☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-02
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-09 08:10:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie
(1.19 MB)
Załączniki
1/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-02
w sprawie nadania Klubowi Senior+ w Śremie Regulaminu Organizacyjnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania Klubowi Senior+ w Śremie Regulaminu Organizacyjnego (1.5 MB)
Załączniki
2/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-08
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(183.54 KB)
Załączniki
2/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-02
w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- zmienione zarządzeniem nr 12/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., zmienione zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 8 września 2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-09-10 10:26:49)
Pobierz dokument - w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie- zmienione zarządzeniem nr 12/2020  z dnia 1 czerwca 2020 r., zmienione zarządzeniem nr 17/2020 z dnia 8 września 2020 r.
(2.08 MB)
Załączniki
3/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-08
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-22 14:16:19)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(99.51 KB)
Załączniki
3/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-10
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
(96.99 KB)
Załączniki
4/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-05
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-07 14:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
(238.96 KB)
Załączniki
4/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-09
w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Śremskiej Rady Seniorów - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Śremskiej Rady Seniorów - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89.1 KB)
Załączniki
5/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-09
zmieniające zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Śremu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-04-03 09:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Śremu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.68 KB)
Załączniki
5/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-03
w sprawie Regulaminu Wyboru Reprezentacji Osób Zatrudnionych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-06 10:30:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Wyboru Reprezentacji Osób Zatrudnionych
(432.69 KB)
Załączniki
6/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-09
zmieniające zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:54)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Śremu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.57 KB)
Załączniki
6/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-13
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 2/2021 Z DN. 4 marca 2021r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-03-09 08:40:18)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 2/2021 Z DN. 4 marca 2021r.(1.17 MB)
Załączniki
7/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-09
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 128/2019 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nieruchomości położonych w olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 128/2019 Burmistrza Śremu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nieruchomości położonych w olszy stanowiących własność gminy Śrem na nieruchomość położoną w Śremie będącą własnością powiatu śremskiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91.31 KB)
Załączniki
7/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Śremie
(94.59 KB)
Załączniki
8/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-25
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 9/2020 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 8 kwietnia 2020 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-27 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-08-31 14:03:14)
Pobierz dokument - w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 9/2020 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 8 kwietnia 2020 r.-NIEOBOWIĄZUJĄCE(361.44 KB)
Załączniki
8/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-10
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.58 KB)
Załączniki
9/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-13
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. " Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:43)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt.  Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(182.13 KB)
Załączniki
09/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-08
zmiana zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-10 11:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-25 14:00:14)
Pobierz dokument - zmiana zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(100.91 KB)
Załączniki
10/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-13
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(183.35 KB)
Załączniki
10/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-28
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 11/2020 Z DNIA 1 CZERWCA 2020 R.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-05 15:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:34)
Pobierz dokument - w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 11/2020  Z DNIA 1 CZERWCA 2020 R.
(437.35 KB)
Załączniki
11/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-01
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
(121.06 KB)
Załączniki
11/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-13
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Prowadzenie zajęć sportowych na basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(183.73 KB)
Załączniki
12/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-13
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-16 14:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(183.25 KB)
Załączniki
12/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-01
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-06-04 14:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie(244.29 KB)
Załączniki
13/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
(89.86 KB)
Załączniki
13/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-16
w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Śremie
(248.73 KB)
Załączniki
14/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 29 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 29 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
(89.57 KB)
Załączniki
14/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-16
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw płac-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-25 14:00:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw płac-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(95.46 KB)
Załączniki
15/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 61 położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91.05 KB)
Załączniki
15/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-30
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze planowania i zagospodarowania przestrzennego-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-05 13:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:19)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze planowania i zagospodarowania przestrzennego-NIEOBOWIĄZUJĄCE(96.82 KB)
Załączniki
16/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-08
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Teleinformatycznego "WARTA Z-1" przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-10 10:26:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemu Teleinformatycznego WARTA Z-1 przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Śremie
(282.96 KB)
Załączniki
16/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 59 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 59 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
(90.08 KB)
Załączniki
17/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(89.66 KB)
Załączniki
17/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-08
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-10 10:26:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie
(264.69 KB)
Załączniki
18/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-20
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ewidencji ludności i dowodów osobistych-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze ewidencji ludności i dowodów osobistych-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(95.92 KB)
Załączniki
18/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-16
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizacja wypoczynku zimowego dzla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-17 15:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku zimowego dzla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(288.38 KB)
Załączniki
19/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-22
w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 9.12.2020.r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-12-10 13:25:45)
Pobierz dokument - w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 9.12.2020.r.
(2.46 MB)
Załączniki
19/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-17
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-21 15:56:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Prowadzenie zajęć sportowych na basenie na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(276.13 KB)
Załączniki
20/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-17
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-04-03 09:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:00)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(284.19 KB)
Załączniki
20/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-26
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-28 13:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie
(2.05 MB)
Załączniki
21/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-06
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla Systemu Teleinformatycznego "WARTA Z-1" przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-09 13:12:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia dokumentacji i udzielenia akredytacji
bezpieczeństwa dla Systemu Teleinformatycznego WARTA Z-1
przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Śremie(99.14 KB)
Załączniki
21/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-20
w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-23 07:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
(86.45 KB)
Załączniki
22/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-04
w sprawie zasad podpisywania pism, udzielania upoważnień, pełnomocnictw oraz zamawiania i używania pieczęci w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-08 11:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad podpisywania pism, udzielania upoważnień, pełnomocnictw oraz zamawiania i używania pieczęci w Urzędzie Miejskim w Śremie 
(6.52 MB)
Załączniki
22/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-22
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-27 15:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:54)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(288.95 KB)
Załączniki
23/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-09
zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-10 13:25:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Śremie
(190.2 KB)
Załączniki
23/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-23
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-27 15:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(291 KB)
Załączniki
24/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-21
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-21 14:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Śremie
(163.46 KB)
Załączniki
24/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-23
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 21/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-27 15:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 21/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.8 KB)
Załączniki
25/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-23
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Święcickiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 685/33 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-27 15:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Święcickiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 685/33 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(90.87 KB)
Załączniki
25/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-23
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie -NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-30 11:12:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-26 07:21:20)
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie
-NIEOBOWIĄZUJĄCE(235.32 KB)
Załączniki
26/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-23
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 421/8,323/1,261/11 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-01-27 15:00:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 421/8,323/1,261/11 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(91.24 KB)
Załączniki
27/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-29
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-03 11:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas IV oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(475.76 KB)
Załączniki
28/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-03 11:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:07)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(254.38 KB)
Załączniki
29/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-31
w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-04 10:10:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-05-14 09:07:04)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(1.41 MB)
Załączniki
30/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-01-31
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-04 10:10:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(149.94 KB)
Załączniki
31/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-10
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - ZMIENIAJACE ZARZĄDZENIEM NR 68/2020 Z DNIA 9 KWIETNIA 2020R.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-11 09:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- ZMIENIAJACE ZARZĄDZENIEM NR 68/2020 Z DNIA 9 KWIETNIA 2020R.(252.47 KB)
Załączniki
32/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-11
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-12 14:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Jarzębinka w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(185.95 KB)
Załączniki
33/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizowanie wyjazdów, spotkań festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-20 09:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizowanie wyjazdów, spotkań festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(203 KB)
Załączniki
34/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1262/20

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1262/20
(93.21 KB)
Załączniki
35/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1262/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1262/21
(93.21 KB)
Załączniki
36/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 495/5 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:00)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 495/5 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.77 KB)
Załączniki
37/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 495/6 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 495/6  - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.62 KB)
Załączniki
38/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 263/2 i 261/10 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-06-09 15:34:15)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 263/2 i 261/10 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(93.69 KB)
Załączniki
39/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-25 14:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(240.71 KB)
Załączniki
40/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-24
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Śremu nr 50/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-26 12:34:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Śremu nr 50/2019  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Śrem 
(91.56 KB)
Załączniki
41/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/19 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-26 12:34:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:50)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 1/19 - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(93.17 KB)
Załączniki
42/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/26 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-26 12:34:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:50)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/26 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(92.6 KB)
Załączniki
43/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-04-03 09:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/22- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(93.13 KB)
Załączniki
44/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- zmienione zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 17 marca 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-28 13:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- zmienione zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 17 marca 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(236.53 KB)
Załączniki
45/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-04 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(236.14 KB)
Załączniki
46/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- zmienione zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 17 marca 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-02-28 13:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok- zmienione zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 17 marca 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(238.19 KB)
Załączniki
47/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-27
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 "Jarzębinka " w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-04 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:05)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Jarzębinka  w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.89 KB)
Załączniki
48/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-28
w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-04 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność lub będących w posiadaniu gminy Śrem
(311.58 KB)
Załączniki
49/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-02-28
w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. " Organizowanie wyjazdów, spotkań festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-04 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt.  Organizowanie wyjazdów, spotkań festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat  chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(275.33 KB)
Załączniki
50/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-03
w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne - zmienione zarządzeniem nr 74/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-06 10:30:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-04-24 07:56:16)
Pobierz dokument - w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne - zmienione zarządzeniem nr 74/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
(185.34 KB)
Załączniki
51/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-03
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-10 14:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:42)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(98.31 KB)
Załączniki
52/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-03
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-10 14:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie
(95.94 KB)
Załączniki
53/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-09
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność gminy Śrem na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-03-10 14:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:03)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność gminy Śrem na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(3.22 MB)
Załączniki
54/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Bystrzek

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Bystrzek 
(115.13 KB)
Załączniki
55/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
zmieniające zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Śremu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Śremu z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.19 KB)
Załączniki
56/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
zmieniające zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:02)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.57 KB)
Załączniki

57/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
zmieniające zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:43)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.52 KB)
Załączniki
58/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-17
zmieniające zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-18 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.24 KB)
Załączniki
59/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-18
w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-20 14:56:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania
(94.84 KB)
Załączniki
60/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-25
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2670/9,2670/10,318/1,2303/1,1198

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-27 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2020-05-27 12:21:05)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2670/9,2670/10,318/1,2303/1,1198
(101.84 KB)
Załączniki
61/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-25
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-27 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Łęgu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 17/1
(100.61 KB)
Załączniki
62/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-25
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-27 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(201.04 KB)
Załączniki
63/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-25
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1135/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-27 14:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1135/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(99.04 KB)
Załączniki
64/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-03-31
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-03-31 14:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:42)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(230.49 KB)
Załączniki
65/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-06
w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-07 08:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych(328.34 KB)
Załączniki
66/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-06
w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-07 08:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem(240.93 KB)
Załączniki
67/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-06
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-09 11:38:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:03:14)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE(5.73 MB)
Załączniki
68/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-09
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-10 11:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej(508.98 KB)
Załączniki
69/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-17
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-20 09:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:03:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97.7 KB)
Załączniki
70/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-23 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(202.51 KB)
Załączniki
71/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnienie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-23 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnienie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(204.06 KB)
Załączniki
72/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-23 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:53)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(204.7 KB)
Załączniki
73/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-21
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt." Organizacja szkoleń i promowanie wolontariuszy" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-23 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:49)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja szkoleń i promowanie wolontariuszy - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(201.5 KB)
Załączniki
74/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-22
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-04-24 07:56:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne
(97.71 KB)
Załączniki
75/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-28
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 63/20149 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:50)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 63/20149 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/11 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97.58 KB)
Załączniki
76/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-28
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 142/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 142/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 55/3 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(96.17 KB)
Załączniki
77/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-28
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 43/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/22 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 43/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 3/22 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97.41 KB)
Załączniki
78/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-28
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2
(103.93 KB)
Załączniki
79/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
w sprawie udzielenia pomocy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-04 08:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:55)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE(283.71 KB)
Załączniki
80/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:01)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(7.33 MB)
Załączniki
81/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:55)
Pobierz dokument - w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.68 KB)
Załączniki
82/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r." Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnienie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:50)
Pobierz dokument - w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, mających na celu usprawnienie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(105.75 KB)
Załączniki
83/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:50)
Pobierz dokument - w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami  w życiu społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(104.89 KB)
Załączniki
84/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-04-30
w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt."Organizacja szkoleń i promowanie wolontariatu" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-22 14:16:19)
Pobierz dokument - w sprawie odmowy udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt.Organizacja szkoleń i promowanie wolontariatu na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.14 KB)
Załączniki
85/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-07
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Hugo Kołłątaja , oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1969/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-08 08:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Hugo Kołłątaja , oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1969/2- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(105.85 KB)
Załączniki
86/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-11
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-14 09:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:17:51)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w najem fragmentu gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(98.82 KB)
Załączniki
87/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-11
w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-14 09:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 
(525 KB)
Załączniki
88/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-12
w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oględzin lokalizacji punktów sprzedaży, weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-05-15 11:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oględzin lokalizacji punktów sprzedaży, weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
(500.17 KB)
Załączniki
89/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-05-27 12:21:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 Jarzębinka w Śremie 
(95.2 KB)
Załączniki
90/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-05-29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie gminy Śrem zmienione zarządzeniem nr 134/2020 z dnia 27.08.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie gminy Śrem zmienione zarządzeniem nr 134/2020 z dnia 27.08.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.33 KB)
Załączniki
91/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-01
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2019 rok
(3.75 MB)
Załączniki
92/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-01
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2019 rok
(2.9 MB)
Załączniki
93/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-01
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2019 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-03 11:56:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2019 rok
(3.33 MB)
Załączniki
94/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-05
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-08 09:59:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:07)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(245.15 KB)
Załączniki
95/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-05
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 236/2,261/10 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-06-09 15:34:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:03)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 236/2,261/10 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(98.66 KB)
Załączniki
96/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-05
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-06-09 15:34:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie
(486.36 KB)
Załączniki
97/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-08
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-10 12:48:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.52 KB)
Załączniki
98/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-09
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-12 14:56:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(4.92 MB)
Załączniki
99/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-10
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-12 14:56:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne- NIEOBOWIĄZUJĄCE(99.12 KB)
Załączniki

100/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-10
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-12 14:56:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:53)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE(333.66 KB)
Załączniki

101/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-10
w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-17 12:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim
(1.07 MB)
Załączniki
102/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-17
w sprawie wyboru sołtysa oraz członka rady sołeckiej wsi Dobczyn - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:06)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru sołtysa oraz członka rady sołeckiej wsi Dobczyn - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(291.67 KB)
Załączniki
103/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-19
w sprawie użyczenia gruntu położonego w Psarskiem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:07)
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia gruntu położonego w Psarskiem- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(444.94 KB)
Załączniki
104/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-19
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-22 14:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:18:36)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(202.74 KB)
Załączniki
105/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-23
w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 2458/4,2458/8,2458/9,2458/12 i 2458/13 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-06-25 07:25:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2020-07-21 14:16:52)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek: 2458/4,2458/8,2458/9,2458/12 i 2458/13 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.99 KB)
Załączniki
106/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-24
zmieniające w sprawie powołania Śremskiej Rady Sportu

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-06-29 09:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające w sprawie powołania Śremskiej Rady Sportu
(95.02 KB)
Załączniki
107/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-29 14:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.38 KB)
Załączniki
108/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/6- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-29 14:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/6- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.49 KB)
Załączniki
109/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-29 14:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 71 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 
(98.5 KB)
Załączniki
110/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-29 14:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6 w drodze nieograniczonego przetargu ustnego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(99.31 KB)
Załączniki
111/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-26
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-01 12:49:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:01:56)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(5.73 MB)
Załączniki
112/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-06-30
w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-06-30 14:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(95.61 KB)
Załączniki
113/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-01
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-02 14:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:01:57)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2020 r. pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(259.85 KB)
Załączniki
114/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-07
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-15 12:02:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:54)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(9.28 MB)
Załączniki
115/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-09
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-13 11:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
(93.23 KB)
Załączniki
116/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Mróz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Mróz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.54 KB)
Załączniki
117/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi Genderki-Plackowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:55)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi Genderki-Plackowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(104.98 KB)
Załączniki
118/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zmienione zarządzeniem nr 132/2020 z dnia 24.08.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zmienione zarządzeniem nr 132/2020 z dnia 24.08.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.39 KB)
Załączniki
119/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Płończak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Płończak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103 KB)
Załączniki
120/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Janiszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Janiszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.89 KB)
Załączniki
121/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Kalisz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Kalisz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE 
(102.8 KB)
Załączniki
122/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Dudziak-Kociałkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-07-14 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Dudziak-Kociałkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.66 KB)
Załączniki
123/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-22
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem w roku szkolnym 2020/2021

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-22 14:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem w roku szkolnym 2020/2021
(378.15 KB)
Załączniki
124/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-22
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 21/9 oraz ustanowienia służebności gruntowej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-23 12:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 21/9 oraz ustanowienia służebności gruntowej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.78 KB)
Załączniki
125/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-30
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/17

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-07-31 10:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/17
(99.96 KB)
Załączniki

126/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-07-31
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji w 2020r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-05 13:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji w 2020r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych- NIEOBOWIĄZUJĄCE(99.09 KB)
Załączniki
127/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-04
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-05 13:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego(100.06 KB)
Załączniki
128/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-10
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-13 14:36:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:07)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE(9.28 MB)
Załączniki
129/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-11
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jeziornej- zmienione zarządzeniem nr 147/2020 z dnia 7.10.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-13 14:36:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jeziornej- zmienione zarządzeniem nr 147/2020 z dnia 7.10.2020 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE(186.81 KB)
Załączniki
130/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-11
w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie przy Pl. 20 Października - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-08-13 14:36:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonych w Śremie przy Pl. 20 Października - NIEOBOWIĄZUJĄCE(753.08 KB)
Załączniki
131/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-17
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 274- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-08-19 13:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Mechlinie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 274- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.28 KB)
Załączniki

132/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-24
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-08-27 14:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Kowalczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97.4 KB)
Załączniki
133/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-25
w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego w budynkach zarządzanych przez Śremskie TBS Sp. Z o.o., stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-08-27 14:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego w budynkach zarządzanych przez Śremskie TBS Sp. Z o.o., stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Śrem
(273.01 KB)
Załączniki
134/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-27
w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2020 Burmistrza Śremu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-08-28 13:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2020 Burmistrza Śremu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie gminy Śrem- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(113.71 KB)
Załączniki
135/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-08-27
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/19- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-08-28 13:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/19- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(101.63 KB)
Załączniki
136/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-01
w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Śremu nr 94/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-09-02 14:57:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Śremu nr 94/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
(95.48 KB)
Załączniki
137/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-04
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-07 10:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie pozostałego środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(104.65 KB)
Załączniki
138/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-04
zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektor Muzeum Śremskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-07 10:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Dyrektor Muzeum Śremskiego w Śremie
(95.88 KB)
Załączniki
139/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-10
w sprawie powołania zespołu do zaplanowania, projektowania i wdrażania do eksploatacji Systemu Teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-15 08:51:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu do zaplanowania, projektowania i wdrażania do eksploatacji Systemu Teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Śremie
(107.6 KB)
Załączniki
140/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-11
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-16 13:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(105.21 KB)
Załączniki
141/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-14
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-09-17 14:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:13)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(7.36 MB)
Załączniki
142/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-28
w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2019 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-09-30 08:52:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2019 Burmistrza Śremu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 1725/20 i 1725/21
(103.05 KB)
Załączniki
143/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-28
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nochowie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 442/1, 442/3 i 443/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-09-30 08:52:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Nochowie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 442/1, 442/3 i 443/4
(97.77 KB)
Załączniki
144/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-09-29
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-01 10:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Śremie
(118.64 KB)
Załączniki
145/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-02
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dąbrowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 319/15- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-05 07:55:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Dąbrowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 319/15- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(98.22 KB)
Załączniki
146/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-07
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki nr 120/3- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-09 12:23:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Szymanowie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki nr 120/3- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(98.29 KB)
Załączniki
147/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-07
zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jeziornej- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-09 12:23:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jeziornej- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(95.53 KB)
Załączniki
148/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-13
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 135/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leo9polda Okulickiego 12/19- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-15 12:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:55)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 135/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leo9polda Okulickiego 12/19- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(97.85 KB)
Załączniki
149/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 5/18- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 5/18- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(104.35 KB)
Załączniki
150/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 1/26- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 1/26- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(103.7 KB)
Załączniki
151/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 3/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Jana Kochanowskiego 3/14- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(104.88 KB)
Załączniki
152/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-22
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Ogrodowej 33/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-10-23 14:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie pry ulicy Ogrodowej 33/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.93 KB)
Załączniki
153/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-27
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-03 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:02)
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(5.77 MB)
Załączniki
154/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-29
w sprawie nabycia przez gminy Śrem nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 2453/5,2228,2463/4,2452/6

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-03 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia przez gminy Śrem nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 2453/5,2228,2463/4,2452/6
(106.47 KB)
Załączniki
155/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-29
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 43/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/1 i 2467/12 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym- Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-03 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 43/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2467/1 i 2467/12 położonej w Śremskim Parku Inwestycyjnym- Obszar Zachodni objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(102.34 KB)
Załączniki
156/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-10-29
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 23, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1351/1

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-03 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ulicy Adama Mickiewicza 23, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 1351/1
(100.84 KB)
Załączniki
157/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-03
Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 157/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 96/2020 Burmistrza Śremu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-04 09:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 157/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 96/2020 Burmistrza Śremu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie- NIEOBOWIĄZUJĄCE(110.46 KB)
Załączniki

158/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-03
Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 158/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-04 09:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 158/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(131.34 KB)
Załączniki

159/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-04
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-05 13:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE(262.07 KB)
Załączniki
160/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-04
zmieniające zarządzenia w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-05 13:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenia w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - NIEOBOWIĄZUJĄCE(250.86 KB)
Załączniki
161/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-13
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-16 13:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032(791.73 KB)
Załączniki
162/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-13
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-16 13:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2021 rok(878.18 KB)
Załączniki
163/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-13
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-16 13:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:54:06)
Pobierz dokument - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego - NIEOBOWIĄZUJĄCE(443.16 KB)
Załączniki
164/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-16
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-17 12:56:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski
o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów
w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży(105.53 KB)
Załączniki
165/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-19
w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-11-19 13:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem(167.13 KB)
Załączniki

166/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-20
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia" - NIEOBOWIĄZUJĄCE
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-11-23 10:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Załączniki
167/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-20
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pod nazwą: "Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Adrian Wartecki
(2020-11-23 10:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pod nazwą: Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy- NIEOBOWIĄZUJĄCE(1016.23 KB)
Załączniki
168/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-24
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-01 10:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Załączniki
169/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-25
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 54/1

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-01 10:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 54/1
(160.7 KB)
Załączniki
170/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-25
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Potockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-01 10:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Potockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(158.18 KB)
Załączniki
171/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-26
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie oferty na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-01 10:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:09)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie oferty na realizację zadań publicznych gminy Śrem w obszarze pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(212.46 KB)
Załączniki
172/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-11-27
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pod nazwą "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-01 10:55:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:04)
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pod nazwą Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(946.68 KB)
Załączniki
173/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-03
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 27/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21 i 525/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-04 14:09:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:04:02)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 27/2019  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Józefa Piłsudskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 525/21 i 525/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(260.39 KB)
Załączniki
174/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-03
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie oferty na realizację zadania publicznego gminy Śrem na 2021 r. pod nazwą. "Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-04 14:09:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie oferty na realizację zadania publicznego gminy Śrem na 2021 r. pod nazwą. Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(444.37 KB)
Załączniki
175/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-07
w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A20, serii B20, serii C20 oraz serii D20 Gminy Śrem("Obligacje Komunalne")

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-08 11:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A20, serii B20, serii C20 oraz serii D20 Gminy Śrem(Obligacje Komunalne)
(282.74 KB)
Załączniki
176/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-07
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-08 11:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
(476.04 KB)
Załączniki
177/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-09
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, Gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-09 14:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, Gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(456.22 KB)
Załączniki
178/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-09
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt."Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-09 14:48:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:57:08)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt.Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami- NIEOBOWIĄZUJĄCE(445.17 KB)
Załączniki
179/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 10/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-14 14:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 10/4(271.13 KB)
Załączniki
180/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-11
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 152/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-14 14:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:55)
Pobierz dokument - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 152/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 33/23- NIEOBOWIĄZUJĄCE(249.67 KB)
Załączniki
181/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-15
w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-16 08:57:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 14:55:14)
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 im. Janka Wędrowniczka w Śremie środka trwałego- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(245.83 KB)
Załączniki
182/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-15
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/13

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-17 13:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/13
(269.73 KB)
Załączniki
183/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-17
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pod nazwą "Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-18 12:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pod nazwą Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy
(317.28 KB)
Załączniki
184/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-18
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-21 14:41:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:05:03)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(495.08 KB)
Załączniki
185/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-18
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Julia Projs
(2021-01-28 15:01:56)
Pobierz dokument - zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok- NIEOBOWIĄZUJĄCE
(640.21 KB)
Załączniki
186/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-18
w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2121 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2121 r. pt. Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem, gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempiń, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia
(346.38 KB)
Załączniki
187/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-22
w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Śrem i jej jednostkach budżetowych
(3.32 MB)
Załączniki
188/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-22
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
(484.72 KB)
Załączniki
189/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-22
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-23 14:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
(456.95 KB)
Załączniki
190/20
Obowiązujący
Z dnia
2020-12-29
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie środka trwałego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Julia Projs
(2020-12-30 11:12:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie środka trwałego 
(245.12 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 9533049

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X