☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
183/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-31)
w sprawie ogłoszenia II otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia II otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2015 rok (158 KB)
182/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-30)
w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz - w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (495 KB)
181/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-30)
w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz - w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE (302 KB)
180/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-30)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 10 i 13 w gminie Śrem na 2015 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:21)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 10 i 13 w gminie Śrem na 2015 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE (292 KB)
179/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-30)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:22)
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek NIEOBOWIĄZUJĄCE (88 KB)
178/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-29)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (137 KB)
177/14
Uchylony
Z dnia
(2014-12-29)
w sprawie ustalanie sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich Zmienione zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2015r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-07-10 14:54:40)
Pobierz - w sprawie ustalanie sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich

Zmienione zarządzeniem Nr 34/2015
Burmistrza Śremu
z dnia 26 lutego 2015r. (793 KB)
176/14
Uchylony
Z dnia
(2014-12-29)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-07 15:23:39)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (257 KB)
175/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-23)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:22)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE (243 KB)
174/14
Uchylony
Z dnia
(2014-12-23)
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-09 14:26:21)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem (98 KB)
173/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-22)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (142 KB)
172/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-19)
w sprawie przekazania składników majątkowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania składników majątkowych (238 KB)
171/14
Uchylony
Z dnia
(2014-12-18)
w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-07-14 07:08:31)
Pobierz - w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (90 KB)
170/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (91 KB)
169/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-18)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej ofert, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej ofert, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok (192 KB)
168/14
Uchylony
Z dnia
(2014-12-18)
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji kancelarii tajnej i stanowiska kierownika kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii przetwarzania materiałów niejawnych i kierownika tej kancelarii Uchylone zarządzeniem nr 3/2015 Kierownika Urzędu z dnia 26 lutego 2015r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-22 14:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-27 10:18:22)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji kancelarii tajnej i stanowiska kierownika kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii przetwarzania materiałów niejawnych i kierownika tej kancelarii

Uchylone zarządzeniem nr 3/2015
Kierownika Urzędu 
z dnia 26 lutego 2015r. (88 KB)
167/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-10)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Zielonej, oznaczonej ewidencyjnymi numeremi działek 1777/1 i 1769/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:21)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Zielonej, oznaczonej ewidencyjnymi numeremi działek 1777/1 i 1769/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
166/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-28)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-05 14:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok (3 MB)
165/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-27)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 42/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/85

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-05 14:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 42/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/85 (90 KB)
164/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-27)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-05 14:58:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (237 KB)
163/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-24)
w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju Zmienione zarządzeniem nr 27/2015 Burmistrza Śremu z dnia 10 lutego 2015r., zarządzeniem nr 130/2016 z 24.11.2016 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-26 10:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-24 09:26:40)
Pobierz - w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
Zmienione zarządzeniem nr 27/2015 Burmistrza Śremu z dnia 10 lutego 2015r., zarządzeniem nr 130/2016 z 24.11.2016 r. (251 KB)
162/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-21)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w roku 2015

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-26 10:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 (183 KB)
161/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-20)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Patrycji Bulińskiej - Dziuby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-26 10:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Patrycji Bulińskiej - Dziuby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (95 KB)
160/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-14)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok (882 KB)
159/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-14)
w sprawie projekyu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie projekyu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2015 - 2024 (556 KB)
158/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-13)
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. (256 KB)
157/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-13)
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-18 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego (92 KB)
156/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-05)
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-12 14:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:55:43)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu składania planów finansowych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury- NIEOBOWIĄZUJĄCE (761 KB)
155/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-12 14:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 r. (283 KB)
154/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-30)
w sprawie przekazania sołectwu Nochowo nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-04 08:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Nochowo nieruchomości w zwykły zarząd (91 KB)
153/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-28)
w sprawie utworzenia i zasad działania Punktów Potwierdzających Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Adaministracji Publicznej (ePUAP)

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:52:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-11-14 09:40:22)
Pobierz - w sprawie utworzenia i zasad działania Punktów Potwierdzających Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Adaministracji Publicznej (ePUAP) (2 MB)
152/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewodencyjnym numerem działki 3/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewodencyjnym numerem działki 3/11 (94 KB)
151/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony ze Szkołą Języków Obcych "Językoznawca"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony ze Szkołą Języków Obcych "Językoznawca" (95 KB)
150/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Uczniowskim Klubem Sportowym w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Uczniowskim Klubem Sportowym w Śremie (95 KB)
149/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Centrum Hajdasz

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Centrum Hajdasz (95 KB)
148/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 469/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:21)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 469/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
147/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-27)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2205/320

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-29 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2205/320 (93 KB)
146/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-24)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (93 KB)
145/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-16)
Zarządzenie Nr 145/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 145/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok
(219 KB)
144/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-14)
Zarządzenie Nr 144/2014 w sprawie oddania w najem trzech wyznaczonych fragmentów gruntów pod garaże blaszane

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 144/2014 w sprawie oddania w najem trzech wyznaczonych fragmentów gruntów pod garaże blaszane (372 KB)
143/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-10)
Zarządzenie Nr 143/2014 w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 316/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-13 14:34:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-10 07:23:22)
Pobierz - Zarządzenie Nr 143/2014 w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem
działki 316/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
142/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-10)
Zarządzenie Nr 142/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 142/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (235 KB)
141/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-10-10)
Zarządzenie Nr 141/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony z Centrum HAJDASZ

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-10-13 14:34:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 141/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości na czas oznaczony z Centrum HAJDASZ (96 KB)
140/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-25)
Zarządzenie Nr 140/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne Zmienione zarządzeniem nr 146/2014 Burmistrza Śremu z dnia 23 października 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-26 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-10-27 09:58:43)
Pobierz - Zarządzenie Nr 140/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zmienione zarządzeniem nr 146/2014 Burmistrza Śremu z dnia 23 października 2014r. (92 KB)
139/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-24)
Zarządzenie Nr 139/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-26 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 139/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok (247 KB)
Załączniki
138/14
Uchylony
Z dnia
(2014-09-24)
Zarządzenie Nr 138/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-26 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-03-11 16:19:40)
Pobierz - Zarządzenie Nr 138/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (185 KB)
Załączniki
137/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-23)
Zarządzenie Nr 137/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/64

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 137/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy
ulicy Leopolda Okulickiego 12/64 (94 KB)
136/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-23)
Zarządzenie Nr 136/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 136/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy
ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/8 (94 KB)
135/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-23)
Zarządzenie Nr 135/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/12 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz - Zarządzenie Nr 135/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy
ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/12 NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
134/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-23)
Zarządzenie Nr 134/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/24

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 134/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy
ulicy Ogrodowej 33/24 (92 KB)
133/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-22)
Zarządzenie 133/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-26 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 133/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (269 KB)
132/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-22)
Zarządzenie 132/2014 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:11)
Pobierz - Zarządzenie 132/2014 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw dyrektorom placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE (96 KB)
131/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-19)
Zarządzenie 131/2014 w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Pyszącej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 131/2014 w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej
w Pyszącej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/9 (92 KB)
Załączniki
130/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-19)
Zarządzenie 130/2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej NIEOBOWIĄZUJĄCE w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1184/5, 1201/5, 1183/5, 1201/3 i 1202/3

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:11)
Pobierz - Zarządzenie 130/2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej NIEOBOWIĄZUJĄCE
w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami
działek 1184/5, 1201/5, 1183/5, 1201/3 i 1202/3 (94 KB)
129/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-18)
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania majątkiem ruchomych dysponowanym przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-24 13:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-01 12:34:36)
Pobierz - w sprawie sposobu i trybu gospodarowania majątkiem ruchomych dysponowanym przez Urząd Miejski w Śremie  (116 KB)
128/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-16)
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu zabudowanego, oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/40, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, wraz z odpłatnym zbyciem prawa własności budynku

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu zabudowanego, oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/40, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, wraz z odpłatnym zbyciem prawa własności budynku (96 KB)
127/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-16)
w sprawie wyboru Sołtysa wsi Kadzewo

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Sołtysa wsi Kadzewo (170 KB)
126/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-12)
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:15)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2013 - 2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
125/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-12)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Klubem Sportowym "Wodnik"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony z Klubem Sportowym "Wodnik" (94 KB)
124/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-11)
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:39)
Pobierz - w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
123/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-10)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony (92 KB)
122/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-10)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (92 KB)
121/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-03)
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-15 08:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich (98 KB)
120/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-01)
zieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-15 08:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (280 KB)
119/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie nr 119/2014 BurmistrzaŚremu z 28.08.2014 r.w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 119/2014 BurmistrzaŚremu z 28.08.2014 r.w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (94 KB)
118/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Śremu z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Śremu z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (95 KB)
117/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Śremu z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Śremu z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (94 KB)
116/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 116/2014 z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 116/2014 z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (95 KB)
115/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 115/2014 z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 115/2014 z 28.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (94 KB)
114/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-28)
Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-03 07:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2014 w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony (92 KB)
113/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-26)
Zarządzenie nr 113/2014 z 25.08.2014 r. Burmistrza Śremu zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-28 13:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 113/2014 z 25.08.2014 r. Burmistrza Śremu zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem 
na 2014 rok (212 KB)
112/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-22)
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Śremu z 22.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1295 i 1296

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-28 13:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Śremu z 22.08.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Śremie przy ul. Ludwika Zamenhofa, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1295 i 1296 (94 KB)
111/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-21)
Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Śremu w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych zarządzanych w ramach powierzenia przez Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Śremu w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów
na najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych zarządzanych w ramach powierzenia przez Śremskie TBS Sp. z o.o. (92 KB)
110/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-20)
Zarządzenie nr 110/2014 z 20.08.2014 w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 110/2014 z 20.08.2014 w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego (382 KB)
109/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-12)
Zarządzenie 109/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 109/2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (259 KB)
108/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 108/2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Mórka przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 448/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 108/2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
we wsi Mórka przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem
działki 448/1 (93 KB)
107/14
Uchylony
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 107/2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 56/10, 56/11 i 56/16

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-09-03 10:54:52)
Pobierz - Zarządzenie 107/2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnymi
numerami działek: 56/10, 56/11 i 56/16 (95 KB)
106/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 106/2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:12)
Pobierz - Zarządzenie 106/2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
105/14
Uchylony
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 105/2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2773/21 i 2767

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-09-03 10:54:52)
Pobierz - Zarządzenie 105/2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej
ewidencyjnymi numerami działek 2773/21 i 2767 (93 KB)
104/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 104/2014 sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 104/2014 sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji
Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna" (91 KB)
103/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 103/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz - Zarządzenie 103/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (87 KB)
102/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 102/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz - Zarządzenie 102/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.
Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (91 KB)
101/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 101/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie 101/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Władysława Reymonta w Krzyżanowie (89 KB)
100/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 100/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:52)
Pobierz - Zarządzenie 100/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
99/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie 99/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz - Zarządzenie 99/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej- NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
98/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-11)
Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-08-30 15:05:25)
Pobierz - Zarządzenie nr 98/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego
w Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE (92 KB)
97/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-01)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i Ks. Jana Kajetańczyka

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i Ks. Jana Kajetańczyka (802 KB)
96/14
Uchylony
Z dnia
(2014-07-24)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-08-17 14:06:37)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem (570 KB)
95/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Rachmajdy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Rachmajdy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela (94 KB)
94/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Weroniki Żołnierek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Weroniki Żołnierek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (95 KB)
93/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Duszczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Duszczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (95 KB)
92/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Frąckowiak ubiegającej się o awans na stoipień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Frąckowiak ubiegającej się o awans na stoipień nauczyciela mianowanego (95 KB)
91/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Nowak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Nowak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (93 KB)
90/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Porczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Porczak ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (94 KB)
89/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-21)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie (94 KB)
88/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-18)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-07-30 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (261 KB)
87/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-09)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 691/4 i 691/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 691/4 i 691/7 (93 KB)
86/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-09)
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (92 KB)
85/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-07)
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. (90 KB)
84/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-07)
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. (90 KB)
83/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-07)
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Śremskiego TBS Sp. z o.o. w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-18 15:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa Zarządu Śremskiego TBS Sp. z o.o. w Śremie (89 KB)
82/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-07-01)
w sprawie przekazania sołectwu Bodzyniewo nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-10 14:08:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Bodzyniewo nieruchomości w zwykły zarząd (92 KB)
81/14
Uchylony
Z dnia
(2014-07-01)
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-10 14:08:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2015-08-25 08:54:44)
Pobierz - w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem (1 MB)
80/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-07-10 14:08:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (225 KB)
79/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-18)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie (94 KB)
78/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-17)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Wyrzece w rejonie ulicy Móreckiej (283 KB)
77/14
Uchylony
Z dnia
(2014-06-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29 Uchylone Zarządzeniem nr 15/2015 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2015r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-01-30 14:44:38)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29
Uchylone Zarządzeniem nr 15/2015 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2015r. (93 KB)
76/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/34

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/34 (94 KB)
75/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stary Rynek 1/10 (92 KB)
74/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-17)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 59/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 59/6 (93 KB)
73/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-06)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwału budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-06-25 14:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwału budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (272 KB)
72/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-02)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziiałki 2985/14

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-06 08:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem dziiałki 2985/14 (92 KB)
71/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-02)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-06 08:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego (333 KB)
70/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-06-02)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-06-06 08:18:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (88 KB)
69/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-30 15:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (91 KB)
68/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-22)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 209/2011 z dnia 1 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie w rejonie ulic Gościnnej i Bocznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-30 15:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 209/2011 z dnia 1 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Nochowie w rejonie ulic Gościnnej i Bocznej (91 KB)
67/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-22)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 62/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w trybie przetragowym nieruchomości oznaczonej ewidencyhnym numerem działki 1436/4 położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-30 15:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 62/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w trybie przetragowym nieruchomości oznaczonej ewidencyhnym numerem działki 1436/4 położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich (92 KB)
66/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-22)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-30 15:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-02 08:54:48)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (95 KB)
65/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-16)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-23 14:55:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (95 KB)
64/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-14)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów połozonych w Binkowie, Bodzyniewie i Bystrzku na uprawy rolne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-23 14:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów połozonych w Binkowie, Bodzyniewie i Bystrzku na uprawy rolne (1 MB)
63/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-14)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów połozonych w Binkowie, Ostrowie i Pyszącej na uprawy rolne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-23 14:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów połozonych w Binkowie, Ostrowie i Pyszącej na uprawy rolne (897 KB)
62/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-07)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (251 KB)
61/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-07)
w sprawie uchylenia zarządzenie nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 22/1 i 22/2

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenie nr 31/2014 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 22/1 i 22/2 (90 KB)
60/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-06)
w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-29 11:31:01)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego-NIEOBOWIĄZUJĄCE (4 MB)
59/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-05)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zmienione zarządzeniem nr 65/2014 Burmistrza Śremu z dnia 16 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-23 14:55:23)
Pobierz - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zmienione zarządzeniem nr 65/2014 Burmistrza Śremu z dnia 16 maja 2014r. (280 KB)
58/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-05-02)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 58/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 370/2 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 58/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 370/2 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (92 KB)
57/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
zmienijące uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmienijące uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (256 KB)
56/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 (337 KB)
55/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
zmianiejące w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmianiejące w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (94 KB)
54/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrab. Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrab. Władysława Zamoyskiego w Nochowie (95 KB)
53/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie (94 KB)
52/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej (93 KB)
51/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-24)
zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śrtemie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-05-08 09:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śrtemie (95 KB)
50/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-16)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszacej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-17 09:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszacej (95 KB)
49/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-17 09:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie (95 KB)
48/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-17 09:43:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (94 KB)
47/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-15)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrab. Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-17 09:43:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrab. Władysława Zamoyskiego w Nochowie (96 KB)
46/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-14)
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego realizowanego w partnerstwie przrz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Pomiwtowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremiepn. "Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-15 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego realizowanego w partnerstwie przrz Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Pomiwtowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremiepn. "Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim". (94 KB)
45/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-08)
w sprawie zasad obejmujących funkcjonowanie systemu ubezpieczeń

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-11 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zasad obejmujących funkcjonowanie systemu ubezpieczeń (102 KB)
44/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-04-07)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-11 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (209 KB)
43/14
Uchylony
Z dnia
(2014-03-24)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:16)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne (167 KB)
42/14
Uchylony
Z dnia
(2014-03-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 12/85 Uchylone zarządzeniem nr 165/2014 Burmistrza Śremu z dnia 27 listopada 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-05 14:58:08)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Leopolda Okulickiego 12/85
Uchylone zarządzeniem nr 165/2014 Burmistrza Śremu z dnia 27 listopada 2014r. (94 KB)
41/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/13

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/13 (94 KB)
40/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-21)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/38

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/38 (94 KB)
39/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-21)
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2014/2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-09 13:03:12)
Pobierz - w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2014/2015 NIEOBOWIĄZUJĄCE (201 KB)
38/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-20)
w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej (573 KB)
37/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-19)
w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie (627 KB)
36/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-19)
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1454/1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-27 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1454/1 (92 KB)
35/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-18)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Zbrudzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 11/27

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Zbrudzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 11/27 (93 KB)
34/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-18)
w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonych w Zbrudzewie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 11/12, 11/86, 11/87 i 12/21

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia w drodze darowizny, na własność gminy Śrem, nieruchomości położonych w Zbrudzewie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 11/12, 11/86, 11/87 i 12/21 (94 KB)
33/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-13)
w sprawie udzielenia z dotacji budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 1 w gminie Śrem na 2014 rok w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia z dotacji budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego nr 1 w gminie Śrem na 2014 rok w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert (276 KB)
32/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-03-07)
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem (3 MB)
31/14
Uchylony
Z dnia
(2014-03-06)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 22/1 i 22/2 Uchylone Zarządzeniem nr 61/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 maja 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-24 07:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-05-14 13:15:27)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 22/1 i 22/2 
Uchylone Zarządzeniem nr 61/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 maja 2014r. (95 KB)
30/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-28)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-03 14:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert (108 KB)
29/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-03 14:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony (95 KB)
29/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-27)
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-03-03 14:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-04-30 07:44:51)
Pobierz - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony (95 KB)
28/14
Uchylony
Z dnia
(2014-02-26)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem Uchylone zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-27 08:03:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-30 07:18:01)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem
Uchylone zarządzeniem nr 174/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. (92 KB)
27/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-25)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-27 08:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (318 KB)
26/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-25)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego na cele rekreacyjne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-27 08:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego na cele rekreacyjne (457 KB)
25/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-24)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014 - 2017"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-27 08:03:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014 - 2017" (96 KB)
24/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-24)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-27 08:03:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (185 KB)
23/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-19)
w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie w rejonie ulicy Jeziornej (645 KB)
22/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-17)
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem (92 KB)
21/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-17)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego (89 KB)
20/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-17)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie środka trwałego (89 KB)
19/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-17)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie środka trwałego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie środka trwałego (90 KB)
18/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-14)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014r. (129 KB)
17/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-13)
w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-24 07:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania mienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie (629 KB)
16/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-06)
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-10 14:20:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (165 KB)
15/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-02-05)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-10 14:20:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej (414 KB)
14/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-10 14:20:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok (253 KB)
13/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-31)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014r. w związku ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-06 07:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014r. w związku ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert (196 KB)
12/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-30)
w sprawie realizacji Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu " Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-02-03 07:34:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie realizacji Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu " Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym". (1 MB)
11/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-28)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica (292 KB)
11/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-23)
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-02 14:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 07:47:28)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
10/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-28)
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (99 KB)
10/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-12-15)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majatku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-12-18 08:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majatku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie (89 KB)
9/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-28)
w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia- zmienione zarządzeniem nr 145/2019 z dnia 21.10.2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-08-31 14:03:14)
Pobierz - w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia- zmienione zarządzeniem nr 145/2019 z dnia 21.10.2020 r. (97 KB)
8/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-27)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 3, 5, 6a, 6b, 7, 8 i 10 w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 3, 5, 6a, 6b, 7, 8 i 10 w gminie Śrem na 2014 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert (423 KB)
8/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-05)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-12 14:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zadrożna Agnieszka
(2016-12-15 07:47:03)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (732 KB)
7/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-24)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-31 08:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (186 KB)
7/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-11-05)
w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-11-12 14:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie (291 KB)
6/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-13)
Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszacej przy ul. Długiej 8

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Pyszacej przy ul. Długiej 8 (397 KB)
Załączniki
6/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-09-11)
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-09-18 15:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej NIEOBOWIĄZUJĄCE (89 KB)
5/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-08)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 222 i 223

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 222 i 223 (95 KB)
5/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-26)
Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Urzędu w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze postępowań administracyjnych NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-28 13:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz - Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Urzędu w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia
rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze postępowań administracyjnych NIEOBOWIĄZUJĄCE (90 KB)
4/14
Uchylony
Z dnia
(2014-01-08)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2238

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-04-14 07:48:41)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2238 (95 KB)
4/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-25)
Zarządzenie nr 4/2014 Kierownika Urzędu w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze inwestycji i remontów

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-28 13:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie nr 4/2014 Kierownika Urzędu w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia
rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze inwestycji i remontów (89 KB)
3/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-08)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/7

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/7 (95 KB)
3/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-08-18)
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-08-25 09:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (552 KB)
Załączniki
2/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-03)
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014 rok (167 KB)
2/14
Uchylony
Z dnia
(2014-04-14)
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Projs Julia
(2014-04-15 12:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-12-17 15:21:18)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie (267 KB)
1/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-02)
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek (88 KB)
1/14
Obowiązujący
Z dnia
(2014-01-09)
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-08-14 15:08:00)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (94 KB)
 
liczba odwiedzin: 3026416