☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem;

2) inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Adrian Marcinkowski e-mail: iod@srem.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji wniosku;


4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty spełniające poniższe kryteria:

  • na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach,
  • na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest

  • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Wytworzył:
Chrystian Jasiczak
(2018-05-25)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-05-29 13:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-01-03 08:19:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656