Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w gminie Śrem wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

 

INFORMACJA

W związku ze zmianą brzmienia art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) polegająca na tym, że to prowadzący gospodarstwo pisemnie oświadcza osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz łączną powierzchnię użytków rolnych pod rygorem odpowiedzialności karnej  za  składanie fałszywego oświadczenia, burmistrz nie jest uprawniony do poświadczania przedmiotowego oświadczenia.

 

Wytworzył:
Marta Matuszewska
(2020-03-18)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-26 13:37:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-11-22 11:39:18)