☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
150/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-31)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na reakizację zadań publicznych nr 2 i 11 w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na reakizację zadań publicznych nr 2 i 11 w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert (199 KB)
149/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-31)
w sprawie przyznania odprawy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniam umowy o pracę

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyznania odprawy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. w związku z rozwiązaniam umowy o pracę (89 KB)
148/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. (244 KB)
147/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Zmienione zarządzeniem nr 158/2014 Burmistrza Śremu z dnia 13 listopada 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:55)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
Zmienione zarządzeniem nr 158/2014 Burmistrza Śremu z dnia 13 listopada 2014r. (255 KB)
146/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (90 KB)
145/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie wyboru Sołtysa wsi Kawcze

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Sołtysa wsi Kawcze (167 KB)
144/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (191 KB)
143/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (602 KB)
142/13
Uchylony
Z dnia
(2013-12-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/9

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-05-15 07:47:59)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/9 (95 KB)
141/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/25

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/25 (94 KB)
140/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2013 Burmistrza Śremu z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2013 Burmistrza Śremu z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (111 KB)
139/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-19)
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (404 KB)
138/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-12)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Górze, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 181

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-16 12:47:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Górze, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 181 (93 KB)
137/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-12)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonych w Jeleńczewie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 6/28 i 6/30

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-16 12:47:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonych w Jeleńczewie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 6/28 i 6/30 (94 KB)
136/13
Uchylony
Z dnia
(2013-12-04)
w sprawie powołania zespołu do usuwania obiektów umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu gminy Śrem Uchylone zarządzeniem nr 31/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 lutego 2015r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-26 14:38:45)
Pobierz - w sprawie powołania zespołu do usuwania obiektów umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu gminy Śrem

Uchylone zarządzeniem nr 31/2015
Burmistrza Śremu 
z dnia 23 lutego 2015r. (243 KB)
135/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-12-04)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok Zmienione zarządzeniem nr 140/2013 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok
Zmienione zarządzeniem nr 140/2013 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2013r. (179 KB)
134/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-02)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (92 KB)
133/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-02)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-11 09:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (94 KB)
132/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-29)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-05 10:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (244 KB)
131/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-29)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-05 10:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok (255 KB)
130/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-05 10:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (610 KB)
129/13
Uchylony
Z dnia
(2013-11-28)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o. Uchylone zarządzeniem nr 12/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2015r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-05 10:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-01-30 14:44:38)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.
Uchylone zarządzeniem nr 12/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2015r. (88 KB)
128/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-26 10:31:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3/4 (94 KB)
127/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-15)
w sprawie przyjęcia projektu budżtu gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu budżtu gminy Śrem na 2014 rok (805 KB)
126/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-15)
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 (533 KB)
125/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-13)
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kolejowej 3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kolejowej 3 (382 KB)
124/13
Uchylony
Z dnia
(2013-11-12)
zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem Uchylone zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:02)
Pobierz - zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem
Uchylone zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. (88 KB)
123/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-08)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gaju

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gaju (90 KB)
122/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-06)
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-21 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie (86 KB)
121/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-11-05)
zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2013 z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej i objęcia z tego tytułu udziałów

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2013 z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej i objęcia z tego tytułu udziałów (96 KB)
120/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-31)
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz powiatu śremskiego (92 KB)
119/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-31)
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie (94 KB)
118/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (594 KB)
117/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-30)
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej (92 KB)
116/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-23)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (93 KB)
115/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-23)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (92 KB)
114/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-23)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (95 KB)
113/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-23)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (93 KB)
112/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-23)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (95 KB)
111/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-10-28 08:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (94 KB)
110/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-10)
w sprawie ustalenia dodatkowego świadczenia tj. nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-15 13:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia dodatkowego świadczenia tj. nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (89 KB)
109/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-09)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/4 i 2458/12 połozonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objetej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST - PARK" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-15 13:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/4 i 2458/12 połozonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objetej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST - PARK"  NIEOBOWIĄZUJĄCE (99 KB)
108/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-30)
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-10 07:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie
(13 KB)
107/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-25)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-10 07:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (593 KB)
Załączniki
106/13
Uchylony
Z dnia
(2013-09-24)
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem Zmienione zarządzeniem nr 124/2013 z dnia 12 listopada 2013r. Zmienione zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Uchylene zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-02 07:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:01)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem
Zmienione zarządzeniem nr 124/2013 z dnia 12 listopada 2013r.
Zmienione zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 26 lutego 2014r.
Uchylene zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. (94 KB)
105/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-23)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie zajętych pod drogi gminne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-02 07:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie zajętych pod drogi gminne (93 KB)
104/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-23)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie kolejnej umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzenie placówki oświatowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-02 07:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie kolejnej umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzenie placówki oświatowej (91 KB)
103/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-02-01 10:05:58)
Pobierz - w sprawie zmiany zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem -NIEOBOWIĄZUJĄCE (117 KB)
102/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-19)
w sprawie organizacji jarmarku okolicznościowego na Promenadzie oraz przy ul. Nadbrzeżnej w Śremie w dniu 21 września 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-09-24 07:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji jarmarku okolicznościowego na Promenadzie oraz przy ul. Nadbrzeżnej w Śremie w dniu 21 września 2013r. (87 KB)
101/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-12)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 325/39 i 325/40 położonych w Niesłabinie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-17 13:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 325/39 i 325/40 położonych w Niesłabinie (94 KB)
100/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-12)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1478/3 i 1479/3 położonej w Śremie w rejonie ulic 1 Maja i Grunwaldzkiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-17 13:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1478/3 i 1479/3 położonej w Śremie w rejonie ulic 1 Maja i Grunwaldzkiej (96 KB)
99/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-12)
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie i w Zbrudzewie, zajetych pod drogi gminne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-17 13:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie i w Zbrudzewie, zajetych pod drogi gminne (91 KB)
98/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-09)
zmieniajace w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ze specjelnego funduszu nagród

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-16 07:49:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniajace w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ze specjelnego funduszu nagród (242 KB)
97/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-09-02)
zamieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-16 07:49:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zamieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (234 KB)
96/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-29)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-16 07:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (91 KB)
95/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-08-28)
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania lub wydzierżawiania Zmienione zarządzeniem nr 26/2015 Burmistrza Śremue z dnia 10 lutego 2015r. Zmienione zarządzeniem nr 106/2016 Burmistrza Śremu z dnia 5 września 2016 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-16 07:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-09-06 12:56:19)
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania lub wydzierżawiania
Zmienione zarządzeniem nr 26/2015 Burmistrza Śremue z dnia 10 lutego 2015r.
Zmienione zarządzeniem nr 106/2016 Burmistrza Śremu z dnia 5 września 2016 r. (109 KB)
94/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-09-16 07:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:13)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
93/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-13)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-08-19 07:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (87 KB)
92/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-13)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Julity Walkiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-08-19 07:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Julity Walkiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (90 KB)
91/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-12)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-08-19 07:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (563 KB)
90/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-09)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-13 14:38:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego (280 KB)
89/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-08-02)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" (90 KB)
88/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-30)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert (239 KB)
87/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Pauliny Szulczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Pauliny Szulczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94 KB)
86/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elwiry Barbary Winiaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elwiry Barbary Winiaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (95 KB)
85/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Małgorzaty Golimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Małgorzaty Golimowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94 KB)
84/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Julity Walkiewicz ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zmienione zarządzeniem nr 92/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2013-08-19 07:47:04)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Julity Walkiewicz ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zmienione zarządzeniem nr 92/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. (94 KB)
83/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Julity Jakubiak - Malinowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Julity Jakubiak - Malinowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (95 KB)
82/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Marty Mikołajczak - Niewińskiej ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Marty Mikołajczak - Niewińskiej ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94 KB)
81/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Wesołka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Wesołka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94 KB)
80/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Duszyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Duszyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (93 KB)
79/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Porębiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Porębiak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (93 KB)
78/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (731 KB)
77/13
Uchylony
Z dnia
(2013-07-29)
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem Nowe zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Śremu z dnia 1 lipca 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-08-07 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-07-10 14:08:10)
Pobierz - w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem
Nowe zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Śremu z dnia 1 lipca 2014r. (925 KB)
76/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-07-22)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postacji nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej i objęcia z tego tytułu udziałów Zmienione zarządzeniem nr 121/2013 z dnia 5 listopada 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-25 07:57:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postacji nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Farnej i objęcia z tego tytułu udziałów
Zmienione zarządzeniem nr 121/2013 z dnia 5 listopada 2013r. (97 KB)
75/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-25 07:57:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (87 KB)
74/13
Uchylony
Z dnia
(2013-07-22)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem Nowe zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Śremu z dnia 24 lipca 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-25 07:57:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem
Nowe zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Śremu z dnia 24 lipca 2014r. (503 KB)
73/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-11)
Zarządzenie nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2013-07-19 10:35:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (198 KB)
Załączniki
72/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-03)
Zarządzenie Nr 72/ 2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 72/ 2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa (96 KB)
71/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-03)
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1346 położonej w Śremie w rejonie ulicy A. Mickiewicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej
ewidencyjnym numerem działki 1346 położonej w Śremie w rejonie ulicy
A. Mickiewicza (95 KB)
70/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-03)
Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego (220 KB)
Załączniki
69/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-07-01)
Zarządzenie Nr 69/ 2013 w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Dobczyn

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 69/ 2013 w sprawie wyboru członka Rady Sołeckiej wsi Dobczyn (167 KB)
Załączniki
68/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-28)
Zarządzenie Nr 68/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Śremskiego TBS Sp. z o.o. w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 68/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Śremskiego TBS Sp. z o.o. w Śremie (88 KB)
Załączniki
67/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-28)
Zarządzenie Nr 67/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 67/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (90 KB)
Załączniki
66/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-28)
Zarządzenie Nr 66/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 66/ 2013 w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (90 KB)
Załączniki
65/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-28)
Zarządzenie Nr 65/ 2013 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-04 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 65/ 2013 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (364 KB)
Załączniki
64/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-06-27)
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne Zmienione zarządzeniem nr 75/2013 z dnia 22 lipca 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-07-25 07:57:40)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne
Zmienione zarządzeniem nr 75/2013 z dnia 22 lipca 2013r. (93 KB)
63/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-26)
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (160 KB)
62/13
Uchylony
Z dnia
(2013-06-20)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1436/4 położonej w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich Uchylone zarządzeniem nr 67/2014 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-30 15:08:51)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1436/4 położonej w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich
Uchylone zarządzeniem nr 67/2014 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2014r. (95 KB)
61/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/85

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/85 (95 KB)
60/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-20)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego 14/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego 14/14 (95 KB)
59/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-20)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1588 położonej w Śremie przy ulicy Wielkiej Rzeźnickiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1588 położonej w Śremie przy ulicy Wielkiej Rzeźnickiej (95 KB)
58/13
Uchylony
Z dnia
(2013-06-20)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 370/2 połozonej w Śremie przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki Uchylone zarządzeniem nr 58/2014 z dnia 2 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-27 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 370/2 połozonej w Śremie przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki
 Uchylone zarządzeniem nr 58/2014 z dnia 2 maja 2014r. (94 KB)
57/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-10)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013r. (580 KB)
56/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-10)
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (98 KB)
55/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-28)
w sprawie opracownia Gminnego Planu Obrony Cywilnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-07 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:29)
Pobierz - w sprawie opracownia Gminnego Planu Obrony Cywilnej NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
54/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-22)
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Kościuszki 12 (391 KB)
53/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-22)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-08-30 15:05:25)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
52/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-20)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (576 KB)
51/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-20)
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie na Pl. 20 Października

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie na Pl. 20 Października (639 KB)
50/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-05-15)
w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich częśći stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem zmianione zarządzeniem nr 22/2014 Burmistrza Śremu z dnia 17 lutego 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-17 14:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:42)
Pobierz - w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich częśći stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem
zmianione zarządzeniem nr 22/2014 Burmistrza Śremu z dnia 17 lutego 2014r. (296 KB)
49/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-08)
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-17 14:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Śrem (84 KB)
48/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-30)
zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-07 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (296 KB)
47/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-07 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (581 KB)
46/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-24)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-07 14:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (91 KB)
45/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-19)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-04-24 13:37:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie (15 KB)
44/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-18)
w sprawie umorzenia części należności głównej przypadajacej Gminie Śrem z tytułu zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty oraz należności ubocznych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2013-04-24 13:37:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie umorzenia części należności głównej przypadajacej Gminie Śrem z tytułu zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty oraz należności ubocznych (92 KB)
43/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-16)
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-19 14:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie -NIEOBOWIĄZUJĄCE (88 KB)
42/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-16)
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święckckiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-19 14:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-20 12:38:30)
Pobierz - w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święckckiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
41/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-09)
w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji przetergowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (92 KB)
40/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-09)
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 7/5 i 8/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami 7/5 i 8/7 (92 KB)
39/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-04)
w sprawie oddania w najem częsci nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe Zmienione zarządzeniem nr 48/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-07 14:57:03)
Pobierz - w sprawie oddania w najem częsci nieruchomości gruntowej połozonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe Zmienione zarządzeniem nr 48/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. (298 KB)
38/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-02)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 29/3

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 29/3 (92 KB)
37/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-02)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1830/86 położonej w Śremie w rejonie ulicy Przemysłowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1830/86 położonej w Śremie w rejonie ulicy Przemysłowej (93 KB)
36/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-02)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1830/87 położonej w Śremie w rejonie ulicy Przemysłowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1830/87 położonej w Śremie w rejonie ulicy Przemysłowej (94 KB)
35/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-29)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-03 07:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Śremie (792 KB)
34/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-29)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-03 07:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica (370 KB)
33/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-29)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-03 07:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Niesłabinie przy ul. Szerokiej (255 KB)
32/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-28)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1346 położonej w Śremie w rejonie ulicy A. Mickiewicza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-03 07:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1346 położonej w Śremie w rejonie ulicy A. Mickiewicza (94 KB)
31/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-27)
w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-03 07:13:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz - w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(952 KB)
30/13
Uchylony
Z dnia
(2013-03-21)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-20 13:46:10)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne (167 KB)
29/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-20)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie (93 KB)
28/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-19)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 r. w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 r. w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert (222 KB)
27/13
Zrealizowany
Z dnia
(2013-03-19)
w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do adaptacji na lokal mieszkalny

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-20 13:46:10)
Pobierz - w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do adaptacji na lokal mieszkalny (95 KB)
26/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-11)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, która wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-14 11:21:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, która wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (182 KB)
25/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-08)
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2013 - 2014

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2013 - 2014 (193 KB)
24/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-08)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica (331 KB)
23/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-08)
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem Zmienione zarządzeniem nr 103/2013 z dnia 19 września 2013r. -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-02-01 10:05:56)
Pobierz - w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy Śrem
Zmienione zarządzeniem nr 103/2013 z dnia 19 września 2013r. -NIEOBOWIĄZUJĄCE (1 MB)
22/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-08)
w sprawie określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-31 14:48:15)
Pobierz - w sprawie określenia zasad współpracy merytorycznej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie dotyczącej spółek z udziałem gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE (589 KB)
21/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-03-05)
uchylające zarządzenie nr 128/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 128/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem 3/54 (86 KB)
20/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-28)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-13 07:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2013 rok (727 KB)
19/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-28)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-06 09:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2010 - 2013" (94 KB)
18/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-27)
w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-06 09:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 10 (328 KB)
17/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-27)
w sprawie udzielenia zezwolenia na używanie nazwy miasta Śrem jako elementu znaku towarowgo

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-06 09:44:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia zezwolenia na używanie nazwy miasta Śrem jako elementu znaku towarowgo (85 KB)
16/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-20)
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-28 14:43:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2013 rok (140 KB)
15/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-19)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagrowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1115/6 położonej w Śremie przy ulicy Targowej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-26 13:16:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagrowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1115/6 położonej w Śremie przy ulicy Targowej (92 KB)
15/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-12-23)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-30 07:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie (89 KB)
14/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-15)
w sprawie przekazania sołectwu wsi Kadzewo nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-20 13:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu wsi Kadzewo nieruchomości w zwykły zarząd (90 KB)
14/13
Uchylony
Z dnia
(2013-12-16)
w sprawie Ragulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 2/2014 Kierownika Urzędu z dnia 14 kwietnia 2014r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-12-18 09:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-17 15:21:18)
Pobierz - w sprawie Ragulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 2/2014 Kierownika Urzędu z dnia 14 kwietnia 2014r. (1020 KB)
13/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-08)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Piaskowej 9/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-15 07:02:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Piaskowej 9/2 (91 KB)
13/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-29)
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-11-14 08:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (89 KB)
12/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-07)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-15 07:02:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/14 (93 KB)
12/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-10-08)
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-15 13:47:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie (92 KB)
11/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-07)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonych w Śremie przy ul. J.Kilińskiego - Grunwaldzkiej i objęcia z tego tytułu udziałów

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-15 07:02:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonych w Śremie przy ul. J.Kilińskiego - Grunwaldzkiej i objęcia z tego tytułu udziałów (97 KB)
11/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-25)
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-07-01 13:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE (456 KB)
Załączniki
10/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-02-05)
w sprawie wyboru Sołtysa wsi Marianowo

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-02-08 07:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Sołtysa wsi Marianowo (161 KB)
10/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-06-12)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 9/2014 Kierownika Urzędu z dnia 10 listopada 2014r. Zmienione zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Urzędu z dnia 12 lutego 2015r. zmienione zarządzeniem nr 6/2016 Kierownika Urzędu z dnia 11 sierpnia 2016 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-06-20 09:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-12-15 08:57:30)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 9/2014 Kierownika Urzędu z dnia 10 listopada 2014r.
Zmienione zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Urzędu z dnia 12 lutego 2015r.
zmienione zarządzeniem nr 6/2016 Kierownika Urzędu z dnia 11 sierpnia 2016 r.
NIEOBOWIĄZUJĄCE (451 KB)
9/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-29)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1115/5 położonej w Śremie przy ulicy Młyńskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1115/5 położonej w Śremie przy ulicy Młyńskiej (91 KB)
9/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-24)
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie (93 KB)
8/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-23)
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Śremu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1771/4 położonej w Śremie przy ul. Wojska Polskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-24 13:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Śremu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1771/4 położonej w Śremie przy ul. Wojska Polskiego (93 KB)
8/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-20)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (87 KB)
7/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-23)
Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Śremu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1769/1 położonej w Śremie przy ul. Wojska Polskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-24 13:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Śremu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1769/1 położonej w Śremie przy ul. Wojska Polskiego (93 KB)
7/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-05-20)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (87 KB)
6/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-14)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9 w gminie Śrem na 2013 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9 w gminie Śrem na 2013 r. (244 KB)
6/13
Zmieniony
Z dnia
(2013-05-15)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 24 maja 2013r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-05-17 14:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-05-31 08:24:27)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryacji majątku powierzonego jednostkom pomocniczym gminy Śrem oraz wiat przystankowych i placów zabaw stanowiących własność gminy Śrem kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 24 maja 2013r. (92 KB)
5/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-11)
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Aktywność się opłaca" (89 KB)
5/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-04-08)
w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., zmienione zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 19 października 2015 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-04-11 07:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 07:47:28)
Pobierz - w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., zmienione zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 19 października 2015 r.
NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
4/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-08)
w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie Zmienione zarządzeniem nr 43/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-31 14:48:15)
Pobierz - w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie
Zmienione zarządzeniem nr 43/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
4/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-22)
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (293 KB)
3/13
Uchylony
Z dnia
(2013-01-04)
w sprawie zasad prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-11 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-05 14:27:03)
Pobierz - w sprawie zasad prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa (255 KB)
3/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-03-26 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 07:47:05)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (338 KB)
2/13
Uchylony
Z dnia
(2013-01-04)
w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-11 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-05-11 14:02:36)
Pobierz - w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim (577 KB)
2/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-22)
Zarządzenie Nr 2/2013 Kierownika Urzędu z dnia 22.01.2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-24 13:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 2/2013 Kierownika Urzędu z dnia 22.01.2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (86 KB)
Załączniki
1/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-03)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-11 14:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-08-31 07:12:50)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIEOBOWIĄZUJĄCY (90 KB)
1/13
Obowiązujący
Z dnia
(2013-01-10)
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-01-15 12:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-08-14 15:08:46)
Pobierz - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (93 KB)
 
liczba odwiedzin: 3026416