Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2011 r.