Jednostki pomocy społecznej i opiekuńczej, ochrony porządku publicznego