Zespół Informatyczny - kolejność załatwiania spraw

Wykaz spraw załatwianych w urzedzie
Numer sprawy Data wszczęcia sprawy Termin załatwienia sprawy Status sprawy Faktyczny
termin
załatwienia
IF.341-2/07 2007-03-23 2007-05-31 Ostatecznie załatwiono  
IF.341-2/07 2007-03-23 2007-05-31 Ostatecznie załatwiono  
IF.342 -1/07 2007-05-18 2007-12-12 Ostatecznie załatwiono  
PAO.SP.0717-15/06 2006-03-30  Ostatecznie załatwiono  
IF.341-2/07 2007-03-23  Ostatecznie załatwiono