Ogłoszenie przetargowe wykonanie dokumentacji technicznej - sala sportowa + świetlica w Krzyżanowie