☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-15
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska urzędnicze do spraw wymiaru podatków lokalnych oraz do spraw księgowości opłaty za odpady NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-18 10:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydatów na stanowiska urzędnicze do spraw wymiaru podatków lokalnych oraz do spraw księgowości opłaty za odpady NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.69 KB)
1/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-05
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-05 11:48:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 -NIEOBOWIĄZUJĄCE(637.03 KB)
Załączniki
2/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-13
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 w gminie Śrem na 2016 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-15 09:20:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 w gminie Śrem na 2016 r. w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE(431.03 KB)
Załączniki
2/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-27
w sprawie wprowadzenia Podręcznika procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-06-28 13:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Podręcznika procedur audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Śremie(4.67 MB)
Załączniki
3/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Mórce, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 348/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-20 15:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Mórce, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 348/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.17 KB)
Załączniki
3/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-30
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-06-30 14:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-30 15:25:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(263.68 KB)
Załączniki
4/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-25
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-26 12:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.69 KB)
Załączniki
4/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-08
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Śremu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ZAŁĄCZNIK CHRONIONY PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 922)

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-14 07:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-26 10:23:16)
Pobierz dokument - w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Śremu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ZAŁĄCZNIK CHRONIONY PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 922)(94.91 KB)
Załączniki
5/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-11
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-16 10:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny(382.84 KB)
Załączniki
5/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-26
w sprawie partycypacji gminy Śrem w kosztach budowy lokali mieszkalnych z zasobu Śremskiego TBS Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-26 12:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-09-01 12:34:36)
Pobierz dokument - w sprawie partycypacji gminy Śrem w kosztach budowy lokali mieszkalnych z zasobu Śremskiego TBS Sp. z o.o.(94.35 KB)
Załączniki
6/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2016/2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-01-29 15:23:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:54)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2016/2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE(398.31 KB)
Załączniki
6/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-11
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-16 10:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(103.03 KB)
Załączniki
7/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-29
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(296.26 KB)
Załączniki
7/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-08-31 07:12:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie (235.47 KB)
Załączniki
8/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-10
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-17 09:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-30 15:25:55)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(101.05 KB)
Załączniki
8/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:41)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.29 KB)
Załączniki
9/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-02
w sprawie powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-06 09:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śremie(872.69 KB)
Załączniki
9/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremski Sport Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.76 KB)
Załączniki
10/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-07
w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-08 08:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:03:13)
Załączniki
10/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Śremskie TBS Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.74 KB)
Załączniki
11/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.08 KB)
Załączniki
11/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-12
w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie- zmienione zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 30.03.2020 r., zmienione zarządzeniem nr 12/2018 z dnia 24 września 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-10-28 13:40:54)
Pobierz dokument - w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie- zmienione zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 30.03.2020 r., zmienione zarządzeniem nr 12/2018 z dnia 24 września 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE(6.05 MB)
Załączniki
12/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-13
w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:04:00)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.24 MB)
Załączniki
12/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(86.33 KB)
Załączniki
13/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88 KB)
Załączniki
13/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-28
Zarządzenie nr 13/2016 Kierownika Urzędu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-28 13:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 13/2016 Kierownika Urzędu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie 
 NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.27 KB)
Załączniki
14/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o.o
NIEOBOWIĄZUJĄCE(86.77 KB)
Załączniki
15/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-01
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 10:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-19 14:58:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.99 KB)
Załączniki
16/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-02
zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-02 16:23:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE(309.9 KB)
Załączniki
17/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-02
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-03 10:07:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.29 KB)
Załączniki
18/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-02
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-03 10:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.76 KB)
Załączniki
19/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-02
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-02-04 14:31:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:58)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury -NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.92 KB)
Załączniki
20/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-10
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 92/2016 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-10 15:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-09-25 11:54:26)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 92/2016 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 9 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.68 KB)
Załączniki
21/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-17
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-17 15:13:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (94.69 KB)
Załączniki
22/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-26
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-29 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-02-01 10:05:57)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej -NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.05 KB)
Załączniki
23/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-26
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-02-29 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne  NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.22 KB)
Załączniki
24/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-26
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2016-03-04 14:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(268.41 KB)
Załączniki
25/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2767 i 2773/21-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 91/2016 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 3 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-08 15:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2767 i 2773/21-ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 91/2016 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 3 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.23 KB)
Załączniki
26/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Leśnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/115 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-08 15:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie przy ul. Leśnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/115 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.71 KB)
Załączniki
27/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/46, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-08 15:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/46, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.01 KB)
Załączniki
28/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2000/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-08 15:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2000/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.28 KB)
Załączniki
29/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1232/8 i 731/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-08 15:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1232/8 i 731/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.64 KB)
Załączniki
30/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-10 15:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-06-13 11:18:13)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji- NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.96 KB)
Załączniki
31/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-07
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-10 15:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2016-03-16 07:38:36)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
(87.3 KB)
Załączniki
32/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-14
w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1184/5, 1201/5, 1183/5, 1201/3 i 1202/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-16 07:38:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1184/5, 1201/5, 1183/5, 1201/3 i 1202/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.14 KB)
Załączniki
33/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-14
w sprawie zmiany zarządzenia nr 169/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2771/1, 2771/4 i 2772/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-16 07:38:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:05:00)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 169/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2771/1, 2771/4 i 2772/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.33 KB)
Załączniki
34/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-15
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-16 07:38:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.77 KB)
Załączniki
35/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-16
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-18 15:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:05:00)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.45 KB)
Załączniki
36/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-16
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-18 15:54:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne 
NIEOBOWIĄZUJĄCE(168.13 KB)
Załączniki
37/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-21
w sprawie przekazania sołectwu Mórka nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-21 15:37:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:05:00)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Mórka nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.82 KB)
Załączniki
38/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-22
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2016/2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-25 14:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Śrem na rok szkolny 2016/2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE(198.97 KB)
Załączniki
39/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-25
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-29 09:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.38 KB)
Załączniki
40/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-25
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-29 09:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.56 KB)
Załączniki
41/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-25
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum N 1 im. Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-03-29 09:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum N 1 im. Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.15 KB)
Załączniki
42/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-07
w sprawie użyczenia pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-07 11:10:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:53)
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu NIEOBOWIĄZUJĄCE(421.17 KB)
Załączniki
43/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-07
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-07 15:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.77 KB)
Załączniki
44/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-13
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-15 15:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.25 KB)
Załączniki
45/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-18
w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-19 15:18:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE(803.2 KB)
Załączniki
46/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-18
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(282.33 KB)
Załączniki
47/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-19
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/119 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/119 NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.55 KB)
Załączniki
48/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-20
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.14 KB)
Załączniki
49/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie(88.49 KB)
Załączniki
50/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie(87.61 KB)
Załączniki
51/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-25
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-04-25 14:06:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.43 KB)
Załączniki
52/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-04-29
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-04 14:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(236.09 KB)
Załączniki
53/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/3 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-05 14:38:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/3 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK NIEOBOWIĄZUJĄCE(99.6 KB)
Załączniki
54/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 40, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1399/1 i 2636/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-05 14:38:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza 40, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1399/1 i 2636/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.56 KB)
Załączniki
55/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-06
w sprawie zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Stanisława Staszica NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-10 09:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:56)
Pobierz dokument - w sprawie zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Stanisława Staszica  NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.17 KB)
Załączniki
56/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Niesłabinie, przy ul. Osiedlowej 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-12 10:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-16 11:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Niesłabinie, przy ul. Osiedlowej 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.28 KB)
Załączniki
57/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-11
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Niesłabinie, przy ul. Osiedlowej 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-12 10:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej położonej w Niesłabinie, przy ul. Osiedlowej 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.72 KB)
Załączniki
58/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-11
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/5 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-12 10:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:57)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/5 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.58 KB)
Załączniki
59/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-16 08:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:24)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2015 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(8.68 MB)
Załączniki
60/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-16 08:11:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:36)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2015 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(4.54 MB)
Załączniki
61/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2015 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-16 09:17:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:38)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2015 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(2.96 MB)
Załączniki
62/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-25 13:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.48 KB)
Załączniki
63/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-25
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położnej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 526/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-25 13:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położnej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 526/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.86 KB)
Załączniki
64/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-30
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 372 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-05-31 14:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Kadzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 372 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.18 KB)
Załączniki
65/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-09
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Szymanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-06-10 11:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Szymanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE(763.36 KB)
Załączniki
66/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-10
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/13 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-06-15 14:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/13 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.49 KB)
Załączniki
67/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-14
w sprawie oddania w najem tablicy billboardowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-06-15 14:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem tablicy billboardowej znajdującej się na ścianie budynku położonego w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(445.05 KB)
Załączniki
68/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-20
w sprawie przekazania sołectwu Grodzewo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-06-20 13:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Grodzewo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.47 KB)
Załączniki
69/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-21
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1149 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-06-23 14:43:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1149 NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.95 KB)
Załączniki
70/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-30
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-01 14:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2017-08-18 09:15:06)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym NIEOBOWIĄZUJĄCE(298.25 KB)
Załączniki
71/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-01
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-11 07:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:47)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(227.23 KB)
Załączniki
72/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-05
w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-11 07:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE(282.72 KB)
Załączniki
73/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-08
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-11 07:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.98 KB)
Załączniki
74/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-11
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-14 07:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-23 14:59:40)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.59 KB)
Załączniki
75/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-14 07:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:48)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.67 KB)
Załączniki
76/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-12
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-14 07:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:52)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIEOBOWIĄZUJĄCE(257.13 KB)
Załączniki
77/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-13
w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyny wytrucia pszczół w rejonie miejscowości Wyrzeka NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-07-15 09:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyny wytrucia pszczół w rejonie miejscowości Wyrzeka NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.54 KB)
Załączniki
78/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Gołaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 10:10:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Gołaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.95 KB)
Załączniki
79/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Płoszaj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Płoszaj ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.38 KB)
Załączniki
80/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ignaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ignaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.18 KB)
Załączniki
81/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kaptur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kaptur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.53 KB)
Załączniki
82/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Trzcińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Trzcińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.37 KB)
Załączniki
83/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Klupś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Klupś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.62 KB)
Załączniki
84/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Bulińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Bulińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.86 KB)
Załączniki
85/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Grajewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Grajewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.07 KB)
Załączniki
86/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Simon ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 13:36:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Simon ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.48 KB)
Załączniki
87/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-22
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-22 14:48:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(292.48 KB)
Załączniki
88/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-28
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Powiatowo-Gminne w Nochowie w dniu 28 sierpnia 2016 r. ZMENIONE ZARZĄDZENIEM NR 94/2016 Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-07-29 13:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Powiatowo-Gminne w Nochowie w dniu 28 sierpnia 2016 r.
ZMENIONE ZARZĄDZENIEM NR 94/2016 Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE(263.87 KB)
Załączniki
89/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-02
Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Śremu z dnia 2 sierpnia 2016 r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2773/26 i 2773/28 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-08-02 14:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:50)
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Śremu z dnia 2 sierpnia 2016 r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2773/26 i 2773/28
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.52 KB)
Załączniki
90/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-03
Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Śremu z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- "Wyprawka Szkolna" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-03 11:37:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Śremu z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.- Wyprawka Szkolna
 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.15 KB)
Załączniki
91/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-03
w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2767 i 2773/21 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-04 08:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2767 i 2773/21
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.76 KB)
Załączniki
92/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-09
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Śremu z dnia 09.08.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Śremu z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-10 13:08:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-09-25 11:54:26)
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Śremu z dnia 09.08.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Śremu z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem 
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.88 KB)
Załączniki
93/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-11
zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Śremu z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-12 13:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Śremu z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.51 KB)
Załączniki
94/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-17
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Powiatowo-Gminne w Nochowie w dniu 28 sierpnia 2016 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-08-19 11:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Powiatowo-Gminne w Nochowie w dniu 28 sierpnia 2016 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE(268.02 KB)
Załączniki
95/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-24 07:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:48)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(282.76 KB)
Załączniki
96/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 10:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.79 KB)
Załączniki
97/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 10:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.54 KB)
Załączniki
98/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/18 i 542 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 11:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-09-14 09:19:19)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/18 i 542 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka NIEOBOWIĄZUJĄCY(93.95 KB)
Załączniki
99/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 11:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.86 KB)
Załączniki
100/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-25
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-08-25 11:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:13)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE(568.78 KB)
Załączniki
101/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-02
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 57/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-05 14:20:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Gaju, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 57/1  NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.32 KB)
Załączniki
102/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-05
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ulicy Plac Straży Pożarnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 361/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-06 12:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Śremie przy ulicy Plac Straży Pożarnej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 361/2  NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.66 KB)
Załączniki
103/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-05
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/118 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-06 12:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 79/118 NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.9 KB)
Załączniki
104/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Święcickiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-06 12:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Święcickiego NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.95 KB)
Załączniki
105/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 685/31, 2598/14, 688/8 i 687/5 położonej w Śremie przy ulicy Święcickiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-06 12:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 685/31, 2598/14, 688/8 i 687/5 położonej w Śremie przy ulicy Święcickiego NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.11 KB)
Załączniki
106/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-05
zmieniające zarządzenie nr 95/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania i wydzierżawiania

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-06 12:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 95/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz określenia zasad ich wynajmowania i wydzierżawiania(96.81 KB)
Załączniki
107/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-09
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-13 12:25:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:48)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(189.1 KB)
Załączniki
108/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-16
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni NIEOBOWIĄZUJĄCY

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-16 11:58:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-05-24 07:46:42)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni NIEOBOWIĄZUJĄCY(94.87 KB)
Załączniki
109/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-19
zmieniające zarządzenie nr 117/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania ustnych przetargów na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-20 10:53:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 117/2011 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania ustnych przetargów na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Śrem(90.74 KB)
Załączniki
110/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-22
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Śremu w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny oraz jego ochrony i obrony ZAŁĄCZNIK CHRONIONY PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ. U. Z 2016 R.POZ. 922)

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-26 10:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Śremu w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny oraz jego ochrony i obrony ZAŁĄCZNIK CHRONIONY PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. (DZ. U. Z 2016 R.POZ. 922)(92.85 KB)
Załączniki
111/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-29
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-09-29 12:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.65 KB)
Załączniki
112/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-29
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-03 09:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.41 KB)
Załączniki
113/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-29
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-03 09:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:44)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.67 KB)
Załączniki
114/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-29
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-03 09:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:47)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o.o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.2 KB)
Załączniki
115/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-03 11:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(290.63 KB)
Załączniki
116/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-11
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 142/2012 Burmistrza Śremu z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-17 07:31:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:47)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 142/2012 Burmistrza Śremu z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śrem, 
położonej w Mechlinie, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mechlin NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.01 KB)
Załączniki
117/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-19
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-19 12:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/24 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.96 KB)
Załączniki
118/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-19
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/14 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-19 12:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1725/14 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.9 KB)
Załączniki
119/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-24
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Borgowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 14/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-25 07:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Borgowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 14/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.56 KB)
Załączniki
120/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-24
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 112/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-25 07:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 112/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.35 KB)
Załączniki
121/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-27
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-10-28 08:58:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-21 16:18:45)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego  NIEOBOWIĄZUJĄCE(613.56 KB)
Załączniki
122/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-03 08:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:44)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(242.74 KB)
Załączniki
123/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-09
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-14 09:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (91.49 KB)
Załączniki
124/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-09
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-14 09:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem(94.78 KB)
Załączniki
125/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-09
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-14 09:40:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 57/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.8 KB)
Załączniki
126/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-15 12:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:07)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-NIEOBOWIĄZUJĄCE(98.72 KB)
Załączniki
127/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-15
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-16 08:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026 NIEOBOWIĄZUJĄCE(594.37 KB)
Załączniki
128/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-15
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-16 09:26:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:46)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(926.1 KB)
Załączniki
129/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-22
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania danych dot. zmian oświatowych na terenie gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-11-23 07:29:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji ds. opracowania danych dot. zmian oświatowych na terenie gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.87 KB)
Załączniki
130/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-24
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-24 09:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju(92.02 KB)
Załączniki
131/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-24
w sprawie przekazania sołectwu wsi Borgowo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-11-25 07:40:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu wsi Borgowo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.13 KB)
Załączniki
132/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-25
w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Stowarzyszenia Ludzie Nadziei NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-11-28 10:10:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego 2 na rzecz Stowarzyszenia Ludzie Nadziei NIEOBOWIĄZUJĄCE(349.3 KB)
Załączniki
133/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-25
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-01 07:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(282.96 KB)
Załączniki
134/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-29
w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych - zmienione zarządzeniem nr 165/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-01 07:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:33)
Pobierz dokument - w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych - zmienione zarządzeniem nr 165/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE(525.84 KB)
Załączniki
135/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-01
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-02 09:36:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:50)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018  NIEOBOWIĄZUJĄCE(5.29 MB)
Załączniki
136/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-06
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1461/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-07 12:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-14 13:54:45)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1461/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.89 KB)
Załączniki
137/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-07
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-08 09:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.26 KB)
Załączniki
138/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-07
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-09 10:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:29)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(246.98 KB)
Załączniki
139/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-07
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-09 10:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(258.07 KB)
Załączniki
140/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-12
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.62 KB)
Załączniki
141/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-12
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.88 KB)
Załączniki
142/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(217.36 KB)
Załączniki
143/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 07:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne-NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.41 KB)
Załączniki
144/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
w sprawie zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Zielonej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-15 10:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie zamiany prawa własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Zielonej NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.73 KB)
Załączniki
145/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-19
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-20 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.73 KB)
Załączniki

146/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-20 10:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE(189.41 KB)
Załączniki
147/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-12-22 14:23:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE(445.16 KB)
Załączniki
148/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-22
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-12-22 14:23:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2017 rok  NIEOBOWIĄZUJĄCE(162.26 KB)
149/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-22
w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017 - 2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2016-12-22 14:23:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017 - 2018  NIEOBOWIĄZUJĄCE(164.55 KB)
150/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 13:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(246.81 KB)
Załączniki
151/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 13:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:31)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(257.98 KB)
Załączniki
152/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 13:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-02-13 13:59:30)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
 NIEOBOWIĄZUJĄCE(248.23 KB)
Załączniki
153/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 13:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:48)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE(258.19 KB)
Załączniki
154/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 14:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:48)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE(248.09 KB)
Załączniki
155/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-23
w sprawie udzielenia dotacji budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-29 14:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:07)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(245.25 KB)
Załączniki

156/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia zastępczego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-30 10:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:55:41)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia zastępczego- NIEOBOWIĄZUJĄCE(173.89 KB)
Załączniki
157/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-30
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Agnieszka Zadrożna
(2016-12-30 10:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:07)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(211.29 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9533163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X