☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania
 
 
Opłaty:
Brak
 
 
Opłata skarbowa :
Nie podlega opłacie skarbowej
 
Ulgi:
Nie stosuje się.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta,
pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy :
do 14 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna :
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji
Urząd Miejski w Śremie
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
merytorycznie odpowiedzialne 
piony Urzędu Miejskiego w Śremie.
 
 
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Dodatkowe informacje :
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie  Informacji Publicznej – BIP jest udostępniana na wniosek.
 
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie  postępowania o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.
 
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 

 

Wytworzył:
Adrian Wartecki
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 09:06:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-06-27 15:25:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860