Zaświadczenia dla zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa :
z chwilą złożenia wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 
 
Ulgi: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter) Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 107
tel. 61 28 47 131
tel. 61 28 47 181
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. O wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy wniosek został złożony w sprawie potwierdzenia jego obowiązywania, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 
Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-24)
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-23 12:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:29:06)