☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy, rekompensujące wynagrodzenie utracone w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy, rekompensujące wynagrodzenie
utracone w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych
 
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o sumie  dni odbytych ćwiczeń wojskowych oraz kwocie uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania,
 
b) w przypadku żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą – zaświadczenie, w którym naczelnik urzędu skarbowego podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu,
 
c) w przypadku żołnierza będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku służby – zaświadczenie, w którym pracodawca podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu,
 
d) w przypadku żołnierza utrzymującego się wyłącznie z działalności rolniczej – zaświadczenie, w którym burmistrz podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu.
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.). 

W przypadku wydania decyzji odmownej opłata skarbowa - 17,00 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji druk do pobrania

 

 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
ul. Adama Mickiewicza 10
63 – 100 Śrem
 
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 7 dni  
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 8
tel. 61 28 47 152
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania
 
 
 
Wytworzył:
Grzegorz Schmidt
(2022-05-27)
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2005-11-15 09:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2022-05-27 14:49:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2534428