☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
51/23
Projektowany
Z dnia
(2023-05-25)
w sprawie przekazania darowizną na rzecz powiatu śremskiego nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-29 14:54:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania darowizną na rzecz powiatu śremskiego nieruchomości położonych w Wyrzece i Dąbrowie (389 KB)
Załączniki
50/23
Projektowany
Z dnia
(2023-05-23)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-25 12:18:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne (412 KB)
Załączniki
49/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-15)
w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-19 10:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gminy Śrem
(1 MB)
Załączniki
48/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-10)
w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 151/7 i 151/8

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-05-12 11:57:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie nabycia na rzecz gminy Śrem, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Psarskiem, oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 151/7 i 151/8 (390 KB)
Załączniki
47/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-28)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2022 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-10 14:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2022 rok
(4 MB)
Załączniki
46/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-28)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2022 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-10 14:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego w Śremie za 2022 rok
(2 MB)
Załączniki
45/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-28)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2022 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-10 14:10:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2022 rok
(4 MB)
44/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-27)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-10 14:10:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok
(484 KB)
Załączniki
43/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-26)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/37

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-02 09:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 29/37 (393 KB)
Załączniki
42/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-14)
w sprawie utworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-04-18 14:00:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie utworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów
(731 KB)
Załączniki
41/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-11)
w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-04-18 14:00:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie użyczenia gruntu położonego w Wyrzece
(516 KB)
Załączniki
40/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-31)
zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałnia Narkomanii na 2023 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-04-18 14:00:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałnia Narkomanii na 2023 rok
(539 KB)
Załączniki
39/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-31)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-04-18 14:00:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok
(526 KB)
Załączniki
38/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-30)
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-04-03 11:35:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok (4 MB)
Załączniki
37/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-30)
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok, informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-04-03 11:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok, informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok (9 MB)
Załączniki
36/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-29)
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Śremie, stanowiącej działki numer 1725/20 i 1725/21

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-04-03 11:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Śremie, stanowiącej działki numer 1725/20 i 1725/21
(387 KB)
Załączniki
35/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-28)
"w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-30 12:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"
(597 KB)
34/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-24 15:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
(388 KB)
Załączniki
33/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-07)
"w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/12"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-10 11:12:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzymysławiu, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/12"
(393 KB)
Załączniki
32/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-06)
"w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-10 11:12:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Śremie przy ul. Gierymskiego"
(527 KB)
Załączniki
31/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-02)
"w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"""

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-10 11:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"""
(472 KB)
Załączniki
30/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-01)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-10 11:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok 
(426 KB)
Załączniki
29/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-01)
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-03-10 11:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie
(378 KB)
Załączniki
28/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-13)
w sprawie zasad przeprowadzania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim odpadów biodegradowalnych stanowiących odpady komunalne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-02-23 14:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zasad przeprowadzania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim odpadów biodegradowalnych stanowiących
odpady komunalne (1 MB)
Załączniki
27/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-14)
"w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 rok polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-15 14:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 rok polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka"
(585 KB)
Załączniki
26/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-14)
"w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-15 14:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie"
(386 KB)
Załączniki
25/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-09)
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/7

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-13 10:40:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Wyrzece przy ul. Szkolnej 16, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 439/7
(393 KB)
Załączniki
24/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-09)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 64/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą zlokalizowanego na nim budynku w miejscowości Wyrzeka przy ul. Szkolnej 16

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-13 10:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 64/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą zlokalizowanego na nim budynku w miejscowości Wyrzeka przy ul. Szkolnej 16
(390 KB)
Załączniki
23/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-03)
"w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie środka trwałego"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie środka trwałego"
(387 KB)
Załączniki
22/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-01)
"w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środka trwałego"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie środka trwałego"
(386 KB)
Załączniki
21/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-01)
"w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 w Śremie środka trwałego"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 7 w Śremie środka trwałego"
(386 KB)
Załączniki
20/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-01)
"w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkołyPodstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkołyPodstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie"
(407 KB)
Załączniki
19/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-31)
w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne
(390 KB)
Załączniki
18/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-31)
"zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-07 11:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Śrem"
(393 KB)
Załączniki
17/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-25)
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-26 13:26:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
(517 KB)
Załączniki
16/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-20)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 2 w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-23 12:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 2 w Śremie środka trwałego
(387 KB)
Załączniki
15/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-18)
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-18 14:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka
(333 KB)
Załączniki
14/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-17)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/9

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 143/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Gierymskiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 78/9
(390 KB)
Załączniki
13/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-17)
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie środka trwałego

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie środka trwałego
(388 KB)
Załączniki
12/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-16)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
(562 KB)
Załączniki
11/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-16)
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Śremu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Śremu z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowych położonych w Śremie przy ul. Farnej
(389 KB)
Załączniki
10/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-12)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami" na podstawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
(535 KB)
Załączniki
9/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-12)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych na basenie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych na basenie
(553 KB)
Załączniki
8/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-12)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 15/2023 R. Z DNIA 18.01.2023 R.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-01-18 14:43:45)
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2023 r. polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka - ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 15/2023 R. Z DNIA 18.01.2023 R.
(333 KB)
Załączniki
7/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-12)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" w 2023 r.

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka" w 2023 r.
(528 KB)
6/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-10)
w sprawie określenia minimalnej wymaganej liczby punktów kwalifikujących do ujęcia na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony w 2023 roku

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie określenia minimalnej wymaganej liczby punktów kwalifikujących do ujęcia na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony w 2023 roku
(382 KB)
Załączniki
6/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-26)
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-30 11:56:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność lub współwłasność gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie (1 MB)
Załączniki
5/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-09)
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy ?rem na realizację zadania publicznego w gminie ?rem na 2023 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzšt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczšcych w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie ?rem zadania zwišzanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierzšt i ochronš ???."

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy ?rem na realizację zadania publicznego w gminie ?rem na 2023 r. pt. "Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierzšt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gmin uczestniczšcych w porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie ?rem zadania zwišzanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierzšt i ochronš ???." (428 KB)
Załączniki
5/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-28)
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Śremu na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-05-09 11:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Śremu na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
(395 KB)
Załączniki
4/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-09)
w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych gminy Śrem

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych gminy Śrem
(1 MB)
Załączniki
4/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-04-05)
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-04-12 08:55:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie
(710 KB)
Załączniki
3/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-05)
zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-01-17 14:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok
(460 KB)
Załączniki
2/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-04)
"zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ""Śremskiej Karty Seniora"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-01-05 12:52:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - "zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ""Śremskiej Karty Seniora"
(518 KB)
Załączniki
2/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-23)
w sprawie Regulaminu Pracy Zdalnej

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-03-27 14:08:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie Regulaminu Pracy Zdalnej
(1 MB)
Załączniki
1/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-01-04)
w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2023-01-04 14:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty, które wpłyną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem na 2023 r. pt. "Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca oraz promowanie gminy Śrem poprzez występy artystyczne poza jej granicami"
(407 KB)
Załączniki
1/23
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-16)
w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników

Autor dokumentu: Agnieszka Błoszyk
Udostępnił:
Projs Julia
(2023-02-17 12:31:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników (592 KB)
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 3026416