☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-08
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Śremskim Klubem Sportowym "WARTA" w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-12 08:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Śremskim Klubem Sportowym WARTA w Śremie(93.6 KB)
1/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-05
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-12 08:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-08-14 15:07:59)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.61 KB)
2/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-16 07:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(179.24 KB)
2/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-09
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-21 08:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(92.95 KB)
3/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-26
w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-27 10:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-02-08 12:45:15)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.91 KB)
3/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-13
w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem Zmienione zarządzeniem nr 13/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2015r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-21 08:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem
Zmienione zarządzeniem nr 13/2015 Burmistrza Śremu z dnia 27 stycznia 2015r.
(549.08 KB)
4/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-14
w sprawie przekazania składników majątkowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-21 08:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych (237.13 KB)
4/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-26
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-27 13:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-28 08:58:58)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego     NIEOBOWIĄZUJĄCY(725.53 KB)
5/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie kolejnej umowy nakmu nieruchomości na czas oznaczony

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-21 08:18:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie kolejnej umowy nakmu nieruchomości na czas oznaczony(92.89 KB)
5/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-17
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych zmienionego zarządzeniem nr 9/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych zmienionego zarządzeniem nr 9/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 557/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych(86.81 KB)
6/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-26
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:06)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE(494.81 KB)
6/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-23 12:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-03-20 15:08:36)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(202.43 KB)
7/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-09
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw mieszkaniowych

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-10 12:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw mieszkaniowych(90.19 KB)
7/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-19
w sprawie ustalenia dodatkowego świadczenia tj. nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-23 12:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia dodatkowego świadczenia tj. nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.(90.35 KB)
8/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-13
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-15 13:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-07-30 14:14:44)
Pobierz dokument - w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością(90.19 KB)
8/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-20
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-01-23 12:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Krzyżanowie(217.61 KB)
9/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-30
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu kultury fzycznej, turystyki i rekreacji kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-06 12:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu kultury fzycznej, turystyki i rekreacji kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie(92.82 KB)
9/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-23
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej(243.25 KB)
10/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-20
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-22 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki(89.47 KB)
10/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-26
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 w gminie Śrem na 2015 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 w gminie Śrem na 2015 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert(422.32 KB)
11/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-26
w sprawie powołania Kimisji Likwidacyjnej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Kimisji Likwidacyjnej(89.24 KB)
11/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-04
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-05 12:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku przeznaczonego do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie(92.23 KB)
Załączniki
12/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-10-19
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-21 15:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:47:05)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.75 KB)
12/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-27
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:17)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o.(90.16 KB)
13/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-01-27
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Śrem(237.14 KB)
13/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-23
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska urzędnicze do spraw ochrony środowiska oraz spraw do zarządzania energią

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-26 15:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska urzędnicze do spraw ochrony środowiska oraz spraw do zarządzania energią(90.72 KB)
14/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-09
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-11 14:57:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie(90.9 KB)
14/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-28
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2015r. w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2015r. w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert(108.73 KB)
15/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-28
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 77/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 77/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29(90.6 KB)
15/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-17
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie zmienione zarządzeniem nr 3/2016 Kierownika Urzędu z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 8/2016 Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-17 15:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-30 15:25:54)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie zmienione zarządzeniem nr 3/2016 Kierownika Urzędu z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 8/2016 Kierownika Urzędu z dnia 10 października 2016 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.35 MB)
16/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-28
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuk Walk LEO

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-01-30 14:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuk Walk LEO(95.57 KB)
16/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-21
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-28 08:58:58)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego   NIEOBOWIĄZUJĄCY(290.53 KB)
17/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-21
w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE zmienione zarządzeniem n 12/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:39)
Pobierz dokument - w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE
zmienione zarządzeniem n 12/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.(257.06 KB)
17/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-01-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-05 14:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(214.58 KB)
Załączniki
18/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-10-28 15:48:07)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Śremie Sp. z o. o.(93.74 KB)
Załączniki
19/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia PrezesaZarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia
PrezesaZarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Śremie Sp. z o. o.(93.32 KB)
Załączniki
20/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o. o. Uchylone zarządzeniem nr 32/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 lutego 2015r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-02-26 14:38:45)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa
Zarządu Śremskie TBS Sp. z o. o.

Uchylone zarządzeniem nr 32/2015
 Burmistrza Śremu
z dnia 23 lutego 2015r.(90 KB)
Załączniki
21/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady
Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Śremie Sp. z o. o.(94.52 KB)
Załączniki
22/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:17)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady
Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Śremie Sp. z o. o.(95.12 KB)
Załączniki
23/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady
Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o. o.(92.3 KB)
Załączniki
24/15
Uchylony
Z dnia
2015-01-30
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o. o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady
Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o. o.(92.18 KB)
Załączniki
25/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-03
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-04 07:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w gminie Śrem na 2015 rok(139.16 KB)
Załączniki
26/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-10
zmieniające zarządzenie nr 95/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawoaych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania lub wydzierżawiania

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-10 10:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-02-16 07:13:09)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 95/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawoaych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania lub wydzierżawiania(92.71 KB)
27/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-10
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Gaju

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-16 07:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Gaju(91.38 KB)
28/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-02-12
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 6/4

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-16 07:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 6/4(92.52 KB)
29/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-02-16
w sprawie przekazania na stan majatkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gminazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie środka trwałego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-18 14:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majatkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gminazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie środka trwałego(91.41 KB)
30/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-17
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-18 14:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE(178.59 KB)
31/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-02-23
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 136/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania zespołu do usuwania obiektów umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-26 14:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 136/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania zespołu do usuwania obiektów umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu gminy Śrem(88.75 KB)
32/15
Uchylony
Z dnia
2015-02-23
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-26 14:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.(89.11 KB)
33/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-24
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-26 14:38:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 rok(201.22 KB)
34/15
Uchylony
Z dnia
2015-02-26
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-27 10:18:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-07-10 14:54:40)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem(248.99 KB)
35/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-26
zarządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-27 10:18:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych(90.67 KB)
36/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-02-27
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-02-27 13:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:15)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015r. w związku z ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert(295.77 KB)
37/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postepowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014 - 2017"

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-09 14:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postepowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014 - 2017(96.31 KB)
38/15
Uchylony
Z dnia
2015-03-06
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-09 14:26:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-10 15:26:05)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem(99.19 KB)
39/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-06
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-09 14:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.(435.25 KB)
40/15
Uchylony
Z dnia
2015-03-09
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:26)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej(181.79 KB)
41/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-09
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(92.05 KB)
42/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/1

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/1(94.2 KB)
43/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/63

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/63(94.41 KB)
44/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Plac 20 Października 11/2

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Plac 20 Października 11/2(93.12 KB)
45/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/97

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-11 16:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/97(93.92 KB)
46/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-12
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 22/3 i 273/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-13 14:53:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 07:23:21)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 22/3 i 273/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.49 KB)
47/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-13
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-16 15:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 12:44:29)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE(246.68 KB)
48/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.79 KB)
49/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-18
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2015/2016

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:15)
Pobierz dokument - w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2015/2016(200.37 KB)
50/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 12:44:29)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne NIEOBOWIĄZUJĄCE(169.55 KB)
51/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/22 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 12:44:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/22 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.61 KB)
52/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-23
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2299/2

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-23 15:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2299/2(92.83 KB)
53/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-26
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodu osobistego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodu osobistego(95.08 KB)
54/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie(95.76 KB)
55/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Jarzębinka w Śremie(95.28 KB)
56/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-26
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Gaju

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Gaju(276.37 KB)
57/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-27
w sprawie organizacji Powiatowo - Gminnego Jarmarku Wielkanocnego dla sprzedaży rękodzieła, wyrobów tradycyjnych i produktów lokalnych

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-27 15:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie organizacji Powiatowo - Gminnego Jarmarku Wielkanocnego dla sprzedaży rękodzieła, wyrobów tradycyjnych i produktów lokalnych(92.27 KB)
58/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-30
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 76/3

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-31 09:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:17)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 76/3
(93.07 KB)
59/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-30
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-03-31 09:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:17)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie(607.89 KB)
60/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-03-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-03 13:26:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 r.(238.59 KB)
61/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-02
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-03 13:26:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-26 14:52:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem komunalnym w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.62 KB)
62/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-10
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówenie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówenie publiczne(93.36 KB)
63/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-10
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Orkowie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:17)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Orkowie(962.91 KB)
64/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-10
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy. ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy. ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej(374.16 KB)
65/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-10
zarządzenie w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy. ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Towarzystwa Śremskich Amazonek

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - zarządzenie w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy. ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Towarzystwa Śremskich Amazonek(374.69 KB)
66/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/33

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/33(94 KB)
67/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-13
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2238

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-14 07:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:13)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2238(92.6 KB)
68/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-13
w sprawie przekazania składników majątkowych

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-15 13:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania składników majątkowych(238.95 KB)
69/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-20
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-04-23 14:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.(308.89 KB)
70/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(221.42 KB)
71/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-27
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - UCHYLONY

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-28 13:43:52)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - UCHYLONY(183.55 KB)
72/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-27
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:13)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Zbrudzewie(610.67 KB)
73/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2266/1, 2266/4, 2299/3, 2773/24 i 2773/25 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:25)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2266/1, 2266/4, 2299/3, 2773/24 i 2773/25
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.77 KB)
74/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-28
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Śrem do udziału w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-10-11 14:41:35)
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Śrem do udziału w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.38 KB)
75/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Mórka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 456/4

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Mórka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 456/4(92.59 KB)
76/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Mórka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 456/3 i 456/5

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Mórka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 456/3 i 456/5(92.65 KB)
77/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-29
w sprawie przekazania mienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania mienia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie(322.36 KB)
78/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:30)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 Jarzębinka w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.49 KB)
79/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-05-04 10:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:24)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie  NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.62 KB)
80/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-30
w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-11 14:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz dokument - w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.12 MB)
81/15
Uchylony
Z dnia
2015-04-30
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-11 14:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2015-12-15 14:25:19)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców(96.31 KB)
82/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-04-30
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-11 14:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.(135 KB)
83/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-06
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-11 14:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(94.34 KB)
84/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-06
w sprawie użyczenia pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-11 14:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2(241.44 KB)
85/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-08
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.(129.58 KB)
86/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-08
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(221.03 KB)
87/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-11
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zmianę okresu obowiązywania umowy najmu części nieruchomości

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:29)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie na zmianę okresu obowiązywania umowy najmu części nieruchomości(94.38 KB)
88/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Długiej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Długiej(92.2 KB)
89/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/5

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:47:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/5(95.95 KB)
90/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-14
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373/3

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 373/3(96.7 KB)
91/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-14
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 362/1, 319/2, 343/1, 357/4, 360/1, 359/4, 358/2 i 359/5

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-15 07:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 362/1, 319/2, 343/1, 357/4, 360/1, 359/4, 358/2 i 359/5(96.65 KB)
92/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-20
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie, przy ulicy Wiosny Ludów na rzecz województwa wielkopolskiego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-20 15:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:29)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Śremie, przy ulicy Wiosny Ludów na rzecz województwa wielkopolskiego(93.83 KB)
93/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-21
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-25 15:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.(132.68 KB)
94/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-21
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie dla sprzedaży wyrobów małej gastronomii, w związku z kampanią "Uzależnia mnie tylko sport"

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-25 15:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie dla sprzedaży wyrobów małej gastronomii, w związku z kampanią Uzależnia mnie tylko sport(90.86 KB)
95/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-22
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 454/8

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-25 15:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 454/8(92.47 KB)
96/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-22
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-29 13:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(220.48 KB)
97/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-28
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie, przy rondzie im. Jana Pawła II na rzecz województwa wielkopolskiego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-29 13:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Śremie, przy rondzie im. Jana Pawła II na rzecz województwa wielkopolskiego(95.02 KB)
98/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-28
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul.Gen. Wł. Sikorskiego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-29 13:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:29)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul.Gen. Wł. Sikorskiego(93.1 KB)
99/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Wyrzeka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/4

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-29 13:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Wyrzeka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/4(95.05 KB)
100/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-28
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-05-29 13:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.66 KB)
101/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-29
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-09 07:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.(90.72 KB)
102/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-05-29
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-09 07:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.(88.91 KB)
103/15
Uchylony
Z dnia
2015-06-01
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1149

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-09 07:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-06-23 14:43:25)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1149(92.58 KB)
104/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-01
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/2

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-09 07:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/2(94.4 KB)
105/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-09 07:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.61 KB)
106/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-11
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-06-16 09:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(93.44 KB)
107/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, oznaczonego ewidencyjnymi numerami działek 2213, 2561/8 i 2561/10

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-06-16 09:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, oznaczonego ewidencyjnymi numerami działek 2213, 2561/8 i 2561/10(95.83 KB)
108/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, oznaczonego ewidencyjnymi numerami działek 2561/2 i 2561/3

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-06-16 09:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Dezyderego Chłapowskiego, oznaczonego ewidencyjnymi numerami działek 2561/2 i 2561/3(94.18 KB)
109/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-18
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-06-19 09:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(208.87 KB)
110/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-18
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 21/3

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-22 14:08:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 21/3(92.35 KB)
111/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-22 14:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(89.39 KB)
112/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-24
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/1

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-06-30 13:18:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/1(92.91 KB)
113/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-30
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-06 12:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.(89.29 KB)
114/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-06-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-06 12:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:55)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(328.47 KB)
115/15
Uchylony
Z dnia
2015-07-09
w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-10 14:54:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-04-19 15:18:31)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem(792.29 KB)
116/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-16
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-07-17 15:00:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek(89.96 KB)
117/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-21
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-22 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(90.89 KB)
118/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-22
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2212/121

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-22 11:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2212/121(96.71 KB)
119/15
Uchylony
Z dnia
2015-07-22
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 160

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-24 13:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2015-09-11 14:58:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 160(93.29 KB)
120/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-28 08:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna(91.53 KB)
121/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Rymaniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-28 08:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Rymaniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(94.92 KB)
122/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Kowalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-28 08:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Kowalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(94.39 KB)
123/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Jasiczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-28 08:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:15)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Jasiczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(95.41 KB)
124/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 525/16

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-30 13:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 525/16(94.54 KB)
125/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-27
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-30 13:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(292.5 KB)
126/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-07-29
w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu Koło Nr 127 Śrem-Miasto

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-07-30 13:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu Koło Nr 127 Śrem-Miasto(376.57 KB)
127/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-05
Zarządzenie 127/2015 w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-10 07:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 12:44:28)
Pobierz dokument - Zarządzenie 127/2015 w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE(310.04 KB)
Załączniki
128/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-06
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 49/3 i 49/5

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-10 07:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:30)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, nieruchomości
położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi
numerami działek 49/3 i 49/5(92.52 KB)
Załączniki
129/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-06
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny,2/42 udziału we własności nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 55/10 i 55/38

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-10 07:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny,2/42 udziału we własności nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 55/10 i 55/38(93.81 KB)
Załączniki
130/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-12
w sprawie powołania obowodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obowodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(130.93 KB)
Załączniki
131/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-13
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1415/12

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie
przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej ewidencyjnym
numerem działki 1415/12(93.32 KB)
Załączniki
132/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-13
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1415/11

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie
przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej ewidencyjnym
numerem działki 1415/11(94.27 KB)
Załączniki
133/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-14
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja"

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:49:31)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem
pomieszczenia znajdującego się w budynku
położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz
Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja(351.1 KB)
Załączniki
134/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 283/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-23 12:04:49)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej
w Śremie przy ul. Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem
działki 283/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.51 KB)
Załączniki
135/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-14
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Dalewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 374

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:50:19)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej
w Dalewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 374(94.36 KB)
Załączniki
136/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-14
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 571/7

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:50:19)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 571/7(95.82 KB)
Załączniki
137/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-14
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 12:03:32)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem 
NIEOBOWIĄZUJĄCY(573.07 KB)
138/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-17
w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-17 14:06:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.(90.21 KB)
139/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-20
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-08-20 14:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(88.84 KB)
140/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-08-24 12:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(93.2 KB)
141/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-24
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-08-25 08:54:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2017-09-18 09:12:26)
Pobierz dokument - w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.74 MB)
142/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-26
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-08-28 14:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.89 KB)
143/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-27
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-09-03 10:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:55)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(296.66 KB)
144/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-08-31
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2773/21 i 2767

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-09-03 10:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:50:52)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2773/21 i 2767(90.52 KB)
145/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-02
zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 56/10, 56/11 i 56/16

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-09-03 10:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:50:52)
Pobierz dokument - zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 56/10, 56/11 i 56/16(94.88 KB)
146/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-03
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-09-04 14:23:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(216.23 KB)
147/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum krajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-09-04 14:23:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum krajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.(137.69 KB)
148/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-08
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1742/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-11 14:58:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-10 12:44:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1742/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.62 KB)
149/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-08
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Dalewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 324/11

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-11 14:58:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:50:52)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, nieruchomości położonej w Dalewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 324/11(93.12 KB)
150/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-10
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 160/2

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-11 14:58:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 160/2 (92.84 KB)
151/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-21
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul.Rzemieślniczej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-22 13:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:53)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul.Rzemieślniczej(718.65 KB)
152/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-23
zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-24 14:38:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE(308.45 KB)
153/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-09-29 08:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(379.15 KB)
154/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-09-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-01 12:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(221.22 KB)
155/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-10-01
zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Mariana Zielińskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-01 14:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz dokument - zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Mariana Zielińskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.64 KB)
156/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-01
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-02 14:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(91.23 KB)
157/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-05
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-06 08:41:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (293.13 KB)
158/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/5

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-08 15:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:53)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/5(92.64 KB)
159/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-10-09
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Zbrudzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 6/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-13 12:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Zbrudzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 6/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.4 KB)
160/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-13
w sprawie wyboru członka rady sołeckiej wsi Psarskie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-15 15:31:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:53)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru członka rady sołeckiej wsi Psarskie(169.47 KB)
161/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-15
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-19 15:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(227.49 KB)
162/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-19
w sprawie przekazania sołectwu Wyrzeka części nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-19 15:29:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Wyrzeka części nieruchomości w zwykły zarząd(2.93 MB)
163/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-19
w sprawie przekazania mienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-21 15:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:56)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania mienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie(90.32 KB)
164/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 125/23

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-21 15:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:53)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 125/23(91.54 KB)
165/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 140/14

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-21 15:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 140/14(91.99 KB)
166/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-21
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-26 15:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
(95.43 KB)
167/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-24
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-26 15:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.(93.41 KB)
168/15
Uchylony
Z dnia
2015-10-26
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-10-29 07:16:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:17)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.(92.04 KB)
169/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-10-29
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2771/1, 2771/4 i 2772/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-29 15:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2771/1, 2771/4 i 2772/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.31 KB)
170/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-10-29
w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-29 15:25:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej NIEOBOWIĄZUJĄCE(660.79 KB)
171/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-29
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-30 15:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(93.08 KB)
172/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-30
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej pod tablicę reklamową

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-10-30 15:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej pod tablicę reklamową(530.51 KB)
173/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-10-30
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-05 15:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(273.89 KB)
174/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-06
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-10 08:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(94.38 KB)
175/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-13
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016-2026

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-16 15:03:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016-2026(558.88 KB)
176/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-13
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-16 15:03:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok(808.61 KB)
177/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Laski - Szmyt ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-16 15:03:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:17)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Laski - Szmyt ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(94.26 KB)
178/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Gaweł ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-16 15:03:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Gaweł ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(95.32 KB)
179/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-19
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/6 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-19 14:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:54)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1195/6 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.17 KB)
180/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-24
w sprawie przekazania sołectwu Psarskie części nieruchomości w zwykły zarząd

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-11-25 15:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Psarskie części nieruchomości w zwykły zarząd(384.54 KB)
181/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-11-24
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-01 15:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:55)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(248.16 KB)
182/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Gaweł ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-01 15:57:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:48:32)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Gaweł ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(93.1 KB)
183/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-01
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2016 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-04 11:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:15)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2016 rok(3.88 MB)
184/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-02
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-04 11:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.24 KB)
185/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-04 11:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.42 KB)
186/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-07
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-07 15:23:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(256.81 KB)
187/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-12-15 14:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.42 KB)
188/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-14
w sprawie uchylenia zarządzenia 81/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2015-12-15 14:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:54)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia 81/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców(92.68 KB)
189/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-17
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2016 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-17 15:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2016 rok(194.49 KB)
190/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-18
w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-21 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śremie(222.47 KB)
191/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-18
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 163/6 i 164/9

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-21 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 163/6 i 164/9(92.87 KB)
192/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-18
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-21 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej(88.89 KB)
193/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-18
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuk Walk LEO

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-21 13:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:54)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuk Walk LEO(93.69 KB)
194/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-18
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(146.43 KB)
195/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-22
w sprawie Przeliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:56)
Pobierz dokument - w sprawie Przeliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(254.94 KB)
196/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-22
w sprawie Przeliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:54)
Pobierz dokument - w sprawie Przeliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(244.67 KB)
197/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-22
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-22 15:07:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.99 KB)
198/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Heweliusza, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 678/10 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-28 15:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:54)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Heweliusza, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 678/10 NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.01 KB)
199/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 678/11 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-28 15:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 678/11 NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.49 KB)
200/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-29
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 2, 8, 10 i 12 w gminie Śrem na 2016 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-29 12:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 08:45:16)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 2, 8, 10 i 12 w gminie Śrem na 2016 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert(312.35 KB)
201/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-30
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-30 14:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:34:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(90.93 KB)
202/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-30
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2015-12-30 14:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Śremie, przy ulicy Staszica na rzecz Polskiego Związku Działkowców NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.14 KB)
203/15
Zrealizowany
Z dnia
2015-12-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-05 11:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-02-11 15:35:58)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok(258.03 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 9533140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X