☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
243/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
243/XXV/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie na lata 2021-2024. Traci moc 149/XIV/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 243/XXV/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Śremie na lata 2021-2024.
Traci moc 149/XIV/2020( 402 KB )
Załączniki
245/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
245/XXV/2021 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 245/XXV/2021 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego
"Wielkopolski Transport Regionalny"( 889 KB )
Załączniki
244/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
244/XXV/2021 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 244/XXV/2021 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski
Transport Regionalny"( 197 KB )
Załączniki
247/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
247/XXV/2021 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- obowiązuje od 1.07.2021r. = TRACI moc - rozstrzygnięcie nadzorcze -nowa uchwała 280/XXVI/2021 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz.1580 z dn. 22.02.2021 Traci moc 109/X/2019 zm. 160/XV/2020+ Obw. 16/XVI/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Pobierz dokument - 247/XXV/2021 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- obowiązuje od 1.07.2021r. = TRACI moc - rozstrzygnięcie nadzorcze -nowa uchwała 280/XXVI/2021
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz.1580 z dn. 22.02.2021

Traci moc 109/X/2019 zm. 160/XV/2020+ Obw. 16/XVI/2020( 490 KB )
Załączniki
249/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
249/XXV/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2021 r. - Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz.1582 z dn. 22.02.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-02-25 07:28:27)
Pobierz dokument - 249/XXV/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2021 r. - Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz.1582 z dn. 22.02.2021 r.( 246 KB )
Załączniki
256/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
256/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 256/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020( 179 KB )
Załączniki
255/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
255/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 255/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3/2020( 179 KB )
Załączniki
246/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
246/XXV/2021 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 246/XXV/2021 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem przez gminę Brodnica wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego( 251 KB )
Załączniki
262/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
262/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 262/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Śremie( 207 KB )
Załączniki
261/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
261/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu w zakresie odśnieżania parkingów

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 261/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu w zakresie odśnieżania parkingów( 219 KB )
Załączniki
257/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
257/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 257/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020( 177 KB )
Załączniki
258/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
258/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 258/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021( 182 KB )
Załączniki
248/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
248/XXV/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- obowiązuje od 1.07.2021 r.= TRACI moc-rozstrzygnięcie nadzorcze -nowa uchwała 281/XXVI/2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2021 r. poz. 1581 z dn. 22.02.2021r. Traci moc uchwała 110/X/2019 zm. 161/XV/2020+ Obw. 17/XV

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Pobierz dokument - 248/XXV/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- obowiązuje od 1.07.2021 r.= TRACI moc-rozstrzygnięcie nadzorcze -nowa uchwała 281/XXVI/2021
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2021 r. poz. 1581 z dn. 22.02.2021r.
Traci moc uchwała 110/X/2019 zm. 161/XV/2020+ Obw. 17/XV( 257 KB )
Załączniki
250/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
250/XXV/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem - zm. dot. 262/XXVII/2012 -Obw. 24/XXVII/2021 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021r. poz. 1583 z dn. 22.02.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Pobierz dokument - 250/XXV/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem - zm. dot. 262/XXVII/2012 -Obw. 24/XXVII/2021
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021r. poz. 1583 z dn. 22.02.2021r.( 227 KB )
Załączniki
254/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
254/XXV/2021 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz. 1586 z dn. 22.02.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-02-25 07:28:28)
Pobierz dokument - 254/XXV/2021 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz. 1586 z dn. 22.02.2021r.( 374 KB )
Załączniki
251/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
251/XXV/2021 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 251/XXV/2021 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.( 180 KB )
Załączniki
260/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
260/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu zatytułowanej:"Skarga na Burmistrza Śremu-po 1-12-2020 roku postanowieniem IV SO/Po 15/20 WSA w Poznaniu"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 260/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu zatytułowanej:"Skarga na Burmistrza Śremu-po 1-12-2020 roku postanowieniem IV SO/Po 15/20 WSA w Poznaniu"( 228 KB )
Załączniki
252/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
252/XXV/2021 zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu =zm. dot. zm. 395/XLVI/10 Obw. (7) z dn. 2404.2012 r. tj. +Zm. 419/XLIII/2018 Obw. 13/XLV/2018 z dn. 7.06. 2018 r.+Zm. 152/XIV/2020 Obw.(14/XVI/2020) zm. 252/XXV/2021+Obw. 23/XXVI/2021 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1584 z dn. 22.02.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz dokument - 252/XXV/2021 zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu =zm. dot. zm. 395/XLVI/10 Obw. (7) z dn. 2404.2012 r. tj. +Zm. 419/XLIII/2018 Obw. 13/XLV/2018 z dn. 7.06. 2018 r.+Zm. 152/XIV/2020  Obw.(14/XVI/2020) zm. 252/XXV/2021+Obw. 23/XXVI/2021
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1584 z dn. 22.02.2021r.
( 188 KB )
Załączniki
259/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
259/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu zatytułowanej: "Skarga na Burmistrza Śremu i Społeczną Komisję Mieszkaniową w rozumieniu art. 227 k.p.a.".

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 259/XXV/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu zatytułowanej: "Skarga na Burmistrza Śremu i Społeczną Komisję Mieszkaniową w rozumieniu art. 227 k.p.a.".( 234 KB )
Załączniki
253/XXV/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-18)
253/XXV/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Publikacja-Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1585 z dn. 22.02.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 11:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-02-25 07:28:27)
Pobierz dokument - 253/XXV/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Publikacja-Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 1585 z dn. 22.02.2021r. ( 1 MB )
Załączniki
273/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
273/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 4/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 273/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 4/2021( 207 KB )
Załączniki
269/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
269/XXVI/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty II raty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 2558 z dn. 26 marca 2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-29 08:47:35)
Pobierz dokument - 269/XXVI/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty II raty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 2558 z dn. 26 marca 2021r.( 194 KB )
Załączniki
263/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
263/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem - Wody Polskie -wykazano w postanowieniu zapisy niezgodne z przepisami ustawy

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-07-22 12:20:49)
Pobierz dokument - 263/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem - Wody Polskie -wykazano w postanowieniu zapisy niezgodne z przepisami ustawy( 308 KB )
Załączniki
278/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
278/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 9/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 278/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 9/2021( 213 KB )
Załączniki
271/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
271/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok zm. dot. 225/XXIII/2020 Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego- publik. 2021r. poz. 2657 z dn. 31.03.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-01 11:43:03)
Pobierz dokument - 271/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
zm. dot. 225/XXIII/2020

Podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego- publik. 2021r. poz. 2657 z dn. 31.03.2021r.( 439 KB )
Załączniki
277/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
277/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 8/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 277/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 8/2021( 207 KB )
Załączniki
267/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
267/XXVI/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021-2028

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 267/XXVI/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021-2028( 277 KB )
Załączniki
270/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
270/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032= zm. dot. 224/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 270/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032= zm. dot. 224/XXIII/2020( 469 KB )
Załączniki
274/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
274/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 5/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 274/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 5/2021( 207 KB )
Załączniki
279/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
279/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 10/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 279/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 10/2021( 216 KB )
Załączniki
268/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
268/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Strefy Płatnego Parkowania w Śremie - zm. dot. 273/XXVIII/2012+ obw. 25/XXVII/2021 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 2656 z dn. 31.03.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:21)
Pobierz dokument - 268/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Strefy Płatnego Parkowania w Śremie - zm. dot. 273/XXVIII/2012+ obw. 25/XXVII/2021
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 2656 z dn. 31.03.2021 r.( 608 KB )
Załączniki
264/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
264/XXVI/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz.2653 z dn. 31.03.2021 Traci moc 364/LI/06 zm. 330/XXXVIII/09; 437/XLVIII/10; 156/XVI/11 +obwieszczenie 13/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-01 11:43:03)
Pobierz dokument - 264/XXVI/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz.2653 z dn. 31.03.2021
Traci moc 364/LI/06 zm. 330/XXXVIII/09; 437/XLVIII/10; 156/XVI/11 +obwieszczenie 13/2021( 553 KB )
Załączniki
265/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
265/XXVI/2021 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz.2654 z dn. 31.03.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-31 14:39:12)
Pobierz dokument - 265/XXVI/2021 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo.
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz.2654 z dn. 31.03.2021r.( 2 MB )
Załączniki
272/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
272/XXVI/2021 w sprawie skargi na działalność Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 272/XXVI/2021 w sprawie skargi na działalność Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śremie( 235 KB )
Załączniki
275/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
275/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 6/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 275/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 6/2021( 206 KB )
Załączniki
276/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
276/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 7/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 276/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 7/2021( 208 KB )
Załączniki
266/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
266/XXVI/2021 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2021 - obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 2655 z dn. 31.03.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-31 14:39:12)
Pobierz dokument - 266/XXVI/2021 w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2021 - obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 2655 z dn. 31.03.2021r.( 449 KB )
Załączniki
280/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
280/XXVI/2021 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem, zm. 304/XXVIII/2021 - obowiązuje od 1 września 2021 r. Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021r. poz. 2658 z dn. 31.03.2021 r. Traci moc uchwała 247/XXV/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 11:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Pobierz dokument - 280/XXVI/2021 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem, zm. 304/XXVIII/2021
- obowiązuje od 1 września 2021 r. 
Publikacja- Dz. Urz.  Woj. Wielkopolskiego z 2021r. poz. 2658 z dn. 31.03.2021 r.

Traci moc uchwała 247/XXV/2021( 489 KB )
Załączniki
281/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
281/XXVI/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zm. 305/XXVIII/2021 obowiązuje od 1.09.2021 r. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 2659 z dn. 31.03.2021r. Traci moc uchwała 248/XXV/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 11:19:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:55)
Pobierz dokument - 281/XXVI/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zm. 305/XXVIII/2021 obowiązuje od 1.09.2021 r.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 2659 z dn. 31.03.2021r.
Traci moc uchwała 248/XXV/2021( 260 KB )
Załączniki
282/XXVI/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-25)
282/XXVI/2021 w sprawie złożenia wniosku o wsparcie na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Śremskim TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-26 11:19:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 282/XXVI/2021 w sprawie złożenia wniosku o wsparcie na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Śremskim TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Śremie( 386 KB )
Załączniki
292/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
292/XXVII/2021 sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 292/XXVII/2021 sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK( 185 KB )
Załączniki
290/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
290/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie- Traci moc uchwałą 301/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Pobierz dokument - 290/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie- Traci moc uchwałą 301/XXVIII/2021( 1 MB )
Załączniki
291/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
291/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- Traci moc uchwałą 301/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Pobierz dokument - 291/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie- Traci moc uchwałą 301/XXVIII/2021( 1 MB )
Załączniki
294/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
294/XXVII/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 13/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 294/XXVII/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 13/2021( 223 KB )
Załączniki
295/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
295/XXVII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032. Zm. dot. 224/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 295/XXVII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032. Zm. dot. 224/XXIII/2020( 472 KB )
Załączniki
283/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
283/XXVII/2021 w sprawie ustanowienia pomników przyrody w: Kalejach, Lucinach i Mechlinie Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 3530 z dn. 29.04.2021r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-30 09:15:19)
Pobierz dokument - 283/XXVII/2021 w sprawie ustanowienia pomników przyrody w: Kalejach, Lucinach i Mechlinie
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 3530 z dn. 29.04.2021r.( 1 MB )
Załączniki
286/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
286/XXVII/2021 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2021 r. poz. 4908 z dn. 17.06.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-21 11:50:44)
Pobierz dokument - 286/XXVII/2021 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem.
Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2021 r. poz. 4908 z dn. 17.06.2021 r.( 0.0 B )
Załączniki
284/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
284/XXVII/2021 w sprawie zm. m.p.z.p. 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie. zm. dot. 330/XXXV/2013 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz. 3534 z dn. 29.04.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-07-23 08:44:11)
Pobierz dokument - 284/XXVII/2021 w sprawie zm. m.p.z.p. 6 terenów położonych na obszarze "Helenki" w Śremie. zm. dot. 330/XXXV/2013
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz. 3534 z dn. 29.04.2021 r.
( 424 KB )
Załączniki
287/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
287/XXVII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz. 4675 z dn. 10.06.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-14 08:40:31)
Pobierz dokument - 287/XXVII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta Śrem. Publikacja - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz. 4675 z dn. 10.06.2021 r.( 0.0 B )
Załączniki
293/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
293/XXVII/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 12/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 293/XXVII/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 12/2021( 219 KB )
Załączniki
289/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
289/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie - Traci moc 301/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Pobierz dokument - 289/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie - Traci moc 301/XXVIII/2021( 1 MB )
Załączniki
288/XXVII/21
Projektowany
Z dnia
(2021-04-22)
288/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Traci moc 301/XXVIII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Pobierz dokument - 288/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Traci moc 301/XXVIII/2021( 1 MB )
Załączniki
285/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
285/XXVII/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego- zm. 23/V/11 Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz. 3772 z 7 maja 2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-05-10 13:10:27)
Pobierz dokument - 285/XXVII/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego- zm. 23/V/11
Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. poz. 3772 z 7 maja 2021 r.( 366 KB )
Załączniki
296/XXVII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
296/XXVII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok. Zm. dot. 225/XXIII/2020 Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz.3531 z dn. 29.04.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-04-30 09:15:19)
Pobierz dokument - 296/XXVII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok. Zm. dot. 225/XXIII/2020
Publikacja- Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 poz.3531 z dn. 29.04.2021 r.( 313 KB )
Załączniki
311/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
311/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego we wsi Psarskie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 311/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego we wsi Psarskie( 1 MB )
Załączniki
305/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
305/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5117 z dn. 25.06.2021 - dot. 281/XXVI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:32:21)
Pobierz dokument - 305/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5117 z dn. 25.06.2021 - dot. 281/XXVI/2021( 246 KB )
Załączniki
302/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
302/XXVIII/.2021 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5114 z dn. 25.06.2021 r. Traci moc 180/XVIII/2016 zm. 444/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 302/XXVIII/.2021 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5114 z dn. 25.06.2021 r.

Traci moc 180/XVIII/2016 zm. 444/XLV/2018( 387 KB )
Załączniki
306/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
306/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem -tracą moc 84/X/07; 138/XVII/07; 394/XLVI/10; 487/LII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 306/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem -tracą moc 84/X/07; 138/XVII/07; 394/XLVI/10; 487/LII/10( 326 KB )
Załączniki
301/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
301/XXVIII/2021 w sprawie zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Tracą moc uchwały 288;289;290;291/XXVII/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 301/XXVIII/2021 w sprawie zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Tracą moc uchwały 288;289;290;291/XXVII/2021( 233 KB )
Załączniki
298/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
298/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Sprawozdanie opublikowane - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5668 z dn. 13 lipca 2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-07-14 13:31:51)
Pobierz dokument - 298/XXVIII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 Sprawozdanie opublikowane - Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5668 z dn. 13 lipca 2021 r.
( 3 MB )
Załączniki
312/XXVIII/21
Projektowany
Z dnia
(2021-06-24)
312/XXVIII/2021 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku gastronomicznym dawnego kasyna wojskowego w Śremie

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-08-10 07:26:53)
Pobierz dokument - 312/XXVIII/2021 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku gastronomicznym dawnego kasyna wojskowego w Śremie( 236 KB )
Załączniki
304/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
304/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5116 z dn. 25.06.2021 r. -dot. 280/XXVI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Pobierz dokument - 304/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5116 z dn. 25.06.2021 r.
-dot. 280/XXVI/2021( 236 KB )
Załączniki
299/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
299/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 299/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu( 220 KB )
Załączniki
310/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
310/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dąbrowa, Binkowo, Ostrowo, Pełczyn, Mórka i Śrem

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 310/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dąbrowa, Binkowo,
Ostrowo, Pełczyn, Mórka i Śrem( 2 MB )
Załączniki
308/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
308/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- dot. 90/VIII/2019 zm.223/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 308/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej- dot. 90/VIII/2019 zm.223/XXIII/2020( 233 KB )
Załączniki
300/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
300/XXVIII/2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem- Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5113 z dn. 25.06.2021 Traci moc 124/XI/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 300/XXVIII/2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem- 
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5113 z dn. 25.06.2021
Traci moc 124/XI/2019( 367 KB )
Załączniki
309/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
309/XXVIII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Orkowo - Wschód i działki o nr ewid. 321/5 w Niesłabinie -dot. 48/IV/2019

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 309/XXVIII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Orkowo - Wschód i działki o nr ewid. 321/5 w Niesłabinie
-dot. 48/IV/2019( 3 MB )
Załączniki
297/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
297/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 297/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śremu wotum zaufania.( 215 KB )
Załączniki
307/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
307/XXVIII/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. pomiędzy gminami Śrem, Brodnica i Zaniemyśl- dot.263/XXVII/2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 307/XXVIII/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do
POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. pomiędzy gminami Śrem, Brodnica i Zaniemyśl- dot.263/XXVII/2012( 250 KB )
Załączniki
303/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
303/XXVIII/2021 w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Śremie-publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5115 z dn. 25.06.2021 r. - traci moc uchwała 340/XL/97

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Pobierz dokument - 303/XXVIII/2021 w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Śremie-publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5115 z dn. 25.06.2021 r.
- traci moc uchwała 340/XL/97( 269 KB )
Załączniki
313/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
313/XXVIII/2021 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5118 z dn. 25.06.2021 r. RIO - nieważność § 19 TRACI MOC; 293/XXXI/17 i Obwieszcz. 18/XX/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 10:23:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-08-10 07:26:53)
Pobierz dokument - 313/XXVIII/2021 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5118 z dn. 25.06.2021 r.
RIO - nieważność § 19
TRACI MOC; 293/XXXI/17 i Obwieszcz. 18/XX/2020( 384 KB )
Załączniki
2/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
2/XXVIII/2021 w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 2/XXVIII/2021 w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym( 255 KB )
Załączniki
322/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
322/XXVIII/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 322/XXVIII/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu( 244 KB )
Załączniki
314/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
314/XXVIII/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2021/2022 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5119 z dn. 25.06.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-06-29 13:50:16)
Pobierz dokument - 314/XXVIII/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2021/2022
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5119 z dn. 25.06.2021 r.( 234 KB )
Załączniki
318/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
318/XXVIII/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym -publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5122 z dn. 25.06.2021 r. Traci moc 395/XL/2017 zm. 414/XLIII/2018 i obwieszczenie 12/XLV/2018

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-06-29 13:50:16)
Pobierz dokument - 318/XXVIII/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym
-publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5122 z dn. 25.06.2021 r.
Traci moc 395/XL/2017 zm. 414/XLIII/2018 i obwieszczenie 12/XLV/2018( 322 KB )
Załączniki
320/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
320/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032- dot. 224/XXIII/2020

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 320/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032- dot. 224/XXIII/2020( 741 KB )
Załączniki
319/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
319/XXVIII/2021 sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 319/XXVIII/2021 sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium
Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+"( 249 KB )
Załączniki
317/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
317/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2020 rok

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 317/XXVIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału
rezerwowego "Śremski Sport" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Śremie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2020 rok( 267 KB )
Załączniki
321/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
321/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok - dot. 225/XXIII/2021 Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5430 z dn. 7.07.2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Pobierz dokument - 321/XXVIII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok - dot. 225/XXIII/2021
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5430 z dn. 7.07.2021 r.( 520 KB )
Załączniki
315/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
315/XXVIII/2021 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5120 z dn. 25.06.2021 r. - traci moc 15/IV/10 ze zmianami

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-06-29 13:50:16)
Pobierz dokument - 315/XXVIII/2021 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5120 z dn. 25.06.2021 r.
- traci moc 15/IV/10 ze zmianami( 282 KB )
Załączniki
316/XXVIII/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
316/XXVIII/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5121 z dn. 25 czerwca 2021 r. Rozstrzygn. Nadzorcze - nieważność § 2 ust. 2 i zał. nr 2 - wyraz "pełnych"

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-28 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-08-10 07:26:53)
Pobierz dokument - 316/XXVIII/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5121 z dn. 25 czerwca 2021 r.
Rozstrzygn. Nadzorcze - nieważność § 2 ust. 2 i zał. nr 2 - wyraz "pełnych"( 657 KB )
Załączniki
323/XXIX/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-07)
323/XXIX/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5666 z dn. 13 lipca 2021 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-07 14:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-07-14 13:31:51)
Pobierz dokument - 323/XXIX/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5666 z dn. 13 lipca 2021 r.( 1 MB )
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 13821860