☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie (zmiana) numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie (zmiana) numeru porządkowego nieruchomości
 
 
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o nadanie (zmianę) numeru porządkowego nieruchomości.
 
 
2. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.
 
 
Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy
 
 
Oplata skarbowa:
Bez opłat
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Śremie 
Zespół Obsługi Klienta, pokój nr 01 
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem
 
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
 
 
Komórka odpowiedzialna:
Zespół Postępowań Administracyjnych, pokój nr 25
tel. 61 28 47 109
 
  
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
 
 
Dodatkowe informacje:
1. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę należy do obowiązków gminy, natomiast umieszczanie na nieruchomości, w miejscu widocznym  tabliczki z ustalonym numerem porządkowym i utrzymywanie jej w  należytym stanie należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
 
2. Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości może nastąpić z urzędu bądź na wniosek właściciela nieruchomości lub osoby faktycznie władającej nieruchomością.
 
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego z urzędu lub na wniosek zawiadamia się właściciela nieruchomości lub osobę faktycznie władającą nieruchomością na piśmie.
 
 
 
Wytworzył:
Grażyna Kubera
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2017-04-28 13:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-02-01 16:46:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860