☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami 16.01.2020 r. (numer 1/20) Interpelacje radnego K. Lewandowskiego złożone między sesjami 6.02.2020 r. (numer 2/20) Interpelacja radnej L. Wąsik złożona między sesjami 17.02.2020 r. (numer 3/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 20.02.2020 r. (numer 4/20) Zapytania radnego M. Basaja złożone 27.02.2020 r. na XIV sesji Rady (numer 5/20) Interpelacja radnego E.Szczepańskiego złożona między sesjami 3.03.2020 r. (numer 6/20) Interpelacje radnego R. Wachowiaka złożone między sesjami (numer 7/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 26.03.2020 r. (numer 8/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 1.04.2020 r. (numer 9/20) Interpelacja radnego M. Basaja złożona między sesjami 21.04.2020 r. (numer 10/20) Zapytanie radnego M. Basaja złożone między sesjami 21.04.2020 r. (numer 11/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 30.04.2020 r. (numer 12/20) Zapytanie radnego P. Mulkowskiego złożone między sesjami 6.05.2020 r. (numer 14/20) Interpelacje radnego P. Mulkowskiego złożone między sesjami 5.05.2020 r. (numer 13/20) Interpelacje radnego A. Mieloszyńskiego złożone między sesjami (numer 15/20) Interpelacje radnego M. Basaja i radnego P. Mulkowskiego złożone podczas XVI sesji Rady 28.05.2020 r. (numer 16/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 12.06.2020 r. (numer 17/20) Interpelacja radnego G. Wiśniewskiego złożona między sesjami 18.06.2020 r. (numer 18/20) Interpelacja radnej Żanety Koch złożona między sesjami 22.06.2020 r. (numer 19/20) Interpelacja radnego Tomasza Wojny złożona między sesjami 27.07.2020 r. (numer 20/20) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami 30.07.2020 r. (numer 22/20) Interpelacja radnego K. Lewandowskiego złożona między sesjami 30.07.2020 r. (numer 21/20) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami 31.07.2020 r. (numer 23/20) Interpelacja radnego P. Mulkowskiego złożona na XX sesji Rady 31 sierpnia 2020 r. (numer 24/20) Interpelacja radnego A. Mieloszyńskiego złożona między sesjami 1.09.2020 r. (numer 25/20) Interpelacja złożona między sesjami 17.09.2020 r. przez radnego E. Szczepańskiego (numer 26/20) Interpelacja złożona między sesjami 9.10.2020 r. przez radnego Grzegorza Wiśniewskiego dot. Cmentarza Komunalnego (numer 27/20) Interpelacje radnego T. Wojny złożone na XXII sesji Rady 15 października 2020 r. (numer 28/20) Interpelacje złożone między sesjami 19.10.2020 r. przez radną M. Wachowiak (numer 29/20) Interpelacje złożone między sesjami 22.10.2020 r. przez radnego Roberta Piątka (numer 30/20) Interpelacja złożona między sesjami 3.11.2020 r. przez radnego Grzegorza Wiśniewskiego (numer 31/20) Zapytanie radnego K. Lewandowskiego złożone między sesjami 16.11.2020 r. - dot. sprzedaży majątku po byłej fabryce BASF (numer 32/20) Interpelacje radnego K. Lewandowskiego złożone między sesjami 16.11.2020 r. dot. oświetlenia na przejściu dla pieszych w Mechlinie, budowy progu zwalniającego w Grodzewie, naprawy balustrady na promenadzie w Śremie (numer 33/20) Zapytanie radnej B. Ratajczak dot. budowy dróg na osiedlu przy Al. Platanowej w Zbrudzewie (numer 34/20) Interpelacja złożona między sesjami 9.10.2020 r. przez radnego Grzegorza Wiśniewskiego dot. inwestycji w Śremie realizowanej przez firmę Capchem Poland Sp. z o.o. (numer 35/20)
 
liczba odwiedzin: 2008656