroza złożone na XVLI sesji Rady (numer 2/10)Interpelacja radnego P.Mulkowskiego, wnioski radnej K.Szymańskiej, zapytanie radnej H.Pieprzyk (numer 3/10)Wnioski i zapytania z XLVIII sesji Rady złożone przez radnych : J. Mieloszyńskiego, M.Basaja i H.Pieprzyk (numer 4/10)Interpelacja radnego A.Mieloszyńskiego i wniosek radnego P.Rojka złożone na XLIX sesji Rady. (numer 5/10)Interpelacja radnego A.Mieloszyńskiego złożona między sesjami (numer 6/10)Interpelacja i wniosek r. A.Mieloszyńskiego złożona na L sesji Rady (numer 7/10)interpelacja radnego P.Mulkowskiego złożona między sesjami (numer 8/10)Interpelacja radnego Zdz. Żeleźnego i wniosek radnego A.Mieloszyńskiego złożone na LII sesji Rady (numer 9/10)Interpelacja radnego Piotra Mulkowskiego złożona na III sesji Rady 16.12.2010 r. (numer 10/10)Interpelacje złożone na IV sesji przez radnych: P.Mulkowskiegi i A.Mieloszyńskiego (numer 11/10)