☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
335/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Opublikowana Dz.Urz. Woj. Wiel. 43 z 3 kwietnia 2006 r.=NIEAKTUALNA Unieważniono § 16 ust. 1 i 2 -Prokuratura - rozprawa 29.08.2018 r. wyrok IV SA/Po 580/18 = Traci moc uchwałą 469/XLIX/2018 Traci moc uchwała 493/XLVI/02, 20/III/02.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-10-19 15:15:46)
Pobierz dokument - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Opublikowana Dz.Urz. Woj. Wiel. 43 z 3 kwietnia 2006 r.=NIEAKTUALNA
Unieważniono § 16 ust. 1 i 2 -Prokuratura - rozprawa 29.08.2018 r. wyrok IV SA/Po 580/18
= Traci moc uchwałą 469/XLIX/2018 

Traci moc uchwała 493/XLVI/02, 20/III/02.
( 105 KB )
Załączniki
336/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Opublikowano Dz. Urz.Woj. Wiel. 43 poz. 1118 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Traci moc uchwała 464/XLII/01 , 472/XLIII/02. Zmieniona uchwałą 41/IV/07 oraz uchwałą 74/IX/07; 137/XVII/07 ; 180/XXII/08; 255/XXX/08 Traci moc uchwałą 454 / L /10 z dnia 2.09.2010 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-09-08 07:09:21)
Pobierz dokument - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010. Opublikowano Dz. Urz.Woj. Wiel. 43 poz. 1118 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Traci moc uchwała 464/XLII/01 , 472/XLIII/02.
Zmieniona uchwałą 41/IV/07 oraz uchwałą 74/IX/07; 137/XVII/07 ; 180/XXII/08;  255/XXX/08

Traci moc uchwałą 454 / L /10 z dnia 2.09.2010 r.( 71 KB )
Załączniki
337/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej we wsi Nochowo. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel.. 41 z dnia 30.03.2006 r.( 57 KB )
Załączniki
338/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego -złoża kruszywa naturalnego -Luciny MP. Opublikowano Dz. Urz. Woj. Wiel... 41 z dnia 30.03.2006 r.( 60 KB )
Załączniki
339/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie przyjęcia przez gminę Śrem zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia przez gminę Śrem zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej( 34 KB )
Załączniki
340/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006( 22 KB )
Załączniki
341/XLVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-01-27)
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji na terenie gminy Śrem. Opublikowano Dz.Urz. Woj. Wiel... Nr 47 z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji na terenie gminy Śrem. Opublikowano Dz.Urz. Woj. Wiel... Nr 47 z dnia 7 kwietnia 2006 r.( 48 KB )
Załączniki
342/XLVIII/06
Uchylony
Z dnia
(2006-02-06)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działalność Oddziału Zakaźnego Szpitala w Śremie.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działalność Oddziału Zakaźnego Szpitala w Śremie. ( 23 KB )
Załączniki
343/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości podlegającej sprzedaży Parafii Ducha Świętego w Śremie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-26 12:39:41)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości podlegającej sprzedaży Parafii Ducha Świętego w Śremie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Uchwała zrealizowana.( 28 KB )
Załączniki
344/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Liceum Ogólnokształcącego im.Gen.Józefa Wybickiego w ŚremieUchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-26 12:39:41)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej w postaci sprzętu rehabilitacyjnego dla Liceum Ogólnokształcącego im.Gen.Józefa Wybickiego w ŚremieUchwała zrealizowana.( 24 KB )
Załączniki
345/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok - zmieniona uchwałą 386/LIV/06Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:01)
Pobierz dokument - w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok - zmieniona uchwałą 386/LIV/06Uchwała zrealizowana.( 22 KB )
Załączniki
346/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na budowę parkingu przed blokiem przy ul. Roweckiego 4 w Śremie. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:01)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na budowę parkingu przed blokiem przy ul. Roweckiego 4 w Śremie. Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
347/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Śrem. zmiana dot. uchwały 203/XXVII/04, zmieniaonej uchwałą 209/XXIX/04 oraz 291/XL/05.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-12-17 08:21:17)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Śrem. zmiana dot. uchwały 203/XXVII/04, zmieniaonej uchwałą 209/XXIX/04 oraz 291/XL/05.( 43 KB )
Załączniki
348/XLIX/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-03-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot.uchwały nr 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot.uchwały nr 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.( 91 KB )
Załączniki
349/XLIX/06
Uchylony
Z dnia
(2006-03-31)
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ŚremieTraci moc uchwała 298/XXVII/2000. Uchwała 349/XLIX/06 - rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody stwierdzono nieważność uchwały. Nowa uchwała w tej sprawie 367/LII/06.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-07-06 09:55:09)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ŚremieTraci moc uchwała 298/XXVII/2000. Uchwała 349/XLIX/06 - rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody stwierdzono nieważność uchwały. Nowa uchwała w tej sprawie 367/LII/06.( 21 KB )
Załączniki
350/L/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-04-28)
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2005 rok. oraz SPRAWOZDANIE Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok . Uchwała Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Pobierz dokument - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2005 rok. oraz SPRAWOZDANIE Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok . Uchwała Zrealizowana.( 21 KB )
Załączniki
351/L/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-04-28)
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Traci moc Uchwała 266/XXXVI/05. Uchwała zmieniona uchwałą - 314/ XXXVI /09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-05-06 07:25:39)
Pobierz dokument - w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych.
Traci moc Uchwała 266/XXXVI/05.


Uchwała zmieniona uchwałą - 314/ XXXVI /09( 26 KB )
Załączniki
352/L/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-04-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-05-26 12:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.( 63 KB )
Załączniki
353/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 12:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.( 24 KB )
Załączniki
354/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 12:45:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.( 25 KB )
Załączniki
355/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 12:51:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie za 2005 rok. Uchwała zrealizowana.( 25 KB )
Załączniki
356/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Traci moc uchwała 77/IX/03. Rozstrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały w części § 18- dot. publikacji w Dz.Urz. Traci moc uchwałą 124/XIV/11 z dnia 29.09.2011 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 13:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-10-03 14:19:31)
Pobierz dokument - w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Traci moc uchwała 77/IX/03. 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały w części § 18- dot. publikacji w Dz.Urz.

Traci moc uchwałą 124/XIV/11 z dnia 29.09.2011 r.( 55 KB )
Załączniki
357/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Obowiązuje od 1 lipca 2006 r. do 31.12.2006r. Zmiana uchwała 27/III/06

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 13:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-27 09:58:38)
Pobierz dokument - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Obowiązuje od 1 lipca 2006 r. do 31.12.2006r. Zmiana uchwała 27/III/06( 27 KB )
Załączniki
358/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Śrem. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 13:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-26 12:39:41)
Pobierz dokument - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Śrem. Uchwała zrealizowana.( 33 KB )
Załączniki
359/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Śrem.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-07 13:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-10-03 08:24:04)
Pobierz dokument - w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Śrem.Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
360/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2008-01-22 11:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-07-26 08:14:42)
Pobierz dokument - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze. Pulikacja -Dz. Urz.Woj.Wiel.. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.( 48 KB )
Załączniki
361/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Śremie. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 109 z dnia 11 lipca 2006r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-26 12:39:41)
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Śremie. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 109 z dnia 11 lipca 2006r.( 29 KB )
Załączniki
362/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.Traci moc uchwała 130/XIII/99. Uchwała 362/LI/06 została zmieniona uchwałą 402/LVI/06. = Traci MOC uchwałą 73/VIII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:50)
Pobierz dokument - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.Traci moc uchwała 130/XIII/99.
Uchwała 362/LI/06 została zmieniona uchwałą 402/LVI/06. = Traci MOC uchwałą 73/VIII/11 ( 25 KB )
Załączniki
363/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zaciągnięcia kredytu z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Uchwała zreallizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-09-26 14:04:58)
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia kredytu z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Uchwała zreallizowana.( 22 KB )
Załączniki
364/LI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-02)
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r. zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ; = 437/XLVIII/10 = 156/ XVI / 11 OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-03-26 10:49:47)
Pobierz dokument - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Traci moc uchwała 465/XLII/01 zmieniona uchwałą 88/XI/03. Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 110 z dnia 13 lipca 2006r.
zmieniona uchwałą = 330/ XXXVIII /09 ;     = 437/XLVIII/10     = 156/ XVI / 11
OBWIESZCZENIE ( 13) z dnia 25.09.2012 r. - tekst jednolity = NIEAKTUALNA -traci moc 264/XXVI/2021( 83 KB )
Załączniki
365/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały Nr 150/XVIII/03

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-06 11:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały Nr 150/XVIII/03( 29 KB )
Załączniki
366/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie wystąpienia gminy Śrem ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-06 11:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz dokument - w sprawie wystąpienia gminy Śrem ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT.Uchwała zrealizowana( 24 KB )
Załączniki
367/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie.- NIEAKTUALNA PUBLIKACJA - DZ.Urz.Woj.Wiel. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r. - Traci moc 176/XVIII/2016 Traci moc uchwała 298/XXVII/2000.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-06 11:26:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-02-29 10:53:00)
Pobierz dokument - w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie.- NIEAKTUALNA

     PUBLIKACJA - DZ.Urz.Woj.Wiel. Nr 126 z 14 sierpnia 2006r. - Traci moc 176/XVIII/2016


Traci moc uchwała 298/XXVII/2000. ( 41 KB )
Załączniki
368/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPUBLIKACJA W DZ. URZ.WOJ.WIEL..Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.Traci moc uchwałą 139/XVII/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-06 11:26:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-12-04 12:26:02)
Pobierz dokument - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPUBLIKACJA W DZ. URZ.WOJ.WIEL..Nr 126 z 14 sierpnia 2006r.Traci moc uchwałą 139/XVII/07( 29 KB )
Załączniki
369/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj.Wiel. nr 130 z 18 sierpnia 2006r. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 3 pkt 2,9,11, § 14 pkt 6 i 9 oraz § 17 ust. 1 w niniejszej uchwale. /Traci moc uchwała 193/XXIV/04./ Zmieniona uchwałą 161/XIX/07 Uchwała 369/LII/06 TRACI MOC z MOCY PRAWA NOWA UCHWAŁA = 391/XLV/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 08:39:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-02-16 07:05:14)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj.Wiel. nr 130 z 18 sierpnia 2006r. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 3 pkt 2,9,11, § 14 pkt 6 i 9 oraz § 17 ust. 1 w niniejszej uchwale.  /Traci moc uchwała 193/XXIV/04./


Zmieniona uchwałą 161/XIX/07 
Uchwała 369/LII/06 TRACI MOC z MOCY PRAWA

NOWA UCHWAŁA = 391/XLV/10


( 106 KB )
Załączniki
370/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wybudowanie pasa prawoskrętu z ulicy Dezyderego Chłapowskiego (droga powiatowa) w ulicę Jana Kilińskiego (droga wojewódzka) w Śremie.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 08:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:01)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wybudowanie pasa prawoskrętu z ulicy Dezyderego Chłapowskiego (droga powiatowa) w ulicę Jana Kilińskiego (droga wojewódzka) w Śremie.Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
371/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego w Śremie.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 08:51:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrujący Administrator
(2020-11-24 15:14:01)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego w Śremie.Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
372/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. PUBLIKACJA w Dz. Urz. Woj.Wielk... 126 z 14.08.2006r. Straciła moc uchwała 330/XXXXVI/05 w związku z wejściem w życie nowej ustawy o fin. publicznych.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 08:54:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-07-26 08:14:42)
Pobierz dokument - w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. PUBLIKACJA w Dz. Urz. Woj.Wielk... 126 z 14.08.2006r. Straciła moc uchwała 330/XXXXVI/05 w związku z wejściem w życie nowej ustawy o fin. publicznych.( 38 KB )
Załączniki
373/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana.( Uchwała 329/XXXXVI/05 uchylona przez Nadzór.)

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 08:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-09-26 14:04:59)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana.( Uchwała 329/XXXXVI/05 uchylona przez Nadzór.)( 27 KB )
Załączniki
374/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:00:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrujący Administrator
(2020-11-24 15:14:01)
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.Uchwała zrealizowana - spr. 31.12.2007r.( 23 KB )
Załączniki
375/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. - zrealizowana. Zmieniona uchwałą 411/LVII/06.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:49:52)
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. - zrealizowana. Zmieniona uchwałą 411/LVII/06.

( 21 KB )
Załączniki
376/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokUchwała zrealizowana. Zmiana dot. uchwały 334/XLVII/05.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-08-30 12:45:03)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokUchwała zrealizowana. Zmiana dot. uchwały 334/XLVII/05.( 88 KB )
Załączniki
377/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze. Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA.w Dz. Urz.Woj. Wielk. Nr 126 z 14.08.2006r = Zmiana -451/XLIX/10 = TRACI MOC z Koncem KADENCJi RADY w 2014 r. Traci moc uchwała 499/XLVI/02

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-11-05 12:24:43)
Pobierz dokument - w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze. 
Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA.w Dz. Urz.Woj. Wielk. Nr 126 z 14.08.2006r = Zmiana -451/XLIX/10 = TRACI MOC z Koncem KADENCJi RADY      w 2014 r.


Traci moc uchwała 499/XLVI/02

( 23 KB )
Załączniki
378/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA w Dz.Urz. Woj. Wielk... Nr 126 z 14.08.2006r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:40:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-02-27 09:59:17)
Pobierz dokument - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem Weszła w życie z dniem podjęcia. PUBLIKACJA w Dz.Urz. Woj. Wielk...   Nr 126 z 14.08.2006r.( 23 KB )
Załączniki
379/LII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-06-30)
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody -Czmoń.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2010-01-05 09:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-07-02 07:32:42)
Pobierz dokument - w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody -Czmoń.Uchwała zrealizowana.( 31 KB )
Załączniki
380/LIII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-07-18)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-19 08:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2021-01-21 10:56:30)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
381/LIII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-07-18)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zreallizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-19 08:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2021-08-27 09:01:06)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zreallizowana.( 23 KB )
Załączniki
382/LIII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-07-18)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-07-19 08:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-08-10 12:56:34)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.( 24 KB )
Załączniki
383/LIV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-08-31)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Zbrudzewie.= Zrealizowana Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.nr 180 z dnia 24.11.2006r. poz. 4205.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-12-19 09:35:33)
Pobierz dokument - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Zbrudzewie.= Zrealizowana
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.nr 180 z dnia 24.11.2006r. poz. 4205.( 61 KB )
Załączniki
384/LIV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-08-31)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo. PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2019-01-15 14:33:23)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo.
PUBLIKACJA w Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego - nr 184 z 30 listopada 2006r.= ZREALIZOWANA( 75 KB )
Załączniki
385/LIV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-08-31)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 35 i 37 położonych we wsi Zbrudzewo. - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel.. Nr 180 poz. 4206 z dnia 24.11.2006 r. = ZREALIZOWANA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2014-01-17 09:48:30)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 35 i 37 położonych we wsi Zbrudzewo. - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel.. Nr 180 poz. 4206 z dnia 24.11.2006 r. = ZREALIZOWANA( 57 KB )
Załączniki
386/LIV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-08-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok.Zmiana dot. uchwały 345/XLIX/06. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:01)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 2006 rok.Zmiana dot. uchwały 345/XLIX/06. Uchwała zrealizowana.( 27 KB )
Załączniki
387/LIV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-08-31)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-09-26 14:04:59)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.( 71 KB )
Załączniki
388/LV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-04)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy ?rem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 08:32:43)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy ?rem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.( 163 KB )
Załączniki
389/LV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-04)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-09-05 10:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2015-06-23 00:14:38)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.( 161 KB )
Załączniki
390/LV/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-04)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2015-01-07 15:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-10-25 08:33:06)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK.Uchwała zrealizowana.( 163 KB )
Załączniki
27/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie wniosków o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2007.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniosków o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2007.( 21 KB )
Załączniki
391/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:41:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:02)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -INVEST- PARK. Uchwała zrealizowana.( 29 KB )
Załączniki
392/LVI/06
Uchylony
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:45:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-11-22 13:57:17)
Pobierz dokument - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnęciem nadzorczym NK.I-2.0911-492/06 z dnia 15 listopada 2006 r. stwierdził nieważność uchwały.( 106 KB )
Załączniki
393/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie Plan uchwalono uchwałą 403/XLVII/10

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:48:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2010-05-06 07:07:38)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie

Plan uchwalono uchwałą 403/XLVII/10( 30 KB )
Załączniki
394/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej. ZREALIZOWANA ( patrz uchwała 187/XXIII/08 )

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-26 10:55:31)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej.      ZREALIZOWANA 

( patrz uchwała 187/XXIII/08 )( 28 KB )
Załączniki
395/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:54:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:02)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Uchwała zrealizowana.( 27 KB )
Załączniki
396/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie parku gminnego oraz nadania mu nazwy. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 167/ z dnia 2 listopada 2006r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 07:56:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-10-27 14:24:42)
Pobierz dokument - w sprawie parku gminnego oraz nadania mu nazwy. Publikacja Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 167/ z dnia 2 listopada 2006r. ( 25 KB )
Załączniki
397/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.Zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 167 z dnia 2 listopada 2006r. TRACI MOC uchwałą 223 / XXII/ 2012

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 08:00:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2012-06-08 09:12:29)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.Zmiana dot. uchwały 268/XXXVI/05. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 167 z dnia 2 listopada 2006r. 

TRACI MOC uchwałą 223 / XXII/ 2012( 43 KB )
Załączniki
398/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Śrem umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia p.n. " Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wymiana wentylacji (z rekuperacją) w budynku pływalni w Śremie. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 08:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 08:43:45)
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Śrem umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia p.n. " Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz wymiana wentylacji (z rekuperacją) w budynku pływalni w Śremie. Uchwała zrealizowana.( 25 KB )
Załączniki
399/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 333/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 08:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2018-01-03 08:44:06)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 333/XLVI/05. Uchwała zrealizowana.( 24 KB )
Załączniki
400/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 177 z dnia 21 listopada 2006 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2018-01-16 10:47:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-10-27 14:24:42)
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.Publikacja -Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 177 z dnia 21 listopada 2006 r.( 36 KB )
Załączniki
401/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-04 12:20:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok - Uchwała zrealizowana.Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05( 97 KB )
Załączniki
402/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Zmiana dot. uchwały 362/LI/06. TRACI MOC uchwałą 73/VIII/11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-03 16:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2011-05-05 12:36:50)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Zmiana dot. uchwały 362/LI/06. TRACI MOC uchwałą 73/VIII/11( 27 KB )
Załączniki
403/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. Uchwała zreallizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-03 16:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. Uchwała zreallizowana.( 24 KB )
Załączniki
404/LVI/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-09-29)
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. -Powołano Panią Karina Sulejewską.= Uchwała zrealizowana

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2019-01-03 16:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2013-01-31 14:03:00)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śremie. -Powołano Panią Karina Sulejewską.= Uchwała zrealizowana( 24 KB )
Załączniki
405/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:02)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana.( 29 KB )
Załączniki
406/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2006-12-21 12:27:02)
Pobierz dokument - w sprawie zgody na utworzenie na terenie gminy Śrem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK". Uchwała zrealizowana.( 29 KB )
Załączniki
407/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189 z 7 grudnia 2006 r. Zmiana dot. uchwały 376/XLV/98. ZMIANA i UCHWAŁA PIERWOTNA TRACI MOC UCHWAŁĄ - 361 / XLI / 09

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-11-03 07:09:31)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189 z 7 grudnia 2006 r.
Zmiana dot. uchwały 376/XLV/98.
                                           ZMIANA i UCHWAŁA PIERWOTNA  TRACI MOC UCHWAŁĄ - 361 / XLI / 09 ( 39 KB )
Załączniki
408/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo. Zrealizowana -uchwałą 217/XXV/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-07-01 07:14:38)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo. Zrealizowana -uchwałą 217/XXV/08( 36 KB )
Załączniki
409/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz dokument - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadz. działaln. pożytku publiczn. oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok. Zrealizowana.( 47 KB )
Załączniki
410/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:11)
Pobierz dokument - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.Zrealizowana.( 42 KB )
Załączniki
411/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. Zmiana dot. uchwały 375/LII/06Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. Zmiana dot. uchwały 375/LII/06Uchwała zrealizowana.( 23 KB )
Załączniki
412/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece".Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece".Uchwała zrealizowana.( 27 KB )
Załączniki
413/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy - etap I" . Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:12)
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy - etap I" . Uchwała zrealizowana.( 25 KB )
Załączniki
414/LVII/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-10-26)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-10-31 14:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok. Zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana.( 79 KB )
Załączniki
1/I/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-11-27)
w sprawie sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-11-29 14:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sposobu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady. Uchwała zrealizowana.( 27 KB )
Załączniki
2/I/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-11-27)
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie-Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-11-29 14:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie-Uchwała zrealizowana.( 21 KB )
Załączniki
3/I/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-11-27)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-11-29 14:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie.( 21 KB )
Załączniki
4/I/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-11-27)
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie Zmieniona uchwałą 134/XVI/07; 267/XXX/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2006-11-29 14:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-11-28 09:00:38)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Śremie

Zmieniona uchwałą 134/XVI/07; 267/XXX/08( 21 KB )
Załączniki
5/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - radny Piotr Ruta

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - radny Piotr Ruta( 24 KB )
Załączniki
7/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Śremu. Traci moc uchwała 18/II/02 Uchwała 7/II/06 traci moc z mocy prawa - zmiana ustawy o pracownikach samorządowych

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2009-01-15 11:52:53)
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Śremu.

Traci moc uchwała 18/II/02
Uchwała 7/II/06 traci moc z mocy prawa - zmiana ustawy o pracownikach samorządowych( 23 KB )
Załączniki
8/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu. Traci moc uchwała 136/XVI/03. ZREALIZOWANA - traci moc uchwałą 209/XXIV/08

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-06-06 09:21:40)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Śremu.
Traci moc uchwała 136/XVI/03.
ZREALIZOWANA - traci moc uchwałą 209/XXIV/08
( 25 KB )
Załączniki
9/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie ustalenia dla Burmistrza Śremu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowychTraci moc uchwała 28/III/02

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia dla Burmistrza Śremu miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowychTraci moc uchwała 28/III/02( 24 KB )
Załączniki
10/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków. Zmiana uchwała 28/III/06 oraz 44/IV/07. Traci moc uchwałą 89/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 08:34:36)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków. Zmiana uchwała 28/III/06 oraz 44/IV/07. Traci moc uchwałą 89/X/07( 24 KB )
Załączniki
11/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie. Traci moc uchwałą 90/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 08:34:36)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie. Traci moc uchwałą 90/X/07( 22 KB )
Załączniki
12/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 29/III/06Uchwała traci moc uchwałą 91/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:11)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 29/III/06Uchwała traci moc uchwałą 91/X/07( 21 KB )
Załączniki
13/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 30/III/06.Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:11)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 30/III/06.Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07( 22 KB )
Załączniki
14/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 31/III/06Uchwały tracą moc uchwałą 92/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie. Zmiana uchwała 31/III/06Uchwały tracą moc uchwałą 92/X/07( 23 KB )
Załączniki
15/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie. Uchwała zmieniona - 45/IV/07Uchwały tracą moc uchwałą 93/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:13)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie. Uchwała zmieniona - 45/IV/07Uchwały tracą moc uchwałą 93/X/07( 22 KB )
Załączniki
16/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 15:32:16)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07( 22 KB )
Załączniki
17/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 15:32:16)
Pobierz dokument - w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w ŚremieTraci moc uchwałą 94/X/07( 22 KB )
Załączniki
18/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-08 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia jej składu osobowego( 23 KB )
Załączniki
6/II/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-06)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokZmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-12-11 13:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rokZmiana dot. uchwały 334/XLVI/05.Uchwała zrealizowana.( 70 KB )
Załączniki
19/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy - Marcin Mróz

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wstąpienia na miejsce radnego następnego kandydata z listy - Marcin Mróz( 24 KB )
Załączniki
20/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego- K.Łożyński

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego- K.Łożyński( 24 KB )
Załączniki
21/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2007 rok. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8, poz. 195 z dnia 22.01.2007 r.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymaniak Paweł
(2007-01-25 11:20:38)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2007 rok. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8, poz. 195 z dnia 22.01.2007 r.( 78 KB )
Załączniki
22/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych Traci moc uchwałą 31/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:15)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Śrem przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
Traci moc uchwałą 31/ V/ 11( 26 KB )
Załączniki
23/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8 poz. 196 z dnia 22.01.2007 r. Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2007-04-17 14:18:11)
Pobierz dokument - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 8 poz. 196 z dnia 22.01.2007 r. Uchwała zrealizowana.( 28 KB )
Załączniki
24/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 PLB300017 OSTOJA ROGALIŃSKA NIEAKTUALNA

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-01-20 15:21:19)
Pobierz dokument - w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 PLB300017 OSTOJA ROGALIŃSKA
NIEAKTUALNA( 42 KB )
Załączniki
25/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok ( zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05)Uchwała zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok ( zmiana dot. uchwały 334/XLVI/05)Uchwała zrealizowana.( 47 KB )
Załączniki
26/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających.Zrealizowana.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2008-01-09 14:22:13)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających.Zrealizowana.( 22 KB )
Załączniki
27/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.( 29 KB )
Załączniki
28/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków ( zmiana dot. uchwały 10/II/06). Traci moc uchwałą 89/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-08 08:34:36)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Śremie i ustalenia liczby ich członków ( zmiana dot. uchwały 10/II/06). Traci moc uchwałą 89/X/07( 25 KB )
Załączniki
29/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. uchwały 12-II-06)Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:12)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. uchwały 12-II-06)Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07( 23 KB )
Załączniki
30/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie( zmiana dot. uchwały 13-II-06 )Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:14)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie( zmiana dot. uchwały 13-II-06 )Uchwały tracą moc uchwałą 91/X/07( 24 KB )
Załączniki
31/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. 14-II-06)Traci moc uchwałą 92/X/07

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2007-06-11 12:03:13)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie ( zmiana dot. 14-II-06)Traci moc uchwałą 92/X/07( 24 KB )
Załączniki
32/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy.Traci noc uchwała 85/IX/03. Zmieniona uchwałą 135/XVI/07; 268/XXX/08 = Traci moc uchwałą 32/ V/ 11

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2011-02-10 08:16:19)
Pobierz dokument - w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy.Traci noc uchwała 85/IX/03.

Zmieniona uchwałą 135/XVI/07;  268/XXX/08 = Traci moc uchwałą 32/ V/ 11( 32 KB )
Załączniki
33/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. ( Zmiana dot. uchwały 327/XXVIII/2000 zmienionej uchwałą 47/V/03; 44/V/2015) J. Mieloszyński- NIEAKT.

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2020-01-13 15:11:26)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Śrem do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
( Zmiana dot. uchwały 327/XXVIII/2000 zmienionej uchwałą 47/V/03; 44/V/2015) J. Mieloszyński- NIEAKT.
( 25 KB )
Załączniki
34/III/06
Obowiązujący
Z dnia
(2006-12-28)
w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów WielkopolskiTraci moc uchwała 29/III/02

Autor dokumentu: Zofia Kłak
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-04 14:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Śrem w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów WielkopolskiTraci moc uchwała 29/III/02( 22 KB )
Załączniki
 
liczba odwiedzin: 13821860