☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców o zameldowaniu i wymeldowaniu

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców o zameldowaniu i wymeldowaniu
 
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców - do pobrania
2) Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego Unii Europejskiej dot. zameldowania na pobyt stały/czasowy w języku obcym – do pobrania
3) Dowód osobisty do wglądu
4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
    
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:
za wydane zaświadczenia 17,00 zł
 
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego Unii Europejskiej dot. zameldowania na pobyt stały/czasowy w języku obcym wynosi 17,00 zł.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie,
Pion Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1 (parter)
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
fax.61 28 35 337
 
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni od dnia wniesienia podania
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Śremie,
Pion Spraw Obywatelskich
Zespół Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 1 (parter)
ul. Adama Mickiewicza 10
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 120
tel. 61 28 47 125
fax. 61 28 35 337
 
 
Tryb odwoławczy :
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje:
1. Zaświadczenie z rejestru mieszkańców wydaje się na wniosek osoby, której zaświadczenie dotyczy na wniosek sądu lub innego organu państwowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Wytworzył:
Marta Edwarczyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-06-27 15:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-07-06 13:44:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860