☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie Karty rabatowej „Rodzina 3+”

 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o wydanie Karty rabatowej „Rodzina 3+” - druk do pobrania
2. Zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.
3. W przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
4. W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
5. Inne dokumenty pozwalające stwierdzić tożsamość.
 
Opłaty:
Karta rabatowa „Rodzina 3+” wydawana jest bezpłatnie.
Za wydanie wtórnika karty rabatowej należy uiścić opłatę w wysokości 5,00 zł
 
Ulgi:
Nie stosuje się
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
Komórka odpowiedzialna:
Pion Edukacji i Usług Społecznych,
pok. nr 03, tel. 61 28 47 142
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
Dodatkowe informacje:
1. Karta rabatowa „Rodzina 3+” wydawana jest na podstawie wniosku rodzica/rodzica zastępczego/opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie gminy Śrem, prowadzącej wspólne gospodarstwo z minimum trojgiem dzieci do ukończenia przez nich 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia), niezależnie od sytuacji materialnej.
 
2. Karta rabatowa honorowana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka).
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2013-10-02 11:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-17 08:31:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3286532