☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
13/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
13/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (Dot. 300/XXXI/2017 zm. 125/XI/2019) Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1991 z 28.02.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-04 13:30:17)
Pobierz dokument - 13/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów. (Dot. 300/XXXI/2017 zm. 125/XI/2019)
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1991 z 28.02.2020 r.( 206 KB )
Załączniki
12/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
12/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem Dot. 170/XVII/2016 zm. 132/XII/2019) Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2069 z dn. 3.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-04 13:30:18)
Pobierz dokument - 12/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem
Dot. 170/XVII/2016 zm. 132/XII/2019)
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2069 z dn. 3.03.2020 r.( 3 MB )
Załączniki
151/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
151/XIV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Luciny Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2067 z dn. 3.03.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-04 13:30:19)
Pobierz dokument - 151/XIV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Luciny

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2067 z dn. 3.03.2020r. ( 360 KB )
Załączniki
149/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
149/XIV/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2020-2022 Traci moc 30/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:45)
Pobierz dokument - 149/XIV/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o. na lata 2020-2022 

Traci moc 30/IV/2019( 490 KB )
Załączniki
150/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
150/XIV/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku= zm. 211/XXII/2020 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1989 z dn. 28.02.2020 r. Traci moc 32/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Pobierz dokument - 150/XIV/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku= zm. 211/XXII/2020

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1989 z dn. 28.02.2020 r.
Traci moc 32/IV/2019( 231 KB )
Załączniki
152/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
152/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 (zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 Obw. 13/XLV/18. zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1990 z dn. 28.02.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz dokument - 152/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.= zm. dot. 395/XLVI/10 (zm. 476/LII/10 zm. 66/VIII/11+ Obw. 7/XXI/12 zm. 419/XLIII/18 Obw. 13/XLV/18. zm. 152/XIV/20 + Obw. 14/XVI/20+ zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021


Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1990 z dn. 28.02.2020 r.( 192 KB )
Załączniki
154/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
154/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 zm. dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz dokument - 154/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 

zm. dot. 130/XII/2019( 510 KB )
Załączniki
153/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
153/XIV/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowych. Zrealizowana- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz dokument - 153/XIV/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowych. Zrealizowana- NIEAKT.
( 190 KB )
Załączniki
155/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
155/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji - Dz. Urz. z 2020 poz. 2068 z dn. 3.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz dokument - 155/XIV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok

zm. dot. 131/XII/2019
Podlega publikacji - Dz. Urz. z 2020 poz. 2068 z dn. 3.03.2020 r.
( 0.0 B )
Załączniki
156/XIV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-02-27)
156/XIV/2020 w sprawie przekazania skarg według właściwości

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-02 08:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 156/XIV/2020 w sprawie przekazania skarg według właściwości( 180 KB )
Załączniki
157/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
157/XV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pysząca. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2793 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
Pobierz dokument - 157/XV/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pysząca.

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2793 z dn. 23.03.2020 r.( 802 KB )
Załączniki
158/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
158/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz dokument - 158/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego - NIEAKTUALNA( 442 KB )
Załączniki
162/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
162/XV/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 162/XV/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego( 195 KB )
Załączniki
160/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
160/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. = dot. 109/X/2019 +Obwieszcz.16/XVI/2020= TRACI MOC uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 2794 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 160/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. = dot. 109/X/2019 +Obwieszcz.16/XVI/2020= TRACI MOC uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r.

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 2794 z dn. 23.03.2020 r.
( 195 KB )
Załączniki
159/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
159/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych - NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:17:01)
Pobierz dokument - 159/XV/2020 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych - NIEAKTUALNA( 505 KB )
Załączniki
161/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
161/XV/2020 zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= zm. dot. 110/X/2019 + Obwieszcz. 17/XVI/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2795 z dn.23.03.2020 r. TRACI moc 248/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 161/XV/2020 zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= zm. dot. 110/X/2019 + Obwieszcz. 17/XVI/2020 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2795 z dn.23.03.2020 r. TRACI moc 248/XXV/2021 z dn. 1.07.2021r.( 192 KB )
Załączniki
166/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
166/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok = zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2797 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
Pobierz dokument - 166/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok
= zm. dot. 131/XII/2019
Podlega publikacji - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2797 z dn. 23.03.2020 r.( 0.0 B )
Załączniki
163/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
163/XV/2020 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2020. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2796 z dn. 23.03.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-03-23 14:01:27)
Pobierz dokument - 163/XV/2020 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2020.
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 2796 z dn. 23.03.2020 r.( 525 KB )
Załączniki
165/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
165/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 165/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= dot. 130/XII/2019( 514 KB )
Załączniki
164/XV/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-03-19)
164/XV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-03-23 09:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:14)
Pobierz dokument - 164/XV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok( 197 KB )
Załączniki
169/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
169/XVI/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Błociszewie" Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4640 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-07 08:50:26)
Pobierz dokument - 169/XVI/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja kasztanowcowa w Błociszewie"
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4640 z dn. 4.06.2020 r.( 1 MB )
Załączniki
167/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
167/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego - zm. dot. 23/V/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-04 11:35:08)
Pobierz dokument - 167/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego - zm. dot. 23/V/11( 816 KB )
Załączniki
170/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
170/XVI/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody: w Śremie na promenadzie nad Wartą i przy ul. Adama Mickiewicza oraz w Kadzewie. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4641 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-12 08:22:49)
Pobierz dokument - 170/XVI/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody: w Śremie na promenadzie
nad Wartą i przy ul. Adama Mickiewicza oraz w Kadzewie.
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4641 z dn. 4.06.2020 r.( 908 KB )
Załączniki
172/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
172/XVI/2020 w sprawie rezygnacji ze współpracy między gminą Śrem a miastem Aksu- ZREALIZOWANA Traci moc uchwała 383/XLIV/09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-20 13:32:07)
Pobierz dokument - 172/XVI/2020 w sprawie rezygnacji ze współpracy między gminą Śrem a miastem Aksu- ZREALIZOWANA

Traci moc uchwała 383/XLIV/09( 189 KB )
Załączniki
168/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
168/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem-uchylona uchwałą zm.186/XVII/2020 (zm.dot. 275/XXIX/16)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz dokument - 168/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem-uchylona uchwałą zm.186/XVII/2020 (zm.dot. 275/XXIX/16)( 503 KB )
Załączniki
171/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
171/XVI/2020 zm. uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. == NIEAKTUALNA Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4630 z dnia 4.06.2020 r. Zm.dot. 293/XXXI/17 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 11:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Pobierz dokument - 171/XVI/2020 zm. uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. == NIEAKTUALNA Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4630 z dnia 4.06.2020 r.
Zm.dot. 293/XXXI/17 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2018 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019; zm. 171/XVI/2020; Obwieszcz. 18/XX/2020

( 224 KB )
Załączniki
178/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
178/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 = dot. 130/XII/19

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 178/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 = dot. 130/XII/19( 511 KB )
Załączniki
179/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
179/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - dot. 131/XII/19 Podlega publikacji =DZ. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4631 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-05 12:44:44)
Pobierz dokument - 179/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem
na 2020 rok - dot. 131/XII/19

Podlega publikacji =DZ. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 4631 z dn. 4.06.2020 r.( 0.0 B )
Załączniki
180/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
180/XVI/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 269/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4483 z dn. 1.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz dokument - 180/XVI/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 269/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4483 z dn. 1.06.2020 r.( 201 KB )
Załączniki
175/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
175/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych= zm. dot. 160/XVI/2015= Obwieszcz. 20/XX/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4472 z dn. 1.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Pobierz dokument - 175/XVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych= zm. dot. 160/XVI/2015= Obwieszcz. 20/XX/2020
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4472 z dn. 1.06.2020 r.( 186 KB )
Załączniki
174/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
174/XVI/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4642 z dn. 4.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-06-05 12:44:44)
Pobierz dokument - 174/XVI/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4642 z dn. 4.06.2020 r.( 535 KB )
Załączniki
176/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
176/XVI/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania= dot. 272/XXIX/16= Obwieszcz. 19/XX/2020+ zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4473 z dn. 1.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 176/XVI/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania= dot. 272/XXIX/16= Obwieszcz. 19/XX/2020+ zm. 226/XXIII/2020+ Obw. 22/XXV/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4473 z dn. 1.06.2020 r.( 200 KB )
Załączniki
177/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
177/XVI/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup respiratora oraz aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie- zm. dot. 221/XXII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Pobierz dokument - 177/XVI/2020 w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup respiratora oraz aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie- zm. dot. 221/XXII/2020( 197 KB )
Załączniki
173/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
173/XVI/2020 w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Maffliers

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-05-29 14:48:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 173/XVI/2020 w sprawie porozumienia o współpracy gminy Śrem i miasta Maffliers( 309 KB )
Załączniki
17/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
17/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= dot. 110/X/19 + 160/XV/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4647 z dn. 5.06.2020 r. Traci moc 248/XXV/2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Pobierz dokument - 17/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spr.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi= dot. 110/X/19 + 160/XV/2020 .Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4647 z dn. 5.06.2020 r. Traci moc 248/XXV/2021 r.( 250 KB )
Załączniki
14/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
14/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządza-nia drogami lub potrzebami ruchu. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4644 z dn. 5.06.2020 r.Dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 -zm.66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018 +Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020+ Obw/ 14/XVI/20 + zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz dokument - 14/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządza-nia drogami lub potrzebami ruchu. =Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4644 z dn. 5.06.2020 r.Dot. 395/XLVI/10 zm. 476/LII/10 -zm.66/VIII/11; Obw. 7/XXI/12; zm.419/XLIII/2018 +Obw. 13/XLV/2018 zm.152/XIV/2020+ Obw/ 14/XVI/20 + zm. 252/XXV/2021+ Obw. 23/XXVI/2021
( 214 KB )
Załączniki
16/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
16/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- dot. 109/X/19 zm.160/XV/2020 = Traci moc uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4646 z dn. 5.06.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Pobierz dokument - 16/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- dot. 109/X/19 zm.160/XV/2020 = Traci moc uchwałą 247/XXV/2021 z dn. 1.07.2021

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4646 z dn. 5.06.2020 r.( 423 KB )
Załączniki
15/XVI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-28)
15/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty Publikacja DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4645 z dn. 5.06.2020 r. Dot. uchwały 108/X/2019 sesja 21.11.2019 r.= 129/XI/2019 -TRACI moc 198/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Pobierz dokument - 15/XVI/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
Publikacja DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 4645 z dn. 5.06.2020 r.
Dot. uchwały 108/X/2019 sesja 21.11.2019 r.= 129/XI/2019 -TRACI moc 198/XX/2020
( 210 KB )
Załączniki
184/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
184/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem= zm. dot. 46/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 184/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem= zm. dot. 46/IV/2019( 465 KB )
Załączniki
185/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
185/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie- zm. dot.330/XXXV/2013

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 185/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie- zm. dot.330/XXXV/2013( 3 MB )
Załączniki
181/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
181/XVII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 181/XVII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania( 176 KB )
Załączniki
182/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
182/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok -publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5570 z dn. 6.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-13 11:18:42)
Pobierz dokument - 182/XVII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok -publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5570 z dn. 6.07.2020 r.( 0.0 B )
Załączniki
183/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
183/XVII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-06-26 14:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 183/XVII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu( 181 KB )
Załączniki
193/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
193/XVII/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 193/XVII/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia( 179 KB )
Załączniki
194/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
194/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 194/XVII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji( 183 KB )
Załączniki
186/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
186/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem= dot. 275/XXIX/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 186/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem= dot. 275/XXIX/2016( 195 KB )
Załączniki
187/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
187/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2020/2021.- traci moc z dn. 31.08.2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5404 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:23:14)
Pobierz dokument - 187/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2020/2021.- traci moc z dn. 31.08.2021
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5404 z dn. 1.07.2020 r.( 188 KB )
Załączniki
188/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
188/XVII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sosnowiec Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5405 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:33)
Pobierz dokument - 188/XVII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sosnowiec

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 5405 z dn. 1.07.2020 r.( 363 KB )
Załączniki
192/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
192/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok.= zm. dot. 131/XII/2019 Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 5415 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:32)
Pobierz dokument - 192/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok.= zm. dot. 131/XII/2019

Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 5415 z dn. 1.07.2020 r.( 6 MB )
Załączniki
190/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
190/XVII/2020 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-11 08:39:42)
Pobierz dokument - 190/XVII/2020 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej. ZREALIZOWANA( 189 KB )
Załączniki
191/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
191/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= zm. dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 191/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030= zm. dot. 130/XII/2019( 514 KB )
Załączniki
189/XVII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-25)
189/XVII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 5406 z dn. 1.07.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-06-29 09:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-07-02 14:29:31)
Pobierz dokument - 189/XVII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa

Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 5406 z dn. 1.07.2020 r.( 417 KB )
Załączniki
195/XIX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-07-13)
195/XIX/2020 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:04)
Pobierz dokument - 195/XIX/2020 w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie( 508 KB )
Załączniki
18/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
18/XX/2020 -NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6656 z dn. 2.09.2020 r. dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2019 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 -

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:23:14)
Pobierz dokument - 18/XX/2020 -NIEAKTUALNE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6656 z dn. 2.09.2020 r.
 dot. 293/XXXI/2017 zm. 376/XL/2017 Obwieszczenie 10/XLII/2018; zm. 430/XLIV/2018; zm. 443/XLV/2018; zm. 474/XLIX/2018; Obwieszcz. 1/2019 zm. 50/IV/2019 0bwieszcz. 2/V/2019 zm. 171/XVI/2020 - ( 288 KB )
Załączniki
19/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
19/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6680 z dn. 02.09.2020 r. Dot.272/XXIX/ 2016 zm. 176/XVI/2020. + zm. 226/XXIII/2020+ obw. 22/XXV/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Pobierz dokument - 19/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6680 z dn. 02.09.2020 r. Dot.272/XXIX/ 2016 zm. 176/XVI/2020. + zm. 226/XXIII/2020+ obw. 22/XXV/2021( 387 KB )
Załączniki
20/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
20/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat targowych Dot. 160/XVI/2015 zm. 175/XVI/2020 =DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6681 z dn. 02.09.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-09-02 14:57:33)
Pobierz dokument - 20/XX/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat targowych
Dot. 160/XVI/2015 zm. 175/XVI/2020 =DZ. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6681 z dn. 02.09.2020 r.( 211 KB )
Załączniki
200/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
200/XX/2020 w sprawie "Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 200/XX/2020 w sprawie "Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata
2020-2036"( 2 MB )
Załączniki
198/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
198/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.10.2020 r.- Traci moc uchwałą 210/XXII/2020 z dniem 1.01.2021 Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 6641 z dn.1.09.2020 Traci moc 108/X/2019 zm. 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Pobierz dokument - 198/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Obowiązuje od 1.10.2020 r.- Traci moc uchwałą 210/XXII/2020 z dniem 1.01.2021

Podlega publikacji -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 poz. 6641 z dn.1.09.2020
Traci moc 108/X/2019 zm. 129/XI/2019 + Obw. 15/XVI/20 ( 220 KB )
Załączniki
201/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
201/XX/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem"- Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2020 r. poz. 6792 z dn. 07.09.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-09-08 11:48:08)
Pobierz dokument - 201/XX/2020 w sprawie pomnika przyrody "Aleja platanowa w Psarskiem"-
Dz. Urz. Woj. Wielk. - z 2020 r. poz. 6792 z dn. 07.09.2020 r.( 1 MB )
Załączniki
196/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
196/XX/2020 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6655 z dn. 02.09.2020 r. TRACI noc uchwała 262/XXVIII/2016 zm. 342/XXXVI/2017

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-09-02 14:57:34)
Pobierz dokument - 196/XX/2020 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w gminie Śrem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6655 z dn. 02.09.2020 r.
TRACI noc uchwała 262/XXVIII/2016 zm. 342/XXXVI/2017( 313 KB )
Załączniki
197/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
197/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. zm. dot. 110/XII/15 zm. 354/XXXVII/17, zm. 99/IX/19 + Obw. 21/XXII/20 Publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6679 z dn. 02.09.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-19 11:44:25)
Pobierz dokument - 197/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. zm. dot. 110/XII/15 zm. 354/XXXVII/17, zm. 99/IX/19 + Obw. 21/XXII/20

Publikacji- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6679 z dn. 02.09.2020 r.( 357 KB )
Załączniki
202/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
202/XX/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 202/XX/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu( 232 KB )
Załączniki
199/XX/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-08-31)
199/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem"- zm. dot.452/XLVI/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-02 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 199/XX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem"- zm. dot.452/XLVI/2018( 879 KB )
Załączniki
204/XXI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-09-10)
204/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok= zm. dot. 131/XII/2019 Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6907 z dn. 11.09.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-11 08:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz dokument - 204/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok= zm. dot. 131/XII/2019
Publikacja : Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6907 z dn. 11.09.2020r.( 311 KB )
Załączniki
203/XXI/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-09-10)
203/XXI/2020 sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-09-11 08:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:16:15)
Pobierz dokument - 203/XXI/2020 sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2019 rok( 210 KB )
Załączniki
206/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
206/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. = NIEAKT. Nowe porozumienie od 1.01.2021. Traci moc 217/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-01-15 12:15:20)
Pobierz dokument - 206/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. = NIEAKT. Nowe porozumienie od 1.01.2021. Traci moc 217/XXII/2016( 292 KB )
Załączniki
209/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
209/XXII/2020 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich ( zm. dot. 59/V/2019)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 209/XXII/2020 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie współdziałania z gminą Kórnik w zakresie gminnych przewozów pasażerskich ( zm. dot. 59/V/2019)( 279 KB )
Załączniki
208/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
208/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Krzywiń wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -nowe porozumienie obowiązuje od 1.01.2021. Traci moc 60/V/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 208/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Krzywiń wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -nowe porozumienie obowiązuje od 1.01.2021. 
Traci moc 60/V/2019( 291 KB )
Załączniki
210/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
210/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7912 z dn. 20.10.2020 r. TRACI MOC 198/XX/2020 z dniem 1.01.2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:14)
Pobierz dokument - 210/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7912 z dn. 20.10.2020 r.

TRACI MOC 198/XX/2020 z dniem 1.01.2021( 199 KB )
Załączniki
207/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
207/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- nowe porozumienie od 1.01.2021. Aneks 1 -246/XXV/2021 Traci moc 216/XXII/2016

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:46)
Pobierz dokument - 207/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- nowe porozumienie od 1.01.2021. 
Aneks 1 -246/XXV/2021
Traci moc 216/XXII/2016( 292 KB )
Załączniki
205/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
205/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej ( dot. 195/XIX/2020)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-16 11:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 205/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej ( dot. 195/XIX/2020)( 361 KB )
Załączniki
212/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
212/XXII/2020 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. TRACI MOC 113/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 212/XXII/2020 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. TRACI MOC 113/X/2019( 274 KB )
Załączniki
216/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
216/XXII/2020 sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7910 z dn. 19.10.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-20 12:13:06)
Pobierz dokument - 216/XXII/2020 sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7910 z dn. 19.10.2020r.( 201 KB )
Załączniki
215/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
215/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021"- zm. dot. 392/XL/2017- realizacja od 1.01.2021.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 215/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2018-2021"- zm. dot. 392/XL/2017- realizacja od 1.01.2021.( 504 KB )
Załączniki
214/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
214/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Traci moc 114/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 214/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Traci moc 114/X/2019( 438 KB )
Załączniki
217/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
217/XXII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 217/XXII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu( 218 KB )
Załączniki
220/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
220/XXII/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 220/XXII/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu( 198 KB )
Załączniki
221/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
221/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie. zm. dot. 177/XVI/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 221/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala w Śremie. zm. dot. 177/XVI/2020( 197 KB )
Załączniki
213/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
213/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Traci moc 115/X/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 213/XXII/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Traci moc 115/X/2019( 410 KB )
Załączniki
211/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
211/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku- dot. 150/XIV/2020. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7913 z dn. 20.10.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:14)
Pobierz dokument - 211/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2020 roku- dot. 150/XIV/2020.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7913 z dn. 20.10.2020 r.( 207 KB )
Załączniki
218/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
218/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 - dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 218/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030 - dot. 130/XII/2019( 521 KB )
Załączniki
219/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
219/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- dot. 131/XII/19 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7914 z dn. 20.10.2020 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2020-10-16 15:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:14)
Pobierz dokument - 219/XXII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- dot. 131/XII/19

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7914 z dn. 20.10.2020 r.( 702 KB )
Załączniki
21/XXII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
21/XXII/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= publik. Dz.Urz. z 2020 poz.7919 z dn. 20.10.2020 r. ( dot. 110/XII/15; zm.354/XXXVII/17; Obw. 9/IL/17 zm.99/IX/19; Obw. 11/XII/19 zm. 197/XX/20 Obw. 21/XXII/20

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-10-19 11:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-10-21 11:41:13)
Pobierz dokument - 21/XXII/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.= publik. Dz.Urz. z 2020 poz.7919 z dn. 20.10.2020 r.
( dot. 110/XII/15; zm.354/XXXVII/17; Obw. 9/IL/17 zm.99/IX/19; Obw. 11/XII/19 zm. 197/XX/20 Obw. 21/XXII/20( 400 KB )
Załączniki
231/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
231/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo -Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10155 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:13:54)
Pobierz dokument - 231/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nochowo -Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10155 z dn. 29.12.2020r.( 2 MB )
Załączniki
235/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
235/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 7 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi". Traci Moc 123/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 235/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 7 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi". Traci Moc 123/XI/2019( 580 KB )
Załączniki
242/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
242/XXIII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 242/XXIII/2020 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu( 419 KB )
Załączniki
236/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
236/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 236/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na pokrycie straty bilansowej za 2019 rok( 432 KB )
Załączniki
225/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
225/XXIII/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok- publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10153 z dn. 29.12.2020r. zm. 271/XXVI/2021; 296/XXVII/2021; 321/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Pobierz dokument - 225/XXIII/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok- publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10153 z dn. 29.12.2020r.

zm. 271/XXVI/2021; 296/XXVII/2021; 321/XXVIII/2021( 1 MB )
Załączniki
241/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
241/XXIII/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"- Publikacja: Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9938 z dn. 18.12.2020r. Traci moc 102/XIII/03 zm. 231/XXXI/04 zm. 50/V/07 zm. 489/XLVI/2014 + Obw. 35/2014

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 241/XXIII/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"- 
Publikacja: Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9938 z dn. 18.12.2020r.

Traci moc 102/XIII/03 zm. 231/XXXI/04 zm. 50/V/07 zm. 489/XLVI/2014 + Obw. 35/2014( 976 KB )
Załączniki
227/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
227/XXIII/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok. TRACI moc 140/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 227/XXIII/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia
form i specjalności kształcenia na 2021 rok. TRACI moc 140/XII/2019( 400 KB )
Załączniki
224/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
224/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032; zm. 270/XXVI/2021; 295/XXVII/2021; 320/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 224/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032;

zm. 270/XXVI/2021; 295/XXVII/2021; 320/XXVIII/2021( 834 KB )
Załączniki
232/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
232/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie- Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10156 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:59)
Pobierz dokument - 232/XXIII/2020 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Psarskie- Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10156 z dn. 29.12.2020r.( 3 MB )
Załączniki
229/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
229/XXIII/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- dot. 63/V/2019 -publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1358 z dn. 12.02.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-15 14:20:16)
Pobierz dokument - 229/XXIII/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Nochowie i Gaju- dot. 63/V/2019
-publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1358 z dn. 12.02.2021 r.( 2 MB )
Załączniki
240/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
240/XXIII/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9937 z dn. 18 grudnia 2020 r. Taci moc 128/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 240/XXIII/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9937 z dn. 18 grudnia 2020 r.
Taci moc 128/XI/2019( 348 KB )
Załączniki
234/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
234/XXIII/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem na lata 2021-2025. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10158 z dn. 29.12.2020r. Traci moc 179/XVIII/2016 zm. 111/X/2019 +obw. 10/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:58)
Pobierz dokument - 234/XXIII/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem na lata 2021-2025.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10158 z dn. 29.12.2020r.

Traci moc 179/XVIII/2016 zm. 111/X/2019 +obw. 10/XII/2019( 2 MB )
Załączniki
223/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
223/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- zm. 90/VIII/2019 kolejna zm. 223/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:53)
Pobierz dokument - 223/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- zm. 90/VIII/2019 kolejna zm. 223/XXVIII/2021( 374 KB )
Załączniki
222/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
222/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznegotransportu zbiorowego dla gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10152 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:14:48)
Pobierz dokument - 222/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznegotransportu zbiorowego dla gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. z 2020r. poz. 10152 z dn. 29.12.2020r.( 7 MB )
Załączniki
237/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
237/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030- dot. 130/XII/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 237/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030- dot. 130/XII/2019( 787 KB )
Załączniki
238/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
238/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - zm. dot. 131/XII/2019 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10159 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-12 14:18:41)
Pobierz dokument - 238/XXIII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - zm. dot. 131/XII/2019

Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10159 z dn. 29.12.2020r.( 1 MB )
Załączniki
226/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
226/XXIII/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 + Obw. 19/XX/2020.+ zm. 226/XXIII/20 + Obw. 22/XXV/2021 Publikację -Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9936 z dn. 18.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:16:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Pobierz dokument - 226/XXIII/2020 zmieniająca w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania dot.272/XXIX/2016 zm. 176/XVI/2020 + Obw. 19/XX/2020.+ zm. 226/XXIII/20 + Obw. 22/XXV/2021
Publikację -Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9936 z dn. 18.12.2020r.( 373 KB )
Załączniki
239/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
239/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 239/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających.( 809 KB )
Załączniki
233/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
233/XXIII/2020w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10157 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:13:55)
Pobierz dokument - 233/XXIII/2020w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo- Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10157 z dn. 29.12.2020r.( 5 MB )
Załączniki
230/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
230/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10154 z dn. 29.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2020-12-30 11:12:58)
Pobierz dokument - 230/XXIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mechlin- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 10154 z dn. 29.12.2020r.( 2 MB )
Załączniki
228/XXIII/20
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-17)
228/XXIII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9939 z dn. 18.12.2020r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-12-21 13:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 228/XXIII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 9939 z dn. 18.12.2020r.( 0.0 B )
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 13821860