☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
180/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-01-12 13:53:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:08)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (194 KB)
Załączniki
179/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-31)
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych Gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2022-01-04 08:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2023-01-13 15:48:19)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych Gminy Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE (286 KB)
Załączniki
178/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-28)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pod nazwą: Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-29 14:16:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:54)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pod nazwą: Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (142 KB)
Załączniki
177/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-27)
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-29 14:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:46:49)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem - NIEOBOWIĄZUJĄCE (204 KB)
Załączniki
176/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-27)
zmieniające Zarządzenie na 31/2018 Burmistrza Śremu z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-29 14:16:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:43:01)
Pobierz - zmieniające Zarządzenie na 31/2018 Burmistrza Śremu z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem

NIEOBOWIĄZUJĄCE (132 KB)
Załączniki
175/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-23)
"w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2022-2024"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy
Śrem na lata 2022-2024"
(1023 KB)
Załączniki
174/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-22)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie...-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:15)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie...-NIEOBOWIĄZUJĄCE (151 KB)
Załączniki
173/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-21)
"w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych na basenie" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:43)
Pobierz - "w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2022 r. polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych
na basenie"

NIEOBOWIĄZUJĄCE
(195 KB)
Załączniki
172/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-21)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:18)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2022 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(195 KB)
Załączniki
171/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-21)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:56)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na
instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez
występy artystyczne poza jej granicami"

NIEOBOWIĄZUJĄCE
(196 KB)
Załączniki
170/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-21)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:45:00)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(222 KB)
Załączniki
169/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-21)
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:55)
Pobierz - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok-NIEOBOWIĄZUJĄCE
(208 KB)
Załączniki
168/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-23 14:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:32)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (229 KB)
Załączniki
166/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-16)
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na Osiedlu Przyjaźni 16/163 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-17 11:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:19)
Pobierz - w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na Osiedlu Przyjaźni 16/163 w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (122 KB)
165/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-15)
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-17 11:29:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (119 KB)
Załączniki
164/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-14)
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-15 12:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (115 KB)
Załączniki
163/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-09)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed .. NIEOBOWIĄ

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:22)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2022 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy uczestniczących w porozumieniu
międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie
Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych
zwierząt i ochroną przed ..
NIEOBOWIĄ (201 KB)
Załączniki
161/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-08)
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:43)
Pobierz - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny
NIEOBOWIĄZUJĄCE (127 KB)
Załączniki
160/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-08)
w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:04)
Pobierz - w sprawie umorzenia z urzędu należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny
NIEOBOWIĄZUJĄCE (127 KB)
Załączniki
159/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-08)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych na basenie-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:56)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych na basenie-NIEOBOWIĄZUJĄCE (294 KB)
Załączniki
158/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-08)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok pod nazwą: "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:57)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok pod nazwą: "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"-NIEOBOWIĄZUJĄCE (308 KB)
Załączniki
157/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-07)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej w Parku im. Powstańców Wlkp.-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-14 07:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:58)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. Poznańskiej w Parku im. Powstańców Wlkp.-NIEOBOWIĄZUJĄCE (371 KB)
Załączniki
156/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-07)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-08 09:47:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:19)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłynęły w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

NIEOBOWIĄZUJĄCE (204 KB)
Załączniki
155/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-06)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności ryzyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-07 09:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:06)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności ryzyka-NIEOBOWIĄZUJĄCE (300 KB)
Załączniki
154/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-02)
w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przeznaczania w najem lokali mieszkalnych przy ul. Żurawiej w Śremie - budynki nr 3,4 i 10

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-07 09:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przeznaczania w najem
lokali mieszkalnych przy ul. Żurawiej w Śremie - budynki nr 3,4 i 10 (177 KB)
Załączniki
152/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-24)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,...- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-26 11:56:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:44:49)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2022 rok pt. "Prowadzenie
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin
uczestniczących w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,...- NIEOBOWIĄZUJĄCE (6 MB)
Załączniki
151/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Śremu z dnia 28 czerwca 2021 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:06)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2021 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Śremu
z dnia 28 czerwca 2021 r.

NIEOBOWIĄZUJĄCE (230 KB)
Załączniki
150/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:01)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

NIEOBOWIĄZUJĄCE (208 KB)
Załączniki
149/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/19 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:27)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/19
NIEOBOWIĄZUJĄCE (126 KB)
Załączniki
148/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-19)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/78 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:37)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 12/78
NIEOBOWIĄZUJĄCE (125 KB)
Załączniki
147/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-18)
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:51)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

NIEOBOWIĄZUJĄCE (127 KB)
Załączniki
146/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:35)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (226 KB)
Załączniki
145/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/7 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-19 12:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:06)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/7
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
144/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/8 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-19 12:28:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:14)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/8
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
143/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/9- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-19 12:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:53)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/9- NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
142/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 78/5, 80/3 i 79/3 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:38)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 78/5, 80/3 i 79/3
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
141/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 78/6 i 79/4 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-19 12:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:39)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 78/6 i 79/4
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
140/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-17)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 79/2 i 80/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-19 12:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:29)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 79/2 i 80/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
139/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Alicji Pawlak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-17 10:32:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:50)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Alicji Pawlak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
138/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-15)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-11-16 08:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:34)
Pobierz - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
gminy Śrem na 2022 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (927 KB)
Załączniki
137/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-15)
w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022-2033 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-11-16 08:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:46)
Pobierz - w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022-2033
NIEOBOWIĄZUJĄCE (931 KB)
Załączniki
136/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-10)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-15 08:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie (118 KB)
Załączniki
135/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-10)
w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu "Bezpieczne Miasto".

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-15 08:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania, składu i zasad działania Rady Programu "Bezpieczne Miasto". (134 KB)
Załączniki
133/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-05 07:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (122 KB)
Załączniki
132/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-02)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-05 07:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej (176 KB)
Załączniki
131/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-20)
w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o przyznanie przez gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2022- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-10-20 10:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:04)
Pobierz - w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o przyznanie przez gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2022- NIEOBOWIĄZUJĄCE (184 KB)
Załączniki
130/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-18)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-20 08:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:26)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (117 KB)
Załączniki
129/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-12)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-20 08:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:45)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (175 KB)
Załączniki
128/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-12)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-20 08:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:45:01)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8/1- NIEOBOWIĄZUJĄCE (124 KB)
Załączniki
127/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-28)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Śremu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej (119 KB)
126/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-24)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Jeleńczewo, obręb ewidencyjny Mórka - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 8/1 i 8/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:58)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Jeleńczewo, obręb ewidencyjny Mórka - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 8/1 i 8/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE (127 KB)
Załączniki
125/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-24)
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:34)
Pobierz - w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego na rzecz powiatu śremskiego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (119 KB)
Załączniki
124/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-24)
w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2002 zamieszkałych na terenie gminy Śrem NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:36)
Pobierz - w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2002 zamieszkałych na terenie gminy Śrem 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (119 KB)
Załączniki
123/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-22)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 85/2018 Burmistrza Śremu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:58)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 85/2018 Burmistrza Śremu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16
NIEOBOWIĄZUJĄCE (121 KB)
Załączniki
122/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-15)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 113/2021 Burmistrza Śremu z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:37)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 113/2021 Burmistrza Śremu z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej
NIEOBOWIĄZUJĄCE (120 KB)
Załączniki
121/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-14)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8/16 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:31)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8/16
NIEOBOWIĄZUJĄCE (125 KB)
Załączniki
120/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-14)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/6 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:15)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/6
NIEOBOWIĄZUJĄCE (126 KB)
Załączniki
119/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-14)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:42)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4/90
NIEOBOWIĄZUJĄCE (125 KB)
Załączniki
118/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-14)
w sprawie przekazania sołectwu Bodzyniewo nieruchomości w zwykły zarząd NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:07)
Pobierz - w sprawie przekazania sołectwu Bodzyniewo nieruchomości w zwykły zarząd
NIEOBOWIĄZUJĄCE (118 KB)
Załączniki
117/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-02)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Niesłabin - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 343/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:50)
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Niesłabin - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 343/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE (122 KB)
Załączniki
116/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-01)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-11-30 09:03:19)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - NIEOBOWIĄZUJĄCE (191 KB)
Załączniki
115/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-01)
w sprawie powołania dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania dyrektora Muzeum Śremskiego w Śremie (115 KB)
Załączniki
114/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-25)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie przez Gminę
Śrem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu (324 KB)
Załączniki
113/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-25)
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:52)
Pobierz - w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych
w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej
NIEOBOWIĄZUJĄCE (347 KB)
Załączniki
112/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-25)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 2228 i 2453/5 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:10)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Śremie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek 2228 i 2453/5
NIEOBOWIĄZUJĄCE (122 KB)
111/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-25)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących fragmenty dróg gminnych NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:40)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących fragmenty dróg gminnych
NIEOBOWIĄZUJĄCE (138 KB)
Załączniki
110/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-24)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:55)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 24/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49
NIEOBOWIĄZUJĄCE (119 KB)
Załączniki
109/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-24)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 25/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:42)
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 25/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48
NIEOBOWIĄZUJĄCE (119 KB)
Załączniki
108/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-24)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2102/9 i 2102/11 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:08)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2102/9 i 2102/11
NIEOBOWIĄZUJĄCE (124 KB)
Załączniki
107/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-20)
w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik w Urzędzie Miejskim
w Śremie (359 KB)
Załączniki
106/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-16)
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Konwerskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:37)
Pobierz - sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Konwerskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
105/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-16)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Lisek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:02)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Lisek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
104/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-16)
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-08-24 14:08:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie (129 KB)
Załączniki
103/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-11)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-08-11 14:39:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:55)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie
przy ul. 1 Maja
NIEOBOWIĄZUJĄCE (292 KB)
Załączniki
102/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-03)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marii Szymczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-08-04 11:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:23)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marii Szymczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
101/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-03)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Kaczmarek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-08-04 11:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:37)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Kaczmarek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
100/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-03)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Wolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-08-04 11:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:30)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Wolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (130 KB)
Załączniki
99/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-03)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Adamczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-08-04 11:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:27)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Adamczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
98/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-30)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-30 14:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:00)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" na
podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
NIEOBOWIĄZUJĄCE (327 KB)
Załączniki
97/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-30)
w sprawie wyboru sołtysa oraz członka rady sołeckiej wsi Nochowo NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-30 14:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:00)
Pobierz - w sprawie wyboru sołtysa oraz członka rady sołeckiej wsi Nochowo
NIEOBOWIĄZUJĄCE (216 KB)
Załączniki
96/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-30)
zarządzenie nr 96 2021 0050 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-30 14:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:54)
Pobierz - zarządzenie nr 96 2021   0050
NIEOBOWIĄZUJĄCE (120 KB)
Załączniki
95/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-28)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w 2021 r. pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-28 11:57:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:58)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w 2021 r. pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka"
NIEOBOWIĄZUJĄCE (235 KB)
Załączniki
93/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marii Szymczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:36)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marii Szymczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
92/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Kaczmarek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:18)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Kaczmarek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (128 KB)
Załączniki
91/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Konwerskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:43:00)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Konwerskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
90/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Lisek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:56)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Lisek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (130 KB)
Załączniki
89/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Wolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:01)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Wolarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
88/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-19)
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Adamczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-20 14:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:55)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Adamczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

NIEOBOWIĄZUJĄCE (127 KB)
Załączniki
87/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-14)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-07-16 14:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:17)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka"

NIEOBOWIĄZUJĄCE (197 KB)
Załączniki
86/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-14)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-07-16 14:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:38)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy
ryzyka"
NIEOBOWIĄZUJĄCE (197 KB)
Załączniki
85/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-13)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Niesłabin - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 343/2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-14 13:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:13)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Niesłabin - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 343/2
NIEOBOWIĄZUJĄCE (129 KB)
Załączniki
84/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-13)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-14 13:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (122 KB)
Załączniki
83/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-13)
w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Orkowo NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-14 13:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:44)
Pobierz - w sprawie przekazania nieruchomości w zwykły zarząd na rzecz sołectwa Orkowo
NIEOBOWIĄZUJĄCE (117 KB)
Załączniki
82/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-12)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 320/08 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie oraz zarządzenia nr 130/2012 Burmistrza Śremu z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 320/08 Burmistrza Śremu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie oraz zarządzenia nr 130/2012 Burmistrza Śremu z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Śremie (122 KB)
Załączniki
81/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-12)
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem w roku szkolnym 2021/2022 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-08-23 09:50:27)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem w roku szkolnym 2021/2022 - NIEOBOWIĄZUJĄCE (347 KB)
Załączniki
80/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-07)
zmieniające w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla
których organem prowadzącym jest gmina Śrem oraz wzoru wniosku
o przyznanie nagrody rocznej (212 KB)
Załączniki
79/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-06)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji w 2021r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:18)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji w 2021r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
NIEOBOWIĄZUJĄCE (166 KB)
Załączniki
78/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-05)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:20)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (255 KB)
Załączniki
77/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-05)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2102/9 i 2102/11 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-05 13:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:23)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 2102/9 i 2102/11
NIEOBOWIĄZUJĄCE (178 KB)
76/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-02)
w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-02 13:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie (173 KB)
Załączniki
75/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-01)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-02 13:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:16)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (1 MB)
Załączniki
74/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-01)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-02 13:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:27)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (1 MB)
Załączniki
73/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-29)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-30 13:28:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:05)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (173 KB)
Załączniki
72/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-28)
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-06-29 13:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:34)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (266 KB)
Załączniki
71/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/15 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-25 08:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:14)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/15
NIEOBOWIĄZUJĄCE (200 KB)
Załączniki
70/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-24)
w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Plac 20 Października 11/1 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-25 08:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:06)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Plac 20 Października 11/1
NIEOBOWIĄZUJĄCE (189 KB)
Załączniki
69/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-16)
w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi
potrzebami w Urzędzie Miejskim w Śremie (272 KB)
Załączniki
68/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-14)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:11)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"
NIEOBOWIĄZUJĄCE (282 KB)
Załączniki
67/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-09)
uchylające zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Śremu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - uchylające zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Śremu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie czasowego wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Śrem (155 KB)
Załączniki
66/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-09)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i za najem socjalny lokali - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:45:02)
Pobierz - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i za najem socjalny lokali - NIEOBOWIĄZUJACE (177 KB)
Załączniki
65/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-08)
w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oględzinach lokalizacji punktów sprzedaży, kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-08 12:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia trybu postępowania w Urzędzie Miejskim w Śremie
przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
oględzinach lokalizacji punktów sprzedaży, kontroli oświadczeń
o wartości sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń (418 KB)
Załączniki
64/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-26)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-27 09:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:29)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"
NIEOBOWIĄZUJĄCE (209 KB)
Załączniki
63/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-21)
w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-25 13:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:05)
Pobierz - w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece
NIEOBOWIĄZUJĄCE (238 KB)
Załączniki
62/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-18)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-25 13:11:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:59)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (173 KB)
Załączniki
61/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-18)
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-20 14:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:12)
Pobierz - w sprawie użyczenia części nieruchomości
położonych w Śremie w rejonie ulicy Tatarkiewicza
NIEOBOWIĄZUJĄCE (408 KB)
Załączniki
Pobierz dokument - zipx
zipx
(421 KB)
60/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-18)
w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Śremie i Nochowie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-20 14:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:38)
Pobierz - w sprawie użyczenia części nieruchomości
położonych w Śremie i Nochowie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (408 KB)
Załączniki
59/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-14)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-17 10:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:28)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (137 KB)
Załączniki
58/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-14)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-14 14:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:26)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka" w gminie Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (521 KB)
Załączniki
57/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-05)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie
przy ul. 1 Maja - - NIEOBOWIĄZUJĄCE (287 KB)
Załączniki
56/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-05)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (136 KB)
Załączniki
55/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-30)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-06 14:46:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:15)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na
2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (238 KB)
Załączniki
54/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-30)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2020 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-04 07:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:25)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego
Ośrodka Kultury w Śremie za 2020 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
Załączniki
53/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-30)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2020 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:35)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum
Śremskiego w Śremie za 2020 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
Załączniki
52/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-30)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2020 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:27)
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
za 2020 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (2 MB)
51/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-30)
w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-05-04 07:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali (174 KB)
Załączniki
50/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-29)
zmieniające zarządzenie w sprawie e powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-29 14:35:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie e powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE (132 KB)
Załączniki
49/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-27)
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-28 13:19:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność gminy Śrem na rzecz ENEA Operator
spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu - NIEOBOWIĄZUJĄCE (227 KB)
Załączniki
48/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:36)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (140 KB)
Załączniki
47/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/4

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/4 (138 KB)
Załączniki
46/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-22)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 31/6 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-27 09:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:41)
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem nieruchomości położonej w Śremie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 31/6
NIEOBOWIĄZUJĄCE (137 KB)
Załączniki
45/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-16)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/8 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-19 12:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:24)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 8/8
NIEOBOWIĄZUJĄCE (154 KB)
Załączniki
44/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-16)
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pysząca - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/12 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-19 12:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:32)
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Pysząca - gmina Śrem, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 134/12
NIEOBOWIĄZUJĄCE (143 KB)
Załączniki
43/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-09)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-12 10:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:35)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (230 KB)
Załączniki
42/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-07)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-09 07:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:25)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (136 KB)
Załączniki
41/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-06)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-07 10:42:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:33)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032
NIEOBOWIĄZUJĄCE (296 KB)
Załączniki
40/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-01)
w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021 - 2028 - NIEOBOWIĄZUJACE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-04-06 11:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-02-01 10:47:08)
Pobierz - w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Śrem na lata 2021 - 2028 - NIEOBOWIĄZUJACE (161 KB)
Załączniki
39/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-31)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:25)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie"
NIEOBOWIĄZUJĄCE (227 KB)
Załączniki
38/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-30)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (141 KB)
Załączniki
37/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-29)
w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-30 12:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:19)
Pobierz - w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
NIEOBOWIĄZUJĄCE (125 KB)
36/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-24)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie (143 KB)
Załączniki
35/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-24)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie (143 KB)
Załączniki
34/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-24)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-25 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-04-15 15:25:46)
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie (142 KB)
Załączniki
33/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-23)
w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-23 13:04:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz - w sprawie oddania w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie w Parku Miejskim im. Powstańców Wlkp. - NIEOBOWIĄZUJĄCE (263 KB)
Załączniki
32/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-19)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-22 11:37:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (133 KB)
Załączniki
31/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-17)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-18 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które
wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na
basenie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (208 KB)
Załączniki
30/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-10)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-10 14:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert
w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE (150 KB)
Załączniki
29/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-05)
zmieniające zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-05 14:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz - zmieniające zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie" - NIEOBOWIĄZUJĄCE (140 KB)
Załączniki
28/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-04)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć sportowych na basenie" - zmienione zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-03-04 12:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:48)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w gminie Śrem na 2021 rok pt. "Prowadzenie zajęć
sportowych na basenie" -  zmienione zarządzeniem nr 29/2021 z dnia 5 marca 2021 r. (546 KB)
Załączniki
27/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-04)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 50/2021 Z DNIA 29.04.2021R. - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-03-04 12:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert
w postępowaniu o zamówienie publiczne - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 50/2021 Z DNIA 29.04.2021R. - NIEOBOWIĄZUJĄCE (136 KB)
Załączniki
26/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-26)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie środka trwałego - NIEOBOWIĄZUJĄCE (126 KB)
Załączniki
25/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:32)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/48
NIEOBOWIĄZUJĄCE (154 KB)
Załączniki
24/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/49
(154 KB)
Załączniki
23/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/27 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:47)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 31/27
NIEOBOWIĄZUJĄCE (154 KB)
Załączniki
22/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/30 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/30 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(154 KB)
Załączniki
21/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/21 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:11)
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu położonego w Śremie przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 14/21
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(152 KB)
Załączniki
20/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-25)
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-02 08:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:52)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie
(330 KB)
Załączniki
19/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-17)
w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-19 08:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:39)
Pobierz - w sprawie oddania w najem gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(292 KB)
Załączniki
19/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-15)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi rady NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-12-20 08:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:24)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi rady NIEOBOWIĄZUJĄCE (119 KB)
18/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-17)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-18 09:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:04)
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie środka trwałego 
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(127 KB)
Załączniki
18/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-15)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 14.10.2022 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-17 11:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-10-17 08:07:27)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie - zmienione zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 14.10.2022 r. (545 KB)
Załączniki
17/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-12)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-15 14:20:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:30)
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(140 KB)
Załączniki
17/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-03)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze analiz ekonomicznych NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-07 09:12:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:20)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze analiz ekonomicznych NIEOBOWIĄZUJĄCE (118 KB)
16/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-11)
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:16)
Pobierz - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
(139 KB)
Załączniki
16/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-30)
w sprawie zasad podpisywania pism, udzielania upoważnień, pełnomocnictw oraz zamawiania i używania pieczęci w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-12-07 09:11:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-09-02 12:20:04)
Pobierz - w sprawie zasad podpisywania pism, udzielania upoważnień, pełnomocnictw oraz zamawiania i używania pieczęci w Urzędzie Miejskim w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE (3 MB)
Załączniki
15/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-11)
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:33)
Pobierz - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie
(138 KB)
Załączniki
15/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-11-22)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-11-23 13:29:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:01)
Pobierz - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
majątku kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (197 KB)
Załączniki
14/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-11)
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-11 13:08:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:38)
Pobierz - w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie
(138 KB)
Załączniki
14/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-25)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-26 09:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady
rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie (332 KB)
Załączniki
13/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-03)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-10 10:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:03)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE (171 KB)
Załączniki
13/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-05)
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Śremie rekomendacji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:39)
Pobierz - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Śremie rekomendacji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej NIEOBOWIĄZUJĄCE (161 KB)
Załączniki
12/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-01)
w sprawie powołania zespołu, w celu ustalenia prawa do rekompensaty pieniężnej albo wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej członkowi Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-02 12:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:29)
Pobierz - w sprawie powołania zespołu, w celu ustalenia prawa do rekompensaty pieniężnej albo wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej członkowi Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece 
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(140 KB)
Załączniki
12/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-22)
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:02)
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie
NIEOBOWIĄZUJĄCE (289 KB)
Załączniki
11/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-01)
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-02 12:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
(141 KB)
Załączniki
11/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-09)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i ewidencji majątku NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:33)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze obsługi bankowej i ewidencji majątku 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (118 KB)
Załączniki
10/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-29)
w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-01 08:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:52)
Pobierz - w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej straży Pożarnej w Wyrzece
NIEOBOWIĄZUJĄCE (142 KB)
Załączniki
10/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-06)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze informatyka NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-10-19 12:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:44)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze informatyka
NIEOBOWIĄZUJĄCE (117 KB)
Załączniki
9/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-28)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-28 15:06:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(230 KB)
Załączniki
9/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-08)
w sprawie obowiązywania i stosowania procedur według normy ISO 9001

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-13 10:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie obowiązywania i stosowania procedur według normy ISO 9001 (192 KB)
Załączniki
8/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-28)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-28 14:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:29)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(228 KB)
Załączniki
8/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-02)
w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-05 13:51:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:38:32)
Pobierz - w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek w Urzędzie Miejskim w Śremie NIEOBOWIĄZUJĄCE (140 KB)
Załączniki
7/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-28)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-28 14:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:25:29)
Pobierz - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(228 KB)
Załączniki
7/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-07-01)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze inwestycji i remontów NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-07-02 13:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:40:23)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze inwestycji i remontów
NIEOBOWIĄZUJĄCE (154 KB)
Załączniki
6/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-25)
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:49)
Pobierz - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(454 KB)
Załączniki
6/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-09)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-11 12:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady
rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie (572 KB)
Załączniki
5/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-25)
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia na terenie gminy Śrem prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:07)
Pobierz - w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia na terenie gminy Śrem prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 
NIEOBOWIĄZUJĄCE (174 KB)
Załączniki
5/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-06-02)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-06-07 12:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:42:07)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego
NIEOBOWIĄZUJĄCE (154 KB)
Załączniki
4/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-22)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:41:54)
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(171 KB)
Załączniki
4/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-05-06)
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARSCoV- 2 NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2021-05-10 13:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:16)
Pobierz - w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy
i bezpieczeństwa pracowników w Urzędzie Miejskim w Śremie mających
na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARSCoV-
2 NIEOBOWIĄZUJĄCE (494 KB)
3/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-21)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-26 10:42:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-06-18 10:17:40)
Pobierz - w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Psarskim, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 464/2 i 475/2 - NIEOBOWIĄZUJĄCE
(155 KB)
Załączniki
3/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-29)
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kontroli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-31 14:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:04:26)
Pobierz - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze do spraw kontroli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi NIEOBOWIĄZUJĄCE (132 KB)
2/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-08)
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-08 14:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-07-21 10:01:20)
Pobierz - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku NIEOBOWIĄZUJĄCE (223 KB)
2/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-03-04)
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-03-09 08:40:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie (188 KB)
Załączniki
1/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-01-07)
w sprawie dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert NIEOBOWIĄZUJĄCE

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-01-07 14:30:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2022-02-01 09:39:10)
Pobierz - w sprawie dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2021 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
NIEOBOWIĄZUJĄCE
(553 KB)
Załączniki
1/21
Obowiązujący
Z dnia
(2021-02-05)
w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Kancelarii Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2021-02-08 12:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany na stanowisku Kierownika Kancelarii Przetwarzania Materiałów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Śremie
(126 KB)
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 3026416