Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek rolny od osób prawnych płatny jest w 4 ratach roku podatkowego, w terminach do dnia:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

 

Podatek leśny od osób prawnych płatny jest w terminie

 • do dnia 15 każdego miesiąca za poszczególne miesiące

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminie

 • do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia

 

Opłata od posiadania psa płatna jest

 • do dnia 31 marca każdego roku

 

Podatek od środków transportowych:

 • I rata do dnia 15 lutego
 • II rata do dnia 15 września

 

Użytkowanie wieczyste (od osób fizycznych i prawnych) płatne

 • do dnia 31 marca każdego roku

 

Czynsz dzierżawny (za dany rok):

 • I rata do dnia 31 marca
 • II rata do dnia 30 września

 

Najem gruntu (w zależności od zawartej umowy)

 • do 10 każdego miesiąca
 • do 10 dnia m-ca rozpoczynającego dany kwartał
 • do 10 dnia m-ca następującego po kwartale
 • do 31 marca
 • do 30 września

 

Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości

 • raty za przekształcenie płatne do 31 marca.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-10-04 10:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-12-08 10:33:10)