☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przydział lokalu do adaptacji na lokal mieszkalny

Przydział lokalu do adaptacji na lokal mieszkalny

 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie lokalu do adaptacji 
 
 
2. Oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej
 
 
 
3. Deklaracja o dochodach. 
 
 
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
Opłata skarbowa:
Bez opłat
  
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, pokój 23
tel. 61 28 47 184
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zasady rozpatrywania wniosków i kwalifikowania osób ubiegających się o lokal do adaptacji na cele mieszkalne oraz warunki, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o lokal regulowane są każdorazowo w Zarządzeniu Burmistrza Śremu w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne. 
 
2. Obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi planowanych prac adaptacyjnych należy do przyszłego inwestora.
 
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, osoba zainteresowana otrzymaniem skierowania do zawarcia umowy lokalu do adaptacji, dokonuje na własny koszt czynności nakazanych decyzją organu.
 
 
 
Wytworzył:
Dominika Gronowska
(2019-03-19)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-02-21 14:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-08-31 08:57:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860