Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na lata 2016-2018