☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Komunalna i Rozwoju

Skład
Komisji Komunalnej i Rozwoju  Rady Miejskiej w Śremie
 
Piotr Rojek - Przewodniczący
Żaneta Koch - Z-ca Przewodniczącego
 
Tomasz Jakuszek;
Andrzej Mieloszyński;
Robert Piątek;
Nina Stępa;
Martyna Wachowiak.
 
 
 
 
Komisja Komunalna i Rozwoju - zajmuje się sprawami:
a) gospodarki  komunalnej,  a w szczególności zbiorowym  zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną, cieplną  oraz  gaz,  usuwaniem  odpadów i zbiorowym odprowadzeniem ścieków i zielenią gminną,
b) lokalowymi,
c) dróg oraz organizacji ruchu drogowego,
d) cmentarzy komunalnych,
e) ładu przestrzennego,
f) rozwoju gospodarczego,
g) gospodarki nieruchomościami,
h) spółek z udziałem gminy,
i) promocji gminy,
j) raportu o stanie gminy,
k) opiniowania projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania;
Wytworzył:
Zofia Kłak
(2018-12-21)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-12-21 13:12:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-18 11:37:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2008656