Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeznaczenie działek do zalesienia

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że przeznaczenie działki do zalesienia 
 
 
Opłaty:
Opłata skarbowa:
- z chwilą złożenia wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie – Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
- do 7 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:

Pion Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem
Zespół Planowania Przestrzennego, pokój nr 34
tel. 61 28 47 123
tel. 61 28 47 131
tel. 61 28 47 181

 

 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Bednarowicz
(2023-03-24)
Udostępnił:
Chrystian Jasiczak
(2005-11-03 13:34:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-02-21 10:18:15)