Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - CEEB

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - CEEB

 

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne (formularz A - do pobrania)
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne (formularz B - do pobrania

 

Opłaty za zezwolenia, licencje:

Nie dotyczy

 

Opłata skarbowa:

Bez opłat

 

 Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 

ul. Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Ochrony Środowiska, pokój nr 33

tel. 61 28 47 138, 61 28 47 140, 61 28 47 159

 

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

 

Dodatkowe informacje:

1. Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

2. Każdy budynek/lokal, który posiada źródło ogrzewania lub spalania paliw należy zgłosić do ewidencji poprzez złożenie deklaracji (formularz A – dla budynków/lokali mieszkalnych, formularz B – dla budynków/lokali niemieszkalnych).

3. Deklarację należy złożyć:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. – przed upływem 14 dni od jego uruchomienia.

 

 

 

 

Wytworzył:
Karolina Banicka
(2022-01-28)
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-01-28 07:58:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-10-13 11:02:15)