☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
29/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
29/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie. - dot. 278/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 29/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie. - dot. 278/XXIX/2016( 171 KB )
Załączniki
18/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
18/III/2019 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem ( dot. 115/XII/2015)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 18/III/2019 w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem
( dot. 115/XII/2015)( 4 MB )
Załączniki
16/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
16/III/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 zm. 53/IV/2019; 70/V/2019; zm. 86/VII/2019 zm. 92/VIII/2019; 116/X/2019; 142/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Pobierz dokument - 16/III/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029

zm. 53/IV/2019; 70/V/2019; zm. 86/VII/2019 zm. 92/VIII/2019; 116/X/2019; 142/XII/2019( 521 KB )
Załączniki
20/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
20/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem= dot. 465/XLVI/2018 TRACI MOC -94/IX/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 13:03:05)
Pobierz dokument - 20/III/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem= dot. 465/XLVI/2018
TRACI MOC -94/IX/2019( 185 KB )
Załączniki
17/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
17/III/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok= zm. 54/IV/2019; 71/V/2019; 80/VI/2019; 86/VII/2019; 93/VIII/2019; 117/X/2019; 143/XII/2019 Uchwała podlega ogłoszeniu Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 731 z dn. 15.01.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Pobierz dokument - 17/III/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok= zm. 54/IV/2019; 71/V/2019; 80/VI/2019; 86/VII/2019; 93/VIII/2019; 117/X/2019; 143/XII/2019

Uchwała podlega ogłoszeniu Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 731 z dn. 15.01.2019 r.( 654 KB )
Załączniki
24/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
24/III/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.735 z dn. 15.01.2019 r. TRACI Moc 422/XLII/2014 zm. 50/XLVII/2014 oraz Obwieszcz. 34.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:50)
Pobierz dokument - 24/III/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.735 z dn. 15.01.2019 r.

TRACI Moc 422/XLII/2014 zm. 50/XLVII/2014 oraz Obwieszcz. 34.
( 185 KB )
Załączniki
25/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
25/III/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 736 z dn. 15.01.2019 r. Traci MOC - 424/XLII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:48)
Pobierz dokument - 25/III/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 736 z dn. 15.01.2019 r.
Traci MOC - 424/XLII/2014( 189 KB )
Załączniki
19/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
19/III/2019 sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 19/III/2019 sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok w gminie Śrem( 264 KB )
Załączniki
21/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
21/III/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 732 z dn. 15.01.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:49)
Pobierz dokument - 21/III/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 732 z dn. 15.01.2019 r.( 854 KB )
Załączniki
22/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
22/III/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 733 z dn. 15.01.2019r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:48)
Pobierz dokument - 22/III/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 733 z dn. 15.01.2019r.( 3 MB )
Załączniki
23/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
23/III/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 734 z dn. 15.01.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-01-16 11:02:49)
Pobierz dokument - 23/III/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 734 z dn. 15.01.2019 r.( 3 MB )
Załączniki
28/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
28/III/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Śremu do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu "Strategii rozwoju elektro mobilności dla gminy Śrem na lata 2019-2035" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektro mobilności"= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:32)
Pobierz dokument - 28/III/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Śremu do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu "Strategii rozwoju elektro mobilności dla gminy Śrem na lata 2019-2035" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektro mobilności"= NIEAKTUALNA( 221 KB )
Załączniki
26/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
26/III/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 TRACI MOC 423/XLII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 26/III/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

TRACI MOC 423/XLII/2014( 281 KB )
Załączniki
27/III/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-01-10)
27/III/2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-14 14:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - 27/III/2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości( 176 KB )
Załączniki
40/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
40/IV/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pysząca Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3101 z dn. 25.03.2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:52)
Pobierz dokument - 40/IV/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pysząca
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3101 z dn. 25.03.2019( 4 MB )
Załączniki
53/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
53/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029.= dot. 16/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 53/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029.= dot. 16/III/2019( 506 KB )
Załączniki
37/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
37/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli -zm. dot. 417/XLIII/2018 od 1.09.2019. Obwieszcz. 4/V/2019 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3098 z dn. 25.03.2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:04)
Pobierz dokument - 37/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli -zm. dot. 417/XLIII/2018 od 1.09.2019. Obwieszcz. 4/V/2019

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3098 z dn. 25.03.2019( 183 KB )
Załączniki
32/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
32/IV/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2019 roku Publikacja - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3129 z dn. 25.03.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-02-28 13:45:31)
Pobierz dokument - 32/IV/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2019 roku

Publikacja - Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3129 z dn. 25.03.2019 r.( 204 KB )
Załączniki
31/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
31/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 5 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"- dot. 425/XLII/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 31/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 5 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"- dot. 425/XLII/2014( 288 KB )
Załączniki
30/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
30/IV/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2019-2021= Traci moc 149/XIV/2020 Traci moc 463/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:09)
Pobierz dokument - 30/IV/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2019-2021= Traci moc 149/XIV/2020

 Traci moc 463/XLVI/2018( 514 KB )
Załączniki
42/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
42/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej. ZREALIZ. = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 42/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej. ZREALIZ. = NIEAKT.
( 196 KB )
Załączniki
39/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
39/IV/2019 sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2019 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz.3100 z dn. 25 marca 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:54)
Pobierz dokument - 39/IV/2019 sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2019

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz.3100 z dn. 25 marca 2019 r.( 567 KB )
Załączniki
35/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
35/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. = dot. 482/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 35/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. = dot. 482/XLIX/2018( 199 KB )
Załączniki
38/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
38/IV/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem- od 1.09.2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3099 z dn. 25.03.2019 r. TRACI MOC 302/XXXI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:54)
Pobierz dokument - 38/IV/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem- od 1.09.2019

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3099 z dn. 25.03.2019 r.

TRACI MOC 302/XXXI/2017
( 344 KB )
Załączniki
33/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
33/IV/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:59)
Pobierz dokument - 33/IV/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- NIEAKT.( 566 KB )
Załączniki
52/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
52/IV/2019 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii - elektrycznej = ZREALIZ. = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:32)
Pobierz dokument - 52/IV/2019 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii - elektrycznej = ZREALIZ. = NIEAKT.( 177 KB )
Załączniki
47/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
47/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i Śremie zm. 77/VI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Pobierz dokument - 47/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i Śremie
zm. 77/VI/2019( 583 KB )
Załączniki
44/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
44/IV/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie ( dot. 402/XLII/2018). Publikację -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz. 4753 z dn. 9 maja 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-13 15:16:24)
Pobierz dokument - 44/IV/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie ( dot. 402/XLII/2018).

Publikację -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz. 4753 z dn. 9 maja 2019 r.( 7 MB )
Załączniki
43/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
43/IV/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tesiny" ( dot. 55/VI/2015) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 4752 z 9 maja 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-05-13 15:16:24)
Pobierz dokument - 43/IV/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tesiny" ( dot. 55/VI/2015)

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 4752 z 9 maja 2019 r.( 0.0 B )
Załączniki
41/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
41/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę bez obowiązku dokonywania dopłat nieruchomości niezabudowanych położonych w Nochowie.= ZREALIZ. =NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 41/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę bez obowiązku dokonywania dopłat nieruchomości niezabudowanych położonych w Nochowie.= ZREALIZ. =NIEAKTUALNA( 184 KB )
Załączniki
48/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
48/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Orkowo - Wschód i działki o nr ewid. 321/5 w Niesłabinie - plan 309/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Pobierz dokument - 48/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Orkowo - Wschód i działki o nr ewid. 321/5 w Niesłabinie - plan 309/XXVIII/2021( 424 KB )
Załączniki
34/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
34/IV/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3096 z dn. 25.03.2019 r. TRACI moc 188/XIX/2016 zm. 294/XXXI/17 i Obwieszczenie 6/XXXIII/17

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:55)
Pobierz dokument - 34/IV/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego 

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3096 z dn. 25.03.2019 r.

TRACI moc 188/XIX/2016 zm. 294/XXXI/17 i Obwieszczenie 6/XXXIII/17( 876 KB )
Załączniki
55/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
55/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem - NIEAKTUALNA zm.dot. 15/IV/2010 zm. 113/XII/2015 Obwieszcz. (45). Obwieszcz. 5/V/2019 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3104 z dn. 25 marca 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 55/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem - NIEAKTUALNA zm.dot. 15/IV/2010 zm. 113/XII/2015 Obwieszcz. (45). Obwieszcz. 5/V/2019

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3104 z dn. 25 marca 2019 r.( 178 KB )
Załączniki
36/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
36/IV/2019 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów- od 1.09.2019= zm. dot. 456/XLVI/2018 Obwieszcz. 3/V/2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3097 z dn. 25.03.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:40)
Pobierz dokument - 36/IV/2019 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów- od 1.09.2019= zm. dot. 456/XLVI/2018 Obwieszcz. 3/V/2019

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3097 z dn. 25.03.2019 r.( 182 KB )
Załączniki
56/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
56/IV/2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 56/IV/2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.( 181 KB )
Załączniki
51/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
51/IV/2019 w sprawie rezygnacji gminy Śrem z przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités" TRACI MOC: 90/X/11 zm. 413/XLIII/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 51/IV/2019 w sprawie rezygnacji gminy Śrem z przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

TRACI MOC: 90/X/11 zm. 413/XLIII/2018( 183 KB )
Załączniki
46/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
46/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem =zm. 184/XVII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Pobierz dokument - 46/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem =zm. 184/XVII/2020( 1 MB )
Załączniki
54/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
54/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok - dot. 17/III/2019 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz. 3103 z dn. 25.03.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-03-28 11:30:55)
Pobierz dokument - 54/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok - dot. 17/III/2019

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 poz. 3103 z dn. 25.03.2019 r.( 534 KB )
Załączniki
50/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
50/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/17 Obwieszcz. 10/XLII/18 zm. 430/XLIV/18; 443/XLV/18; 474/XLIX/18; Obwieszcz. 1/2018) Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3102 z dn. 25.03.2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Pobierz dokument - 50/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/17 Obwieszcz. 10/XLII/18 zm. 430/XLIV/18; 443/XLV/18; 474/XLIX/18; Obwieszcz. 1/2018) Obwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 3102 z dn. 25.03.2019( 189 KB )
Załączniki
49/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
49/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( 472/XLIX/2018)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 49/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem ( 472/XLIX/2018)
( 181 KB )
Załączniki
45/IV/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-03-21)
45/IV/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem-Traci moc 451/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-03-25 12:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:32)
Pobierz dokument - 45/IV/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem-Traci moc 451/XLVI/2018
( 329 KB )
Załączniki
5/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
5/V/2019 - NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem ( Dot. 15/IV/10 i 55/IV/2019 -wcześniej zm. 113/XII/2015 ) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5356 z dn. 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 5/V/2019 - NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem ( Dot. 15/IV/10 i 55/IV/2019 -wcześniej zm. 113/XII/2015 ) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5356 z dn. 31.05.2019 r.( 193 KB )
Załączniki
2/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
2/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( dot. zm. 293/XXXI/2017 zm.50/V/2019 - wcześniejsze zm. 376/XL/2017 Obw. 10/XLII/2018, 430/XLIV/2018 zm. 443/XLV/18 i 474/XLIX/18; Obwieszcz. 1/18 zm. 50/IV/19 Obwieszcz. 2/V/19 zm. 171/XVI/2020 Obwieszcz 18/XX/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5354 z dn. 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-13 14:23:19)
Pobierz dokument - 2/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
( dot. zm. 293/XXXI/2017 zm.50/V/2019 - wcześniejsze zm. 376/XL/2017 Obw. 10/XLII/2018, 430/XLIV/2018 zm. 443/XLV/18 i 474/XLIX/18; Obwieszcz. 1/18 zm. 50/IV/19 Obwieszcz. 2/V/19
zm. 171/XVI/2020 Obwieszcz 18/XX/2020
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5354 z dn. 31.05.2019 r.( 217 KB )
Załączniki
4/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
4/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ( dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5355 z dn. 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 11:59:00)
Pobierz dokument - 4/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ( dot. 417/XLIII/2018 zm. 37/IV/2019) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5355 z dn. 31.05.2019 r.( 187 KB )
Załączniki
3/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
3/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów ( Dot. 456/XLVI/2018 zm. 36/ IV/2019) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5464 z dnia 4.06.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 12:00:14)
Pobierz dokument - 3/V/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
( Dot. 456/XLVI/2018 zm. 36/ IV/2019) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5464 z dnia 4.06.2019 r.( 187 KB )
Załączniki
68/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
68/V/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2019r. poz. 5358 z dn. 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 11:59:00)
Pobierz dokument - 68/V/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2019r. poz. 5358 z dn. 31.05.2019 r.( 887 KB )
Załączniki
64/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
64/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kaleje

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 64/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kaleje( 346 KB )
Załączniki
59/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
59/V/2019 w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich zm. 209/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Pobierz dokument - 59/V/2019 w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich zm. 209/XXII/2020( 273 KB )
Załączniki
70/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
70/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - 70/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)( 508 KB )
Załączniki
69/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
69/V/2019 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLIII/2018 Obw. 11 zm. 455/XLVI/2018 ; 478/XLIX/2018 + 69/V/2019 + Obwieszcz. 6/IX/2019) Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2019 r. poz. 5353 z dn. 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:47)
Pobierz dokument - 69/V/2019 zm. uchwałę w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( dot. 399/XLI/2017 zm. 407/XLIII/2018 Obw. 11 zm. 455/XLVI/2018 ; 478/XLIX/2018 + 69/V/2019 + Obwieszcz. 6/IX/2019)

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2019 r. poz. 5353 z dn. 31.05.2019 r.( 614 KB )
Załączniki
62/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
62/V/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie ( dotychczasowy plan 108/XIII/07) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6808 z dnia 22.07.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-07-24 08:10:45)
Pobierz dokument - 62/V/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Psarskie ( dotychczasowy plan 108/XIII/07)

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6808 z dnia 22.07.2019 r.( 7 MB )
Załączniki
72/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
72/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Kórnik dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 72/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Kórnik dotyczącego powierzenia przez gminę Kórnik gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Kórnik do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem( 276 KB )
Załączniki
71/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
71/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019) Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5384 z dnia 3 czerwca 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 12:00:14)
Pobierz dokument - 71/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019)

Podlega publikacji = Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5384 z dnia 3 czerwca 2019 r.
( 523 KB )
Załączniki
58/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
58/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Zaniemyśl wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:01)
Pobierz dokument - 58/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Zaniemyśl wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- NIEAKTUALNA( 273 KB )
Załączniki
57/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
57/V/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:00)
Pobierz dokument - 57/V/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego- NIEAKT.
( 445 KB )
Załączniki
66/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
66/V/2019 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Wojciecha w Dalewie= ZREALIZ. = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:32)
Pobierz dokument - 66/V/2019 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła p. w. św. Wojciecha w Dalewie=
ZREALIZ. = NIEAKT.( 184 KB )
Załączniki
60/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
60/V/2019 w sprawie współdziałania z gminą Krzywiń w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. Traci moc 208/XXII/2020 z dn. 1.01.2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Pobierz dokument - 60/V/2019 w sprawie współdziałania z gminą Krzywiń w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. Traci moc 208/XXII/2020 z dn. 1.01.2021( 275 KB )
Załączniki
63/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
63/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- plan uchwalono 229/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-13 14:23:19)
Pobierz dokument - 63/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- plan uchwalono 229/XXIII/2020( 552 KB )
Załączniki
65/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
65/V/2019 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p. w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9. ZREALIZ. - NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-16 14:34:30)
Pobierz dokument - 65/V/2019 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku kościoła farnego p. w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9. ZREALIZ. - NIEAKT.( 187 KB )
Załączniki
61/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
61/V/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kaleje Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.5351 z 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 11:59:01)
Pobierz dokument - 61/V/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kaleje

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.5351 z 31.05.2019 r.( 2 MB )
Załączniki
67/V/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-05-30)
67/V/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. 27/IV/2015) Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.5352 z 31.05.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-05-31 14:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-04 11:59:01)
Pobierz dokument - 67/V/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( dot. 27/IV/2015)

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz.5352 z 31.05.2019 r.( 278 KB )
Załączniki
79/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
79/VI/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego ( lewa strona ul. Wiosennej w Śremie) - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:58)
Pobierz dokument - 79/VI/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego ( lewa strona ul. Wiosennej w Śremie) - NIEAKTUALNA
( 580 KB )
Załączniki
82/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
82/VI/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2019 r. poz. 6115 z dn. 27.06.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-27 14:08:14)
Pobierz dokument - 82/VI/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2019 r. poz. 6115 z dn. 27.06.2019 r.( 423 KB )
Załączniki
77/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
77/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i Śremie (zm. dot. 47/IV/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 77/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Mechlinie i Śremie

(zm. dot. 47/IV/2019)( 409 KB )
Załączniki
73/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
73/VI/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 73/VI/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania( 172 KB )
Załączniki
75/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
75/VI/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 75/VI/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu( 176 KB )
Załączniki
81/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
81/VI/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 81/VI/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych( 179 KB )
Załączniki
78/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
78/VI/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego ( prawa strona ul. Wiosennej w Śremie) - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:20)
Pobierz dokument - 78/VI/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego ( prawa strona ul. Wiosennej w Śremie) - NIEAKTUALNA( 598 KB )
Załączniki
80/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
80/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019) Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz. 6114 z dn. 27.06.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-27 14:08:15)
Pobierz dokument - 80/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019)

Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz. 6114 z dn. 27.06.2019 r.( 427 KB )
Załączniki
83/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
83/VI/2019 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6116 z dn. 27.06.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-27 14:08:14)
Pobierz dokument - 83/VI/2019 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6116 z dn. 27.06.2019 r.( 1 MB )
Załączniki
74/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
74/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok Sprawozdanie - publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6113 z dn. 27.06.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-06-27 14:08:14)
Pobierz dokument - 74/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie - publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6113 z dn. 27.06.2019 r.( 0.0 B )
Załączniki
76/VI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-06-25)
76/VI/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni miejskiej w Śremie ( dot. 442/XLV/2018) Publikacja Dz. U. Woj. Wielk.- z 2019 r. poz. 6886 z dn. 25.07.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-06-26 14:39:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-26 08:46:43)
Pobierz dokument - 76/VI/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni miejskiej w Śremie ( dot. 442/XLV/2018)

Publikacja Dz. U. Woj. Wielk.- z 2019 r. poz. 6886 z dn. 25.07.2019 r.( 2 MB )
Załączniki
88/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
88/VII/2019 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - 88/VII/2019 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu( 86 KB )
Załączniki
87/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
87/VII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019) Podlega publikacji - opublikowano -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6887 z dn. 25.07.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-07-26 08:46:42)
Pobierz dokument - 87/VII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019)
Podlega publikacji - opublikowano -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 6887 z dn. 25.07.2019 r.( 256 KB )
Załączniki
89/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
89/VII/2019 w sprawie informacji o kandydatach na ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - 89/VII/2019 w sprawie informacji o kandydatach na ławników( 88 KB )
Załączniki
85/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
85/VII/2019 w sprawie uznania "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Śremskiego" jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 85/VII/2019 w sprawie uznania "Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Śremskiego" jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest( 204 KB )
Załączniki
86/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
86/VII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 86/VII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)( 412 KB )
Załączniki
84/VII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-07-10)
84/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni ZREALIZ. = NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-07-10 14:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 84/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie do działalności pływalni ZREALIZ. = NIEAKT.( 194 KB )
Załączniki
90/VIII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
90/VIII/2019 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ( komunikacja Śrem Poznań) - zm. 223/XXIII/2020 zm.308/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz dokument - 90/VIII/2019 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ( komunikacja Śrem Poznań) - zm. 223/XXIII/2020 zm.308/XXVIII/2021( 183 KB )
Załączniki
92/VIII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
92/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 92/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 ( zm. dot. 16/III/2019)( 504 KB )
Załączniki
93/VIII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
93/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019) publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 9.08.2019 r. poz.7070

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-08-09 14:40:59)
Pobierz dokument - 93/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok ( zm. dot. 17/III/2019)

publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 9.08.2019 r. poz.7070( 279 KB )
Załączniki
91/VIII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-08-05)
91/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem (dot. 477/LII/10 zm. 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 14/XLV/2018 i 15/XLVI/2018 wchodzi w życie 1.09.2019 r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz.7064 z 8.08.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-08-05 14:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-08-08 14:16:33)
Pobierz dokument - 91/VIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem (dot. 477/LII/10 zm. 308/XXXIII/2013 OBWIESZCZENIE (21) z dnia 6.06.2013 r. Kolejna zm. 418/XLIII/2018+ Obwieszcz. 14/XLV/2018 i 15/XLVI/2018 
wchodzi w życie 1.09.2019 r. 

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz.7064 z 8.08.2019 r.
( 185 KB )
Załączniki
1/IX/2019
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
1/IX/2019 w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem - Poznań

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 1/IX/2019 w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem - Poznań( 176 KB )
Załączniki
6/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
6/IX/2019 spr. ogł. jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dot. 399/XLI/2017; 455/XLVI/2018; 478/XLIX/2018; 69/V/2019 407/XLII/2018; Obwieszcz. 11 z 2018 r. Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7901 z 20.09.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-09-23 13:58:22)
Pobierz dokument - 6/IX/2019 spr. ogł. jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dot. 399/XLI/2017; 455/XLVI/2018; 478/XLIX/2018; 69/V/2019 407/XLII/2018; Obwieszcz. 11 z 2018 r. Podlega publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7901 z 20.09.2019 r.( 661 KB )
Załączniki
94/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
94/IX/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem= NIEAKT. TRaci moc 465/XLVI/2018 i 20/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:09)
Pobierz dokument - 94/IX/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem= NIEAKT.
TRaci moc 465/XLVI/2018 i 20/III/2019( 230 KB )
Załączniki
104/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
104/IX/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu = RIO - stwierdzenie nieważności uchwały w całości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-10 12:37:01)
Pobierz dokument - 104/IX/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
= RIO - stwierdzenie nieważności uchwały w całości( 184 KB )
Załączniki
106/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
106/IX/2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 106/IX/2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości( 174 KB )
Załączniki
96/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
96/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - zm. dot. 27/IV/2015 =Obwieszcz. 7/XI/2019 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7849 z dn. 17.09.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:54)
Pobierz dokument - 96/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - zm. dot. 27/IV/2015 =Obwieszcz. 7/XI/2019

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7849 z dn. 17.09.2019 r.( 2 MB )
Załączniki
107/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
107/IX/2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 12:59:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 107/IX/2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu( 197 KB )
Załączniki
95/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
95/IX/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie - dot. 450/XLVI/2018 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8816 z dn. 25.10.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:05)
Pobierz dokument - 95/IX/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i Zbrudzewie
- dot. 450/XLVI/2018

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8816 z dn. 25.10.2019 r.( 3 MB )
Załączniki
97/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
97/IX/2019 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2019- 2022 z perspektywą na lata 2023-2026" TRACI moc 238/XXIV/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 97/IX/2019 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2019- 2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
TRACI moc 238/XXIV/2016( 2 MB )
Załączniki
98/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
98/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"= zm. dot. 109/XII/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 98/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"= zm. dot. 109/XII/2015( 183 KB )
Załączniki
102/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
102/IX/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 102/IX/2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników( 90 KB )
Załączniki
103/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
103/IX/2019 w sprawie wyboru ławników sądowych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 103/IX/2019 w sprawie wyboru ławników sądowych( 178 KB )
Załączniki
105/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
105/IX/2019 w sprawie załatwienia ponownej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 105/IX/2019 w sprawie załatwienia ponownej skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie( 193 KB )
Załączniki
99/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
99/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży= zm. dot. 110/XII/2015 ;zm. 354/XXXVII/2017 Obwieszczenia 9/XL/2017 zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019- nieakt.) + Obw. 11/XII/2019; zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20 Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7850 z dn. 17 września 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-19 11:44:25)
Pobierz dokument - 99/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży= zm. dot. 110/XII/2015 ;zm. 354/XXXVII/2017 Obwieszczenia 9/XL/2017 zm. 99/IX/2019 + (Obw. 9/XI/2019- nieakt.) + Obw. 11/XII/2019; zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7850 z dn. 17 września 2019 r.( 355 KB )
Załączniki
100/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
100/IX/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie- NIEAKT. Traci moc uchwała 344/XL/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 100/IX/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie- NIEAKT. Traci moc uchwała 344/XL/09( 177 KB )
Załączniki
101/IX/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-09-12)
101/IX/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej -ul. Matuszewskiego w Śremie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7864 z dn. 18.09.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-09-13 13:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 101/IX/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej -ul. Matuszewskiego w Śremie

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 7864 z dn. 18.09.2019 r.( 507 KB )
Załączniki
108/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
108/X/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.01.2020 r. zm. uchwały- 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20. TRACI MOC 198/XX/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8898 z dn. 29.10.2019 r. Traci moc 64/VII/2015 zm. 126/XIV/2015 + Obwieszczenie (46) z 2015 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:18)
Pobierz dokument - 108/X/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.01.2020 r. zm. uchwały- 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20. TRACI MOC 198/XX/2020

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8898 z dn. 29.10.2019 r.
Traci moc 64/VII/2015 zm. 126/XIV/2015 + Obwieszczenie (46) z 2015 r.( 200 KB )
Załączniki
109/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
109/X/2019 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem - obowiązuje od 1.01.2020. =ROZSTRZYG.NADZORCZE WOJEWODY = nieważność § 8 ust. 3, § 18 pkt 2, 4, 5, 6 oraz § 20 pkt 1, 3, 5 uchwały = zm. 160/XV/2020 + Obw. 16/XVI/2020=TRACI MOC UCHWAŁA 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021 Traci moc uchwałą146/XV/2015 ( zm. 245/XVI/2016 Obwieszcz.5/XXVIII/2016 zm.313/XXXII/2017 Obwieszcz.7/XXXIV/2017) Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8899 z dn. 29.10.2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 109/X/2019 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem - obowiązuje od 1.01.2020.
=ROZSTRZYG.NADZORCZE WOJEWODY = nieważność § 8 ust. 3, § 18 pkt 2, 4, 5, 6 oraz § 20 pkt 1, 3, 5 uchwały = zm. 160/XV/2020 + Obw. 16/XVI/2020=TRACI MOC UCHWAŁA 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021

Traci moc uchwałą146/XV/2015 ( zm. 245/XVI/2016 Obwieszcz.5/XXVIII/2016 zm.313/XXXII/2017 Obwieszcz.7/XXXIV/2017)
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8899 z dn. 29.10.2019( 249 KB )
Załączniki
111/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
111/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020.= zm.dot. 179/XVIII/2016+ Obwieszcz. 10/XII/2019 =TRACI MOC - 234/XXIII/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8901 z dn. 29.10.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:38)
Pobierz dokument - 111/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020.= zm.dot. 179/XVIII/2016+ Obwieszcz. 10/XII/2019 =TRACI MOC - 234/XXIII/2020

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8901 z dn. 29.10.2019 r.( 188 KB )
Załączniki
113/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
113/X/2019 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Nowy program na 2021r. -uchwała 212/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:13:01)
Pobierz dokument - 113/X/2019 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Nowy program na 2021r. -uchwała 212/XXII/2020( 227 KB )
Załączniki
114/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
114/X/2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Nowy program na 2021 - uchwała 214/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:13:01)
Pobierz dokument - 114/X/2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Nowy program na 2021 - uchwała 214/XXII/2020( 432 KB )
Załączniki
116/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
116/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029= zm. dot. 16/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 116/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029= zm. dot. 16/III/2019( 512 KB )
Załączniki
117/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
117/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok= zm. dot. 17/III/2019 Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8903 z dn. 29.10.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-30 14:54:33)
Pobierz dokument - 117/X/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok= zm. dot. 17/III/2019

Podlega publikacji - opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8903 z dn. 29.10.2019 r.( 668 KB )
Załączniki
118/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
118/X/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 118/X/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu( 184 KB )
Załączniki
110/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
110/X/2019 w spr. szczegół. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodar. tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchom. opłatę za gospodar. odpadami komunał.=zm. 161/XV/2020+ Obw. 17/XVI/2020 Obowiązuje od 1.01.2020. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.8900 z dn. 29.10.2019 r. TRACI MOC 248/XXV/2021r. z dn. 1.07.2021r. TRACI MOC 147/XV/2015 zm. 314/XXXII/2017 Obwieszcz. 8/XXXIV/201

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 110/X/2019 w spr. szczegół. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodar. tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchom. opłatę za gospodar. odpadami komunał.=zm. 161/XV/2020+ Obw. 17/XVI/2020 Obowiązuje od 1.01.2020. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.8900 z dn. 29.10.2019 r. TRACI MOC 248/XXV/2021r. z dn. 1.07.2021r.

TRACI MOC 147/XV/2015 zm. 314/XXXII/2017 Obwieszcz. 8/XXXIV/201( 200 KB )
Załączniki
112/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
112/X/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mechlin Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8902 z dn. 29.10.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-10-30 14:54:32)
Pobierz dokument - 112/X/2019 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mechlin

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8902 z dn. 29.10.2019 r.( 5 MB )
Załączniki
119/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
119/X/2019 w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-10-20 09:03:29)
Pobierz dokument - 119/X/2019 w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie( 232 KB )
Załączniki
115/X/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-10-24)
115/X/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Nowy program na 2021 - uchwała 231/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-10-25 14:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:13:00)
Pobierz dokument - 115/X/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Nowy program na 2021 - uchwała 231/XXII/2020( 404 KB )
Załączniki
8/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
8/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. ( dot. 477/LII/2010 zm. 91/VIII/2019). Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10004 z dn. 28.11.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-29 13:43:30)
Pobierz dokument - 8/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Śrem. ( dot. 477/LII/2010 zm. 91/VIII/2019).

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10004 z dn. 28.11.2019 r.( 199 KB )
Załączniki
7/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
7/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ( dot. 27/IV/2015 zm. 96/IX/2019) Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10003 z 28.11.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-29 13:43:29)
Pobierz dokument - 7/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ( dot. 27/IV/2015 zm. 96/IX/2019)

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10003 z 28.11.2019 r. ( 3 MB )
Załączniki
9/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
9/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ( dot. 110/XII/2015 Obw. 9/XL/17 +zm. 99/IX/2019 + obw. 9/XI/2019 ) NIEAKTUALNE - odmowa publikacji

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:16)
Pobierz dokument - 9/XI/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ( dot. 110/XII/2015 Obw. 9/XL/17 +zm. 99/IX/2019 + obw. 9/XI/2019 ) 
NIEAKTUALNE - odmowa publikacji( 363 KB )
Załączniki
122/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
122/XI/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- obowiązuj. od 1.01.2020 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.10541 z dn. 9.12.2019r. Traci moc uchwała 289/XXX/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-12-10 14:45:46)
Pobierz dokument - 122/XI/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- obowiązuj. od 1.01.2020 r.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz.10541 z dn. 9.12.2019r.
Traci moc uchwała 289/XXX/2012
( 185 KB )
Załączniki
121/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
121/XI/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy Śrem na sektory.- obowiązuje od 1.01.2020 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9981 z dn. 27.11.2019 r. TRACI moc - 128/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-04-07 13:20:10)
Pobierz dokument - 121/XI/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy Śrem na sektory.- obowiązuje od 1.01.2020 r.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9981 z dn. 27.11.2019 r.
TRACI moc - 128/XIV/2015( 180 KB )
Załączniki
123/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
123/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 6 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" = zm. dot. 425/XLII/14 TRACI MOC - 235/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:37)
Pobierz dokument - 123/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 6 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" = zm. dot. 425/XLII/14
TRACI MOC - 235/XXIII/2020( 290 KB )
Załączniki
124/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
124/XI/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem - nowa 300/XXVIII/2021 Publikacja- DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9982 z dn. 27.11.2019 r. Traci moc 469/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Pobierz dokument - 124/XI/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem - nowa 300/XXVIII/2021
Publikacja- DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9982 z dn. 27.11.2019 r.
Traci moc 469/XLIX/2018( 220 KB )
Załączniki
126/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
126/XI/2019 w sprawie powołania Śremskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9984 z dn. 27.11.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-29 07:47:34)
Pobierz dokument - 126/XI/2019 w sprawie powołania Śremskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9984 z dn. 27.11.2019 r.( 389 KB )
Załączniki
127/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
127/XI/2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Śremie oraz w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności uczestników w Klubie Senior+ w Śremie Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10001 z dn. 28.11.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-29 13:43:31)
Pobierz dokument - 127/XI/2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Śremie oraz w sprawie ustalenia zasad
uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności uczestników w Klubie Senior+ w Śremie

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10001 z dn. 28.11.2019 r.( 186 KB )
Załączniki
128/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
128/XI/2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego- obowiązuje od 1.01.2020- traci moc 240/XXIII/2020 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10002 z dn. 28.11.2019 r. Traci moc 485/XLIX/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:37)
Pobierz dokument - 128/XI/2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego- obowiązuje od 1.01.2020- traci moc 240/XXIII/2020

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10002 z dn. 28.11.2019 r.

Traci moc 485/XLIX/2018

( 179 KB )
Załączniki
129/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
129/XI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty zm. dot. 108/X/2019 + Obwieszcz. 15/XVI/2020. TRACI MOC 198/XX/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10542 z dn. 9.12.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:19)
Pobierz dokument - 129/XI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty zm. dot. 108/X/2019 + Obwieszcz. 15/XVI/2020. TRACI MOC 198/XX/2020
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 10542 z dn. 9.12.2019 r.( 185 KB )
Załączniki
120/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
120/XI/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1.01.2020r. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9980 z dn. 27.11.2019 r. TRACI moc 127/XIV/2015

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2019-11-29 07:47:33)
Pobierz dokument - 120/XI/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - obowiązuje od 1.01.2020r.

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9980 z dn. 27.11.2019 r.
TRACI moc 127/XIV/2015( 877 KB )
Załączniki
125/XI/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-11-21)
125/XI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów zm. dot. 300/XXXI/2017.zm. 125/XI/19 + Obwieszcz. 13/XIV/2020 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9983 z dn. 27.11.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-11-25 14:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-02-28 13:45:30)
Pobierz dokument - 125/XI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów zm. dot. 300/XXXI/2017.zm. 125/XI/19 + Obwieszcz. 13/XIV/2020
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9983 z dn. 27.11.2019 r.( 188 KB )
Załączniki
11/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
11/XII/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży= dot. 110/XII/2015 zm. 354/XXXVII/2017 + Obwieszcz.9/XL/17 zm. 99/IX/2019; Obw. 11/XII/19; zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11450 z dn. 31.12.2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-19 11:44:24)
Pobierz dokument - 11/XII/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży= dot. 110/XII/2015 zm. 354/XXXVII/2017 + Obwieszcz.9/XL/17 zm. 99/IX/2019; Obw. 11/XII/19; zm. 197/XX/2020 +Obw. 21/XXII/20


Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11450 z dn. 31.12.2019( 364 KB )
Załączniki
10/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
10/XII/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020= dot. 179/XVIII/2016 - zm. 111/X/2019. TRACI MOC - 234/XXIII/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11449 z dn. 31.12.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:36)
Pobierz dokument - 10/XII/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020= dot. 179/XVIII/2016 - zm. 111/X/2019. TRACI MOC - 234/XXIII/2020


Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11449 z dn. 31.12.2019 r.( 489 KB )
Załączniki
1/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
1/XII/2019 w sprawie uznania roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 1/XII/2019 w sprawie uznania roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego( 89 KB )
Załączniki
141/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
141/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2018 rok= ZREALIZ.- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-21 15:56:30)
Pobierz dokument - 141/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2018 rok= ZREALIZ.- NIEAKT.( 198 KB )
Załączniki
144/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
144/XII/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 144/XII/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających( 449 KB )
Załączniki
134/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
134/XII/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody "GAWEŁ" = zm. dot. 42/XLV/93 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 52 z dn. 3 stycznia 2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz dokument - 134/XII/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody "GAWEŁ" = zm. dot. 42/XLV/93
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 52 z dn. 3 stycznia 2020 r.( 186 KB )
Załączniki
135/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
135/XII/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody= NIEAKT. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 53 z dn. 3 stycznia 2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-13 14:23:20)
Pobierz dokument - 135/XII/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody= NIEAKT.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 53 z dn. 3 stycznia 2020 r.( 308 KB )
Załączniki
133/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
133/XII/2019 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz dokument - 133/XII/2019 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem( 185 KB )
Załączniki
140/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
140/XII/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020 rok. TRACI MOC - 227/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:39)
Pobierz dokument - 140/XII/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020 rok.
TRACI MOC - 227/XXIII/2020( 189 KB )
Załączniki
137/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
137/XII/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11448 z dn. 31.12.2019 r

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-02 09:36:58)
Pobierz dokument - 137/XII/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Psarskie

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11448 z dn. 31.12.2019 r( 1 MB )
Załączniki
139/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
139/XII/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2019/2020 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11222 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-01 12:34:37)
Pobierz dokument - 139/XII/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2019/2020

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11222 z dnia 23 grudnia 2019 r.( 184 KB )
Załączniki
142/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
142/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029= zm. 16/III/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 142/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029= zm. 16/III/2019( 509 KB )
Załączniki
143/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
143/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok Podlega publikacji -DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 54 z 3 stycznia 2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - 143/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok
Podlega publikacji -DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 54 z 3 stycznia 2020 r.( 425 KB )
Załączniki
147/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
147/XII/2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 147/XII/2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu( 191 KB )
Załączniki
148/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
148/XII/2019 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 148/XII/2019 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie( 192 KB )
Załączniki
146/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
146/XII/2019 w sprawie przekazania skarg według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 146/XII/2019 w sprawie przekazania skarg według właściwości( 174 KB )
Załączniki
130/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
130/XII/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 zm. 154/XIV/2020; zm. 165/XV/2020 zm. 178/XVI/2020; zm. 191/XVII/2020; zm. 218/XXII/2020; zm. 237/XXIII/2020.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:39)
Pobierz dokument - 130/XII/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

zm. 154/XIV/2020; zm. 165/XV/2020 zm. 178/XVI/2020; zm. 191/XVII/2020; zm. 218/XXII/2020; zm. 237/XXIII/2020.( 528 KB )
Załączniki
138/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
138/XII/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego= NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz dokument - 138/XII/2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego= NIEAKTUALNA( 479 KB )
Załączniki
145/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
145/XII/2019 sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok w gminie Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 145/XII/2019 sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok w gminie Śrem( 268 KB )
Załączniki
132/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
132/XII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem = Obwieszcz.12/XIV/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 51 z dn. 3 stycznia 2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-02-28 13:45:31)
Pobierz dokument - 132/XII/2019 zmieniająca uchwałę Nr 170/XVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem = Obwieszcz.12/XIV/2020

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 51 z dn. 3 stycznia 2020 r.
( 285 KB )
Załączniki
131/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
131/XII/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok zm. 155/XIV/2020; zm. 166/XV/2020, zm 179/XVI/2020; zm. 192/XVII/2020; zm. 204/XXI/2020; zm.219/XXII/2020; zm. 238/XXIII/2020. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11446 z dn. 31.12.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:28)
Pobierz dokument - 131/XII/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok

zm. 155/XIV/2020; zm. 166/XV/2020, zm 179/XVI/2020; zm. 192/XVII/2020; zm. 204/XXI/2020; zm.219/XXII/2020; zm. 238/XXIII/2020.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 11446 z dn. 31.12.2019 r.( 648 KB )
Załączniki
136/XII/19
Obowiązujący
Z dnia
(2019-12-19)
136/XII/2019 w sprawie nadania nazwy mostowi Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz. 11447 z dn. 31.12.2019 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2019-12-20 11:06:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-01-02 09:36:57)
Pobierz dokument - 136/XII/2019 w sprawie nadania nazwy mostowi

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2019 r. poz. 11447 z dn. 31.12.2019 r.( 4 MB )
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 13821860