Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem