Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym nieruchomości

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości.

    - druk do pobrania .doc
    - druk do pobrania .pdf

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa:
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w kwocie 17,00 zł.


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem


Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni


Komórka odpowiedzialna:
Zespół Postępowań Administracyjnych, pokój nr 25
tel. 61 28 47 109


Tryb odwoławczy:.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje:
1.    Wnioskodawca składa pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym, wskazując miejscowość i działkę na której posadowiony jest budynek.
2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia wydaje się dla budynków, dla których wcześniej został ustalony numer porządkowy. Jeżeli numer taki nie był nadany wcześniej należy wystąpić o nadanie numeru porządkowego.
3.    Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 

Wytworzył:
Monika Talarczyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-31 13:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 12:34:14)