☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-28
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-02 11:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:47)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(235.34 KB)
Załączniki
1/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-09 11:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.54 KB)
Załączniki
2/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-10
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2017 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-12 11:52:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2017 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE(186.06 KB)
Załączniki
2/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-01
w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-02 11:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-04-13 08:30:08)
Pobierz dokument - w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Śremie(287.71 KB)
Załączniki
3/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-10
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-12 11:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:57)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE(187.09 KB)
Załączniki
3/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-13
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-17 08:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-11-07 10:38:14)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie 
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.39 KB)
4/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-16
zmieniające zarządzanie w sprawie powierzenia PGK w Śremie Sp. z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-17 14:38:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzanie w sprawie powierzenia PGK w Śremie Sp. z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.61 KB)
Załączniki
4/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-05 09:01:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-10-28 13:40:52)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(105.38 KB)
Załączniki
5/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-11
w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-16 07:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem -NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.3 KB)
Załączniki
5/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-16
w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-17 14:38:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:55)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE(5.27 MB)
Załączniki
6/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-12
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.87 KB)
Załączniki
6/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-16
w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-17 14:38:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-03-05 11:55:28)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej(105.79 KB)
Załączniki
7/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-29
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie-zmienione zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-30 15:25:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:04:01)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie-zmienione zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.34 MB)
Załączniki
7/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-19
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-19 15:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:32)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026
NIEOBOWIĄZUJĄCE(290.35 KB)
Załączniki
8/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-23
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w 2017 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-23 14:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:12)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w 2017 r. na podstawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE(338.42 KB)
Załączniki
8/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-12
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-17 07:08:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:34:37)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(409.47 KB)
Załączniki
9/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-25
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w latach 2017- 2018 na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-01-25 15:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem, które będą realizowane w latach 2017- 2018 na podstawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert-NIEOBOWIĄZUJĄCE(345.14 KB)
Załączniki
9/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-14
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-14 13:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:49)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(916.88 KB)
Załączniki
10/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-02 15:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:06)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.18 KB)
Załączniki
10/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-02 09:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:29)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(212.92 KB)
Załączniki
11/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-01
w sprawie przekazania sołectwu Mechlin mienia komunalnego w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-02 09:32:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu Mechlin mienia komunalnego w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.04 KB)
Załączniki
11/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-13
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-17 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-23 14:59:40)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.73 KB)
Załączniki
12/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-02
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-02 14:50:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE(205.47 KB)
Załączniki
12/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-06
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-07 10:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:39)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.27 KB)
Załączniki
13/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 17/2019 z dnia 17.12.2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:04:06)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 17/2019 z dnia 17.12.2020 r.(813.97 KB)
Załączniki
13/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-07
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, 4/50 udziału we własności nieruchomości położonej w Dąbrowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 317/28 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-08 08:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, 4/50 udziału we własności nieruchomości położonej w Dąbrowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 317/28  NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.88 KB)
Załączniki

14/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-08
zmieniające Zarządzanie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-09 13:03:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzanie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na lata 2017-2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.98 KB)
Załączniki
14/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(273.9 KB)
Załączniki
15/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-08
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (648.39 KB)
Załączniki
15/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-15
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-21 14:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.13 KB)
Załączniki
16/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/22 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-21 14:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/22 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.57 KB)
Załączniki
16/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-19 14:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego-NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.02 KB)
Załączniki
17/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-27
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2018-01-03 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-16 10:43:33)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Śremie(3.16 MB)
Załączniki
17/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-17
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem, które będzie realizowane w latach 2017-2018 na podstawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-21 14:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:06)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem, które będzie realizowane w latach 2017-2018 na podstawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert -NIEOBOWIĄZUJĄCE(199.14 KB)
Załączniki
18/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-21
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 134/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 283/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-02-23 12:04:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 134/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Zachodniej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 283/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.1 KB)
Załączniki
19/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-02-27
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-01 13:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:35)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(171.61 KB)
Załączniki
20/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-03
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-06 14:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:06)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne-NIEOBOWIĄZUJĄCE(168.91 KB)
Załączniki
21/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-10
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Szymanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-13 15:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Szymanowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(614.21 KB)
Załączniki
22/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-10
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014-2017" -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-13 15:05:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014-2017
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.63 KB)
Załączniki
23/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-17 08:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/29
 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.86 KB)
Załączniki
24/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-17 08:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/2
  NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.79 KB)
Załączniki
25/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/13 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-17 08:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10/13
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.07 KB)
Załączniki
26/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-23 07:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.88 KB)
Załączniki
27/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-23 07:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.88 KB)
Załączniki
28/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-23 07:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.14 KB)
Załączniki
29/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-23 07:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.76 KB)
Załączniki
30/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-23 07:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.41 KB)
Załączniki
31/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-23
w sprawie oddania w najem gruntów położonych przy plaży miejskiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-24 14:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntów położonych przy plaży miejskiej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE(661.78 KB)
Załączniki
32/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-27
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-28 09:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:25)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
NIEOBOWIĄZUJĄCE(390.91 KB)
Załączniki
33/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
w sprawie przekazania sołectwu wsi Gaj nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-30 14:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu wsi Gaj nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.66 KB)
Załączniki
34/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
w sprawie przekazania sołectwu wsi Kadzewo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-03-30 14:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania sołectwu wsi Kadzewo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.19 KB)
Załączniki
35/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-04
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-05 14:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:35)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(256.17 KB)
Załączniki
36/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-05
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-11 15:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej NIEOBOWIĄZUJĄCE(690.04 KB)
Załączniki
37/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-06
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-11 15:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.39 KB)
Załączniki
38/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/10 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-14 07:33:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:54)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/10 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.51 KB)
Załączniki
39/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-12
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/13 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-14 07:33:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/13 NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.34 KB)
Załączniki
40/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-14
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE (92.53 KB)
Załączniki
41/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/7 i 2467/9 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/7 i 2467/9 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.88 KB)
Załączniki
42/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-18
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 58/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/5 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:57)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 58/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/5 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.54 KB)
Załączniki
43/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/1 i 2467/12 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-11-03 13:35:58)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/1 i 2467/12 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną - NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.67 KB)
Załączniki
44/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/8 i 2467/10 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/8 i 2467/10 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.48 KB)
Załączniki
45/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-18
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/11 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-20 14:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2467/11 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną
NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.96 KB)
Załączniki
46/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-27
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-28 13:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-08-14 15:08:00)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(3.47 MB)
Załączniki
47/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-27
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-28 13:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-08-14 15:08:00)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(2.66 MB)
Załączniki
48/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-27
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-04-28 13:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-08-14 15:08:45)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2016 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE(5.71 MB)
Załączniki
49/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-28
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(218.23 KB)
Załączniki
50/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-05
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-08 12:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/17
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.32 KB)
Załączniki
51/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-10
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1726/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-16 07:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:44:56)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1726/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.34 KB)
Załączniki
52/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-17
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-24 07:45:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:34)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(214.68 KB)
53/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-22
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-24 07:45:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:07)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej-NIEOBOWIĄZUJĄCE(86.85 KB)
Załączniki
54/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 129/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 129/7
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.46 KB)
Załączniki
55/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie(87.58 KB)
Załączniki
56/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie(86.89 KB)
Załączniki
57/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 Mali Przyrodnicy w Śremie(88.55 KB)
Załączniki
58/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie(88.31 KB)
Załączniki
59/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie(88.44 KB)
Załączniki
60/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-05-31 13:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:48)
Pobierz dokument - w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(84.4 KB)
Załączniki
61/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-05 14:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-10-04 14:59:05)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.78 KB)
Załączniki
62/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
w sprawie zasad prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-05 14:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz dokument - w sprawie zasad prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa NIEOBOWIĄZUJĄCE(533.59 KB)
Załączniki
63/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-02
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-05 14:27:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.72 KB)
Załączniki
64/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-02
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-05 14:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6/4
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.88 KB)
Załączniki
65/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-08
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-08 15:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych położonych w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(1.86 MB)
Załączniki
66/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 508/5 położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-08 15:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 508/5 położonej w Śremie przy ul. Józefa Piłsudskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.71 KB)
Załączniki
67/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1262/17 i 1822/4 położonej w Śremie przy ul.w Śremie przy ul. Wojska Polskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-08 15:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1262/17 i 1822/4 położonej w Śremie przy ul.w Śremie przy ul. Wojska Polskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.91 KB)
Załączniki
68/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 108/1 położonej w Dąbrowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-08 15:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 108/1 położonej w Dąbrowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.07 KB)
Załączniki
69/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-08
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-09 10:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonej w Śremie
 NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.37 KB)
Załączniki
70/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-09
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Nadbrzeżnej 9 i 10, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 829/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-14 15:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Nadbrzeżnej 9 i 10, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 829/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.62 KB)
Załączniki
71/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-09
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-14 15:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:35)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(152.37 KB)
Załączniki
72/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-16
w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji(88.63 KB)
Załączniki
73/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-16
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-20 15:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-06-27 13:55:07)
Pobierz dokument - w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę(196.06 KB)
Załączniki
74/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-16
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-21 16:18:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(120.18 KB)
Załączniki
75/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-20
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-21 16:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-07-11 14:53:22)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Śremie Regulaminu Organizacyjnego NIEOBOWIĄZUJĄCE(576.21 KB)
Załączniki
76/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-21
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/8 i 2458/9 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-06-26 10:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-05-24 07:46:41)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2458/8 i 2458/9
NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.18 KB)
Załączniki
77/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-30
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny - MIEJSCA WYKROPKOWANE - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-04 11:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:36)
Pobierz dokument - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny  - MIEJSCA WYKROPKOWANE - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.95 KB)
Załączniki
78/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:36)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(198.76 KB)
Załączniki
79/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.62 KB)
Załączniki
80/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 87/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 87/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.79 KB)
Załączniki
81/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Trzymkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 88/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Trzymkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 88/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017 R.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.23 KB)
Załączniki
82/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Szczepaniak- Cichockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 89/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017 R. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Szczepaniak- Cichockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIEM NR 89/2017 BURMISTRZA ŚREMU Z DNIA 17.07.2017 R.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.65 KB)
Załączniki
83/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zofii Jurgi ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Zofii Jurgi ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.83 KB)
Załączniki
84/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Antoniewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Antoniewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.5 KB)
Załączniki
85/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kaźmierczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-05 15:44:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kaźmierczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.5 KB)
Załączniki
86/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-11
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-17 07:08:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:36)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(190.89 KB)
Załączniki
87/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-19 13:26:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gruchalskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.13 KB)
Załączniki
88/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Trzymkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-19 13:26:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Trzymkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.35 KB)
Załączniki
89/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Szczepaniak-Cichockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-19 13:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:30)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Szczepaniak-Cichockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.2 KB)
Załączniki
90/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-20
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-21 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:29)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(285.85 KB)
Załączniki
91/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-20
w sprawie powołania Koordynatora ds. polityki senioralnej gminy Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-21 08:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Koordynatora ds. polityki senioralnej gminy Śrem
(90.87 KB)
Załączniki
92/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-07-20
w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu wdrażania działań na 2017 rok w ramach Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017-2025 -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-07-24 08:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu wdrażania działań na 2017 rok w ramach Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017-2025
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(377.88 KB)
Załączniki
93/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-03
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/18 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-07 09:04:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/18 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (95.51 KB)
Załączniki
94/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-08
w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Błociszewie w dniu 10 września 2017 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-10 15:09:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu imprezy masowej - Dożynki Gminne w Błociszewie w dniu 10 września 2017 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE(260.04 KB)
Załączniki
95/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-11
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 88 położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-14 13:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 88 położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.84 KB)
Załączniki
96/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-11
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1368/3 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-14 13:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1368/3 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.32 KB)
Załączniki
97/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-11
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-14 13:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:14)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - Wyprawka szkolna -NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.41 KB)
Załączniki
98/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-14
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-18 09:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:54:48)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym- NIEOBOWIĄZUJĄCE(292.98 KB)
Załączniki
99/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-14
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-18 09:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:33)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(305.58 KB)
Załączniki
100/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-18
w sprawie wprowadzenia "Śremskiej Karty Seniora"

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-18 14:35:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Śremskiej Karty Seniora(596.98 KB)
Załączniki
101/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-18
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-18 14:35:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE(604.01 KB)
Załączniki
102/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-24
w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śrem, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-08-28 09:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śrem, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.08 KB)
Załączniki
103/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/48, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego ewidencyjnym numerem działki 236/48, położonego w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.48 KB)
Załączniki
104/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie(86.95 KB)
Załączniki
105/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie(88.15 KB)
Załączniki
106/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:47)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.38 KB)
Załączniki
107/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:50)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.95 KB)
Załączniki
108/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(86.73 KB)
Załączniki
109/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-28
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.69 KB)
Załączniki
110/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-30
w sprawie oddania w najem nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-08-30 15:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Jana Kilińskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(339.98 KB)
Załączniki
111/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-01
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-07 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:32)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(274.9 KB)
Załączniki
112/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-05
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 82/25 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-07 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 82/25 NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.95 KB)
Załączniki
113/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-12
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 98/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/18 i 542 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-14 09:19:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 98/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/18 i 542 położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.24 KB)
Załączniki
114/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-13
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-09-18 09:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem(2.87 MB)
Załączniki
115/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-19
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-19 13:44:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.63 KB)
Załączniki
116/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-20
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-22 15:03:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE(520.9 KB)
117/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-22
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-25 11:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:11)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem-NIEOBOWIĄZUJĄCE(97.66 KB)
Załączniki
118/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/50 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-09-26 14:03:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2017-11-13 14:49:23)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/50 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.24 KB)
Załączniki
119/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 82/19 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-09-29 09:16:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:30)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 82/19
NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.86 KB)
Załączniki
120/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-29
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-04 14:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:29)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(286.97 KB)
Załączniki
121/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-29
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 7/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-04 14:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 7/3
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.2 KB)
Załączniki
122/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-29
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 61/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-04 14:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 61/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/15 
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.13 KB)
Załączniki
123/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-09
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, 4/42 udziału we własności nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 55/10 i 55/38 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-11 14:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem, w drodze darowizny, 4/42 udziału we własności nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 55/10 i 55/38
NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.01 KB)
Załączniki
124/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-11
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-12 14:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:49:36)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(187.79 KB)
Załączniki
125/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-13
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śrem, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-17 13:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śrem, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej(92.3 KB)
Załączniki
126/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-18
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/14 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-24 15:00:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/14
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.33 KB)
Załączniki
127/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-27 12:34:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.51 KB)
Załączniki
128/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-27 12:34:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.04 KB)
Załączniki
129/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-30
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-10-30 13:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.39 KB)
Załączniki
130/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-07 10:38:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(214.17 KB)
Załączniki
131/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-06
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-07 10:38:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Stanisława Staszica
NIEOBOWIĄZUJĄCE(718.43 KB)
Załączniki
132/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-06
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 113/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-07 10:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:28)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 113/1
NIEOBOWIĄZUJĄCE(91.09 KB)
Załączniki
133/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2633/2 położonej w Śremie położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-08 15:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:51)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2633/2 położonej w Śremie położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.65 KB)
Załączniki
134/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 319/4 położonej w Śremie przy ul. Farnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-08 15:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:30)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 319/4 położonej w Śremie przy ul. Farnej
NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.11 KB)
Załączniki
135/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-08
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2598/13 położonej w Śremie przy ul. Święcickiego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-08 15:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2598/13 położonej w Śremie przy ul. Święcickiego-NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.87 KB)
Załączniki
136/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-09
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 118/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/50 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-13 14:49:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 118/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/50
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.4 KB)
Załączniki
137/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-15 14:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:29)
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028
NIEOBOWIĄZUJĄCE(547.06 KB)
Załączniki
138/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-15 14:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(807.94 KB)
Załączniki
139/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-20 09:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremskie TBS Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.3 KB)
Załączniki
140/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-20 09:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:54)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.02 KB)
Załączniki
141/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-20 09:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.35 KB)
Załączniki
142/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-20 09:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:53)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Śremski Sport Sp. z o. o. NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.07 KB)
Załączniki
143/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-15
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-15 14:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:27)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.69 KB)
Załączniki
144/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-17
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-21 14:08:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
NIEOBOWIĄZUJĄCE(85.23 KB)
Załączniki
145/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-20
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-21 14:08:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.78 KB)
Załączniki
146/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:21)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie-NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.7 KB)
Załączniki
147/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE (87.94 KB)
Załączniki
148/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE (88.09 KB)
Załączniki
149/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 93/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/18 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-24 13:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 93/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/18 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (90.75 KB)
Załączniki
150/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-27
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-28 14:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:26)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej
NIEOBOWIĄZUJĄCE(538.08 KB)
Załączniki
151/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-27
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-28 14:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie w rejonie ul. Nadbrzeżnej
NIEOBOWIĄZUJĄCE(708.63 KB)
Załączniki
152/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-28
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-28 14:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:14:29)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(88.58 KB)
Załączniki
153/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-28
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Heweliusza-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-28 14:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:03)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Śremie przy ulicy Heweliusza-NIEOBOWIĄZUJĄCE(93.95 KB)
Załączniki
154/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-29
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Michaliny Pokrzywniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-29 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Michaliny Pokrzywniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE(92.63 KB)
Załączniki
155/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-29
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jędrzeja Guzewskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-11-29 14:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jędrzeja Guzewskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.36 KB)
Załączniki
156/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-01
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1362/1 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-05 07:33:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1362/1 położonej w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE(95.94 KB)
Załączniki
157/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-04
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 129/11 i 129/12 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-08 08:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 129/11 i 129/12
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.96 KB)
Załączniki
158/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-06
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-08 08:36:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej środka trwałego
NIEOBOWIĄZUJĄCE(87.62 KB)
Załączniki
159/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-07
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:50:30)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(305.8 KB)
Załączniki
160/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-11
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:01)
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE(255.85 KB)
Załączniki
161/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-12
w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2017-12-18 11:33:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-01-29 10:33:51)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania świetlic wiejskich gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE(976.93 KB)
Załączniki
162/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-13
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:07)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE(243.93 KB)
Załączniki
163/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.27 KB)
Załączniki
164/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/19 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-15 08:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-06-29 15:32:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/19 NIEOBOWIĄZUJĄCE(94.67 KB)
Załączniki
165/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 97 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-19 14:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 97
NIEOBOWIĄZUJĄCE(89.94 KB)
Załączniki
166/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 96/98 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-19 14:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 96/98
NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.47 KB)
Załączniki
167/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 96/85 i 96/100 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-19 14:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-17 12:24:20)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na własność gminy Śrem nieruchomości położonej w Nochowie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 96/85 i 96/100
NIEOBOWIĄZUJĄCE(90.67 KB)
Załączniki
168/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-19 14:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:47:59)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE(150.98 KB)
Załączniki
169/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-19
zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia zastępczego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-22 14:10:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2019-07-02 08:53:43)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie świadczenia zastępczego- NIEOBOWIĄZUJĄCE(169.28 KB)
Załączniki
170/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-22 14:10:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE(429.26 KB)
Załączniki
171/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-21
w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-29 13:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-20 12:38:31)
Pobierz dokument - w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1.17 MB)
Załączniki
172/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-22
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-29 13:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:02)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(256.16 KB)
Załączniki
173/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-22
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-29 13:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:00)
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(244.68 KB)
Załączniki
174/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-27
w sprawie zasad współpracy sołtysów z gminą Śrem oraz prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-29 13:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad współpracy sołtysów z gminą Śrem oraz prowadzenia obsługi kancelaryjnej sołectwa
(564.43 KB)
Załączniki
175/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2017-12-29 13:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2019-02-04 11:48:04)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych gminy Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(244.51 KB)
Załączniki
176/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-29
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agata Nowicka
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2018-01-04 13:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2018-01-22 14:51:42)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE(196.3 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9533108

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X