☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 01.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Patronat Burmistrza Śremu

 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o patronat Burmistrza Śremu  - druk do pobrania


Opłaty:
Bez opłat.


Ulgi: Nie stosuje się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Śremie, pok. nr 1

Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 

 

Komórka odpowiedzialna:

Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Śremie

tel. 61 28 47 116

 

Tryb odwoławczy :

Nie ma zastosowania.


Dodatkowe informacje - zasady nadawania patronatu Burmistrza Śremu

 1. Burmistrz Śremu obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gminy w zakresie promocji kultury, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia oraz wszelkich działań mających wpływ na rozwój aktywności gospodarczej, ochrony środowiska oraz rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.
 2. Przedsięwzięcia powinny mieć zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 3. Obowiązujący wzór wniosku o patronat znajduje się w BIP dostępnym ze strony www.srem.pl oraz w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie.
 4. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku organizowania konkursu - jego regulamin.
 6. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 7. Informacja o objęciu przedsięwzięcia przekazana zostanie w formie pisemnej do organizatora oraz umieszczona na stronie srem.pl, w dziale "Dla mieszkańca".
 8. Odmowa patronatu nie wymaga żadnego uzasadnienia.
 9. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie oraz logo Śremu. Przed wydrukiem wszelkich materiałów z logo Śremu należy uzyskać akceptację użycia logo i zatwierdzenie projektu w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Śremie sprawozdania z realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Niezłożenie sprawozdania może skutkować odmową  w przypadku ponownego ubiegania się patronat.
 11. Patronat Burmistrza Śremu ma charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
 12. Objęcie wydarzenia patronatem przez Burmistrza Śremu nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia w Urzędzie Miejskim w Śremie lub innych jednostkach/podmiotach na realizację przedsięwzięcia (wg obowiązujących przepisów) oraz nie stanowi argumentu na drodze ich uzyskania.
 13. Wniosek o patronat wraz z załącznikami powinien zostać złożony najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2011-02-21 12:00:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-01-03 13:10:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2515020