☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-07
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Śremu.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-11 14:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Śremu.(20.5 KB)
2/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-07
w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-18 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Śremu(22 KB)
3/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-11
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-18 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006  rok(33.5 KB)
Załączniki
4/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników.Zmienione zarządzeniem nr 20/07 z dnia 10 stycznia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-18 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-01-12 11:55:27)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników.Zmienione zarządzeniem nr 20/07 z dnia 10 stycznia 2007r.(27 KB)
5/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-13
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienione zarządzniem nr 443/08 z dnia 13 czerwca 2008r. Zmienione Zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r. Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-18 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2011-11-22 14:31:33)
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 421/05 Burmistrza Śremu z dnia 5 maja 2005r. zmienione zarządzniem nr 443/08 z dnia 13 czerwca 2008r.
Zmienione Zarządzeniem nr 900/10 z dnia 6 kwietnia 2010r. Zmienione zarządzeniem nr 243/2011 z dnia 16 listopada 2011r.(22 KB)
6/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-14
zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-18 15:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.(26.5 KB)
7/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-19
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Zamenhofa.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-21 12:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Zamenhofa.(22 KB)
8/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-21 12:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/6(22 KB)
9/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/10

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-21 12:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Kochanowskiego 3/10(22 KB)
10/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-20
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-12-21 12:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp.(22 KB)
11/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-21
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Burmistrza Śremu. Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r. Nowe zarządzenie nr 532/08 z dnia 28.11.2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-04 14:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-12-10 12:20:37)
Pobierz dokument - w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Burmistrza Śremu.
Zarządzenie traci moc z dniem 28 listopada 2008r. 
Nowe zarządzenie nr 532/08 z dnia 28.11.2008r.(46.5 KB)
Załączniki
12/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-29
wsprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - nabór pracownika na stanowisko ds. promocji i informacji.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-04 14:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wsprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - nabór pracownika na stanowisko ds. promocji i informacji.(21 KB)
13/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-29
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - nabór pracownika na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacji przestrzennej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - nabór pracownika na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacji przestrzennej.(21 KB)
14/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-29
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2007-01-04 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.(22 KB)
15/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-29
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2007-01-05 14:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006(23 KB)
Załączniki
594/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-02
w srawie powołania komisji przetargowej na przebudowę budynku klasztornego tzw. konwiktu i zmiana spospbu użytkowania jego części na Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-06
Pobierz dokument - w srawie powołania komisji przetargowej na przebudowę budynku klasztornego tzw. konwiktu i zmiana spospbu użytkowania jego części na Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie.(21.5 KB)
595/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-09
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa P.O> Dyrektora Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa P.O> Dyrektora Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie.(20.5 KB)
596/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-11
w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016§4270 - zakup usług remontowych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:19)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016§4270 - zakup usług remontowych.(21.5 KB)
597/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-11
w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2006r.(20.5 KB)
Załączniki
598/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dąbrowa

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dąbrowa(21 KB)
599/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-12
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Śremskim Parku Inwestycyjnym Wschodnim.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-10
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Śremskim Parku Inwestycyjnym Wschodnim.(21.5 KB)
600/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-18
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-12-31
Pobierz dokument - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.(37.5 KB)
601/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-18
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/3.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 33/3.(21 KB)
602/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na pozyskanie inwestorów dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Wschodni.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-03
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na pozyskanie inwestorów dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Wschodni.(20.5 KB)
603/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę chodnika - alejki pieszej wraz z oświetleniem w Zbrudzewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-06
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę chodnika - alejki pieszej wraz z oświetleniem w Zbrudzewie.(21 KB)
604/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-25
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w spr. rozpatrzenia wniosków o najem mieszkania i przygotowanie list najemców.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-06-30
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w spr. rozpatrzenia wniosków o najem mieszkania i przygotowanie list najemców.(22 KB)
605/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-26
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-15
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.(22.5 KB)
606/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-27
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bydżetu gminy w I kwartale 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków bydżetu gminy w I kwartale 2006r.(20 KB)
Załączniki
607/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-30
w sprawie powolania komisji przetargowej na dostawę, montaż i uruchomienie centralnego zasilania awaryjnego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-15
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na dostawę, montaż i uruchomienie centralnego zasilania awaryjnego.(21 KB)
608/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-30
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Leśnej w Nochowie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Leśnej w Nochowie.(21.5 KB)
609/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-31
w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie.(20.5 KB)
610/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-16
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem.(21 KB)
611/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-01-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na nasadzenia zadrzewień przydrożnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-02-15
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na nasadzenia zadrzewień przydrożnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem.(21 KB)
612/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na"sala sportowa BAZAR w Śremie - podniesienie atrakcyjności obiektu - etap II.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-27
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej nasala sportowa BAZAR w Śremie - podniesienie atrakcyjności obiektu - etap II.(21.5 KB)
613/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę budynku socjalnego na stadionie przy ulicy Zamenhofa w Śremie - etap IV.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-01
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę budynku socjalnego na stadionie przy ulicy Zamenhofa w Śremie - etap IV.(21.5 KB)
614/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac związanych z archiwizacją dokumentów archiwalnych i zniszczeniem materiałów niearchiwalnych z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia prac związanych z archiwizacją dokumentów archiwalnych i zniszczeniem materiałów niearchiwalnych z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r.(22.5 KB)
615/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-08
w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Grzymysławiu.( nr działki 5/1)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Grzymysławiu.( nr działki 5/1)(21 KB)
616/06
Uchylony
Z dnia
2006-02-08
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu. (działka nr 2/3) Uchylone zarządzeniem nr 669/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-04-29 13:31:46)
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Grzymysławiu. (działka nr 2/3)
Uchylone zarządzeniem nr 669/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.(21 KB)
617/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-08
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. (Nochowo działka nr 674)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia  nieruchomości. (Nochowo działka nr 674)(20 KB)
618/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.(20.5 KB)
619/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-15
w sprawie pdwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie Gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie pdwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie Gminy Śrem.(20.5 KB)
620/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-15
w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.(21.5 KB)
621/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-15
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów gminnych spółek prawa handlowego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów gminnych spółek prawa handlowego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej(25 KB)
Załączniki
622/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-15
w sprawie ceny za przyjmowanie odpadow na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ceny za przyjmowanie odpadow na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.(24.5 KB)
623/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-16
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Leśnej w Nochowie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę ulicy Leśnej w Nochowie.(20 KB)
624/06
Zmieniony
Z dnia
2006-02-17
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.(20 KB)
625/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-17
w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, oraz dostawę żużla wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, oraz dostawę żużla wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.(21.5 KB)
626/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-21
w sprawie powolania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-09
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.(21 KB)
627/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.(23.5 KB)
Załączniki
628/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na rewitalizację ciągu pieszego wzdłuż rzeki Warty "Promenada" - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z oświetleniem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-14
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na rewitalizację ciągu pieszego wzdłuż rzeki Warty Promenada - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z oświetleniem.(21.5 KB)
629/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-02-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzu ul. Śremską i Zachodnią w Pyszącej wraz z koncepcją.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-21
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzu ul. Śremską i Zachodnią w Pyszącej wraz z koncepcją.(21.5 KB)
630/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na inwentaryzację I piętra budynku mieszczącego się przy ul. Kolejowej 3 w Śremie i opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne ze wspólnym węzłem sanitarnym i kucnią, łącznie z CO, wod. - kan. i instalacją elektryczną.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-17
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na inwentaryzację I piętra budynku mieszczącego się przy ul. Kolejowej 3 w Śremie i opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne ze wspólnym węzłem sanitarnym i kucnią, łącznie z CO, wod. - kan. i instalacją elektryczną.(21.5 KB)
631/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-01
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminy Śrem w mieście Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-17
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku dróg gminy Śrem w mieście Śrem.(21.5 KB)
632/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ulicy: Grota Roweckiego 4/27 w Śremie, Modrzewskiego 6/7 w Śremie, Popiełuszki 20/2 w Śremie i Gostyńskiej 25 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-16
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ulicy: Grota Roweckiego 4/27 w Śremie, Modrzewskiego 6/7 w Śremie, Popiełuszki 20/2 w Śremie i Gostyńskiej 25 w Śremie.(21.5 KB)
633/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-03
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej 9 i Powstańców Wlkp 10.5 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2006-03-21
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej 9 i Powstańców Wlkp 10.5 w Śremie.(21 KB)
634/06
Uchylony
Z dnia
2006-03-06
w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza(21.5 KB)
635/06
Uchylony
Z dnia
2006-03-06
w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza Śremu(21.5 KB)
636/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-07
w sprawie odwołania i uzupelnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza nr 625/05 z dnia 17 lutego 2006r. na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych na terenie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupelnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza nr 625/05 z dnia 17 lutego 2006r. na prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony  na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych na terenie gminy Śrem.(21 KB)
637/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-07
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Śrem w sprawie realizacji projektu "Nasadzenia zadrzewień przydroznych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Śrem w sprawie realizacji projektu Nasadzenia zadrzewień przydroznych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem.(20 KB)
638/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-08
w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przygotowania dokumentacji i organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w śremie.(21.5 KB)
639/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-08
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie - działka 2479/03

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie - działka 2479/03(21 KB)
640/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-08
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej połozonej we wsi Orkowo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej połozonej we wsi Orkowo.(21 KB)
641/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-14
w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Wschodnim.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Wschodnim.(20 KB)
642/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-15
w sprawie nabycia nieruchomości połozonych w Nochowie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości połozonych w Nochowie.(23.5 KB)
643/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-15
w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Psarskiem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w Psarskiem.(21 KB)
644/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-15
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie sołectw.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie sołectw. (24 KB)
645/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-15
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego.(20.5 KB)
646/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-15
w sprawie Regulaminu Hostelu Socjalnego w Nochowie oraz Regulaminu Schroniska dla Kobiet w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 527/08 z dnia 12 listopada 2008r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-11-17 15:10:30)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Hostelu Socjalnego w Nochowie oraz Regulaminu Schroniska dla Kobiet w Śremie.
Zmienione zarządzeniem nr 527/08 z dnia 12 listopada 2008r.(21 KB)
Załączniki
647/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-21
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.(20 KB)
648/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-22
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne.(22 KB)
Załączniki
649/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-22
w sprawie sprzedaży przetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu połozonego przy ul.Nadbrzeżnej w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 128/07 z dnia 8 maja 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-05-18 23:01:18)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży przetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu połozonego przy ul.Nadbrzeżnej w Śremie. Zmienione zarządzeniem nr 128/07 z dnia 8 maja 2007r.(22.5 KB)
650/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-23
w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg ( z wyłączeniem dróg o nawierzchni asflatowej) na terenie miasta i gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utrzymanie dróg ( z wyłączeniem dróg o nawierzchni asflatowej) na terenie miasta i gminy Śrem.(21 KB)
651/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego.(21 KB)
652/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-30
zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia provedur według normy ISO 9001 : 2000. Obowiązuje nowe zarządzenie nr 37/07 z dnia 25 stycznia 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-01-29 14:31:13)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia provedur według normy ISO 9001 : 2000. Obowiązuje nowe zarządzenie nr 37/07 z dnia 25 stycznia 2007r.(20 KB)
Załączniki
653/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-30
w sprawie powołania auditorów wewnętrznych. Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r. Nowe zarządzenie nr 557/08

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2009-01-08 08:19:41)
Pobierz dokument - w sprawie powołania auditorów wewnętrznych.
Zarządzenie traci moc z dniem 30 grudnia 2008r.
Nowe zarządzenie nr 557/08(20.5 KB)
654/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Mickiewicza 10.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Mickiewicza 10.(21.5 KB)
655/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-03-31
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo rowerowego Kawcze.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo rowerowego Kawcze.(21.5 KB)
656/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-03
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie

Autor dokumentu: Dominika Zandecka
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Śremie(21 KB)
657/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-03
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Pobierz dokument - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006r.(19.5 KB)
Załączniki
658/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Szerokiej w Śremie - parkingi.(21 KB)
659/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-05
w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wsparcia i dofinansowania zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok.(21 KB)
660/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-06
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.(26 KB)
661/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-06
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego.(20.5 KB)
662/06
Uchylony
Z dnia
2006-04-11
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza.(20.5 KB)
663/06
Uchylony
Z dnia
2006-04-11
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza(20.5 KB)
664/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-12
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych we wsi Nochowo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych we wsi Nochowo.(23 KB)
665/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej - ul. Zachodnia w Pyszącej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej - ul. Zachodnia w Pyszącej.(25.5 KB)
666/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-19
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Luciny

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Luciny(21 KB)
667/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego w Śremie przy ul. Staszica.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego w Śremie przy ul. Staszica.(20.5 KB)
668/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-24
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w II kwartale 2006r.(181 KB)
Załączniki
669/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-24
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - wybór kandydata na stanowisko ds podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej - wybór kandydata na stanowisko ds podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości(20 KB)
670/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo rowerowego Kawcze.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę tunelu pieszo rowerowego Kawcze.(21 KB)
671/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-26
w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytych narzędzi i materiałów.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytych narzędzi i materiałów.(20 KB)
672/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-26
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Psarskich (kwiatowe)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę dróg gminnych w Psarskich (kwiatowe)(21 KB)
673/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.(22.5 KB)
674/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie.(22.5 KB)
675/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-26
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słonecznoa Gromada" w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 Słonecznoa Gromada w Śremie.(22.5 KB)
676/06
Zmieniony
Z dnia
2006-04-27
zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych  zapisanych w budżecie gminy na 2006 rok w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych(22 KB)
677/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni przy ul. Kołłątaja w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni przy ul. Kołłątaja w Śremie.(21 KB)
678/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-04-28
w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na trzykrotne koszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem.(25 KB)
679/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-10
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Śremie gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Śremie gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej.(21.5 KB)
680/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-10
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie i budowę chodników.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie i budowę chodników.(21.5 KB)
681/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-15
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie.(22 KB)
682/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację strychu na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Michałowskiego 4 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację strychu na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Michałowskiego 4 w Śremie.(21 KB)
683/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-17
zmienające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmienające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gmin y Śrem na 2006r.(23.5 KB)
Załączniki
684/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-18
w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaptacji na lokale mieszkalne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaptacji na lokale mieszkalne.(30 KB)
685/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-19
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej pn. "Oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - projekt.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej pn. Oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - projekt.(21.5 KB)
686/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-19
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację jezdni ul. Piaskowej w Śremie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Racławickiej i chodników na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Wybickiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację jezdni ul. Piaskowej w Śremie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Racławickiej i chodników na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Wybickiego.(21.5 KB)
687/06
Uchylony
Z dnia
2006-05-19
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 26 lutego 2008r. zarządzeniem Burmistrza nr 365/08

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-05-26 13:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Wartecki
(2008-03-04 10:17:29)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie. Traci moc z dniem 26 lutego 2008r. zarządzeniem Burmistrza  nr 365/08(21 KB)
688/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-22
w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu w kwocie 500 000 zł z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie gminie Śrem kredytu w kwocie 500 000 zł z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej(20.5 KB)
689/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-24
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 9/4

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego polozonego w Śremie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 9/4(21.5 KB)
690/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie. Modernizacja i budowa chodników w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie. Modernizacja i budowa chodników w Śremie.(21.5 KB)
691/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 1/6

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 1/6(21 KB)
692/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 3/23

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polozonego w Śremie przy ul. J.Kochanowskiego 3/23(21.5 KB)
693/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-05-31
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/102

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego polożonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/102(21.5 KB)
694/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-05
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego z okazji Dni Śremu(31.5 KB)
695/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-08
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu połozonego w Śremie przy ul. Grota Roweckiego.(20.5 KB)
695/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-07
w sprawie powołania komisji przetargowej na roboty dekarskie na budynkach: Kościuszki 22 i Popiełuszki 20/22

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na roboty dekarskie na budynkach: Kościuszki 22 i Popiełuszki 20/22(21.5 KB)
697/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-09
w sprawie powołania Komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Zachodnia w Pyszącej

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-19 08:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Zachodnia w Pyszącej(25.5 KB)
698/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-08-02 14:32:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.(22 KB)
699/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-14
w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do adaptacji na lokale mieszkalne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia lokalu niemieszkalnego do adaptacji na lokale mieszkalne.(27 KB)
700/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę wentylacji (z rekuperacją) budynek pływalni w Śremie ul. Staszica 1.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-08-02 14:32:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę wentylacji (z rekuperacją) budynek pływalni w Śremie ul. Staszica 1.(21.5 KB)
701/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-14
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni ul. Staszica 1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-08-02 14:32:46)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni ul. Staszica 1(21.5 KB)
702/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-14
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją dofinansowania Projektu: "Budowa dróg gminnych w Nochowie" Z/2.30/III3.1/107 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-07-03 11:52:38)
Pobierz dokument - w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją dofinansowania Projektu: Budowa dróg gminnych w Nochowie Z/2.30/III3.1/107 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).(20 KB)
703/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego(25 KB)
704/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-20
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko Naczelnika Pionu Spraw Obywatelskich)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko Naczelnika Pionu Spraw Obywatelskich)(20 KB)
705/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-20
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. techniczno - komunalnych)

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. techniczno - komunalnych)(20 KB)
706/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-20
w sprawie powolania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław(25.5 KB)
707/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-21
w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Wymiana pokryć dachowych na budynkach: Kościuszki 22 i Popiełuszki 20/22 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-06-29 13:33:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Wymiana pokryć dachowych na budynkach: Kościuszki 22 i Popiełuszki 20/22 w Śremie.(20 KB)
708/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-29
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych we wsi Dalewo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych połozonych we wsi Dalewo.(21 KB)
709/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-06-29
w sprawie powolania komisji przetargowej na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych - Śrem, u. Grunwaldzka przy blokach 8 a, bi c - Etap II.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych - Śrem, u. Grunwaldzka przy blokach 8 a, bi c - Etap II.(21.5 KB)
710/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Bema w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Bema w Śremie.(25.5 KB)
711/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-03
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 7 Janka Wędrowniczka w Śremie.(20.5 KB)
712/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-03
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 "Słoneczna Gromoda" w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 Słoneczna Gromoda w Śremie.(20.5 KB)
713/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-03
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie.(20.5 KB)
714/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-03
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 im, Mikolaja Kopernika w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 im, Mikolaja Kopernika w Śremie(20.5 KB)
715/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont kapitalny jezdni i chodników na ul. Poprzecznej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont kapitalny jezdni i chodników na ul. Poprzecznej w Śremie(25.5 KB)
716/06
Zmieniony
Z dnia
2006-07-04
zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych zmienione zarządzeniem nr ^&^/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych zmienione zarządzeniem nr ^&^/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.(22 KB)
717/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Bartoszewskiej ubiegającej się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Bartoszewskiej ubiegającej się o awanas na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
718/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwi Łowickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwi Łowickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
719/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnej dla Pani Darii Płygawko ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnej dla Pani Darii Płygawko ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
720/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aliny Glinkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aliny Glinkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
721/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marka Juskowiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marka Juskowiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
722/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bernadety Garbarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bernadety Garbarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(22.5 KB)
723/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 8/9

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 8/9(21 KB)
724/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego w Śremie przy ul. 1 Maja

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-06 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu polozonego w Śremie przy ul. 1 Maja (20.5 KB)
725/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza(21.5 KB)
726/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-05
w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza Śremu

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-07 13:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza Śremu(22 KB)
727/06
Projektowany
Z dnia
2006-07-13
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Śrem na 2006 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-19 08:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Śrem na 2006 rok(25 KB)
Załączniki
728/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-13
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ostrowie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-19 08:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ostrowie(21.5 KB)
729/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-13
w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-19 08:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-08-14 11:26:21)
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne(30 KB)
730/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marka Juskowiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-19 08:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marka Juskowiaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego(23 KB)
731/06
Uchylony
Z dnia
2006-07-14
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie.Zarządzenie traci moc z dniam 1 kwietnia 2007r. Nowe zarządznie nr 83/07 z dnia 16 marca 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-19 08:18:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-03-22 11:09:48)
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Śremie.Zarządzenie traci moc z dniam 1 kwietnia 2007r. Nowe zarządznie nr 83/07 z dnia 16 marca 2007r.(240.5 KB)
732/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Grottgera w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-26 09:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Grottgera w Śremie(25.5 KB)
733/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - założenie systemu referencyjnego i wykonanie dokumentacji wizualnej dla sieci dróg gminnych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-26 09:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - założenie systemu referencyjnego i wykonanie dokumentacji wizualnej dla sieci dróg gminnych(25.5 KB)
734/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-24
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-26 09:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne(25 KB)
735/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-24
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2006 r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-07-26 09:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Śrem w III kwartale 2006 r.(20 KB)
Załączniki
736/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-26
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/101

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-01 10:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. S.Grota - Roweckiego 4/101(21.5 KB)
737/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-27
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont i adaptacja pomieszczeń I piętra budynku stacyjnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-01 10:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont i adaptacja pomieszczeń I piętra budynku stacyjnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne(25.5 KB)
738/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-28
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - udzielenie gminie Śrem długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 4 995 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2006 rok

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-01 10:47:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - udzielenie gminie Śrem długoterminowego kredytu komercyjnego w wysokości 4 995 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych  w budżecie gminy na 2006 rok(21 KB)
739/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-31
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni w Śremie ul. Staszica 1.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad basenem pływalni w Śremie ul. Staszica 1.(23 KB)
740/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-31
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wymianę wentylacji - budynek pływalni w Śremie ul. Staszica 1

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na wymianę wentylacji - budynek pływalni w Śremie ul. Staszica 1(21.5 KB)
741/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-07-31
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece.(22.5 KB)
742/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-02
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku zeświętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego dla sprzedaży zniczy i wiązanek w związku zeświętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.(32.5 KB)
743/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-02
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Staszica.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie przy ul. Staszica.(21.5 KB)
744/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Adamskiego i Szkolnej w Śremie - przebudowa ulicy Adamskiego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulic Adamskiego i Szkolnej w Śremie - przebudowa ulicy Adamskiego.(25.5 KB)
745/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-07
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław.(25 KB)
746/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-08
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i przyległych w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy Kopernika i przyległych w Śremie.(21 KB)
747/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-08
zmieniające zarządzenie nr 729/06 z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaptacji na lokale mieszklane.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 729/06 z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie przeznaczenia lokali niemieszklanych do adaptacji na lokale mieszklane.(23 KB)
748/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-09
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej we wsi Nochowo.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-08-29 13:47:21)
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej polożonej we wsi Nochowo.(62 KB)
749/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-16
w sprawie prowadzenia rejestrów w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-08-18 09:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie prowadzenia rejestrów w Urzędzie Miejskim w Śremie.(21 KB)
Załączniki
750/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-17
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację pomieszczeń I piętra budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-08-29 13:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację pomieszczeń I piętra budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne.(26.5 KB)
751/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-22
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-05 10:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.(28.5 KB)
Załączniki
751/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-31
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-01 09:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.(28.5 KB)
Załączniki
752/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-22
w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-01 09:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.(22.5 KB)
Załączniki
753/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-08-29
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację pomieszczeń I piętra budynku stacyjnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-01 09:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont i adaptację pomieszczeń I piętra budynku stacyjnego przy ulicy Kolejowej 3 w Śremie na lokale socjalne.(26.5 KB)
754/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-04
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.(28.5 KB)
Załączniki
755/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze we wsi Łęg

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze we wsi Łęg(26.5 KB)
756/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na ścinkę poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Śrem, łącznie z zagospodarowaniem materiału pozyskanego ze ścinki.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na ścinkę poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Śrem, łącznie z zagospodarowaniem materiału pozyskanego ze ścinki.(27 KB)
757/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-07
zmieniające Zarządzenie Nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006 rok w dziale 600 rozdziale 60016 $ 4270 - zakup usług remontowych

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające Zarządzenie Nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006 rok w dziale 600 rozdziale 60016 $ 4270 - zakup usług remontowych(23.5 KB)
758/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-08
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - modernizacja ulicy Nowowiejskiego w Śremie - budowa prawostronnego chodnika

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - modernizacja ulicy Nowowiejskiego w Śremie - budowa prawostronnego chodnika(27 KB)
759/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-14
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem.Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-2.0911-455/06 z dnia 18 października 2006r. dokonano wykreślenia w § 7 wyrazów "w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-11-09 10:48:37)
Pobierz dokument - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem.Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-2.0911-455/06 z dnia 18 października 2006r. dokonano wykreślenia w § 7 wyrazów w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.(56 KB)
760/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-14
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/11

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/11(22 KB)
761/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-14
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem.Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-2.0911-456/06 z dnia 18 października 2006r. w § 7 wykreślono wyrazy " w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-11-09 10:48:37)
Pobierz dokument - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem.Zgodnie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-2.0911-456/06 z dnia 18 października 2006r. w § 7 wykreślono wyrazy  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.(50 KB)
762/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-14
w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej ul. Długiej w Zbrudzewie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-19 08:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - budowa drogi gminnej ul. Długiej w Zbrudzewie(23 KB)
763/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza 59/6, Modrzewskiego 5/3 i Modrzewskiego 9/1 w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-20 13:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza 59/6, Modrzewskiego 5/3 i Modrzewskiego 9/1 w Śremie.(27 KB)
764/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-19
w sprawie powołania Komisji przetargowej na remont posadzek betonowych w lokalach mieszkalnych w Śremie przy ul. Gostyńskiej 15/2, Popiełuszki 20/3, Mickiewicza 55/1, Mieckiewicza 55/3, Powstańcow Wlkp. 1/1, Powstańców Wlkp. 1/2 i Farnej 14/1.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji przetargowej na remont posadzek betonowych w lokalach mieszkalnych w Śremie przy ul. Gostyńskiej 15/2, Popiełuszki 20/3, Mickiewicza 55/1, Mieckiewicza 55/3, Powstańcow Wlkp. 1/1, Powstańców Wlkp. 1/2 i Farnej 14/1.(27.5 KB)
765/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetergowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetergowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Przemysłowej.(22 KB)
766/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-20
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Staszica.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Staszica.(23.5 KB)
767/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-20
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze we wsi Łęg.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze we wsi Łęg.(21.5 KB)
768/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Kopernika i przyległych w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-25 09:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ul. Kopernika i przyległych w Śremie.(23 KB)
769/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-22
w sprawie powołania komisji przetargowejna wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Niesłabin - Etap I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-28 13:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-10-02 13:33:26)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowejna wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Niesłabin - Etap I.(23 KB)
771/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-26
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacji przestrzennej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-28 13:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacji przestrzennej.(21 KB)
772/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-26
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. gospodarowania zasobem gruntów komunalnych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-09-28 13:57:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru kandydata na stanowisko ds. gospodarowania zasobem gruntów komunalnych.(21 KB)
773/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-28
zmianiające zarządzenie w sprawie utworzenia kanlelarii tajnej oraz wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-02 13:33:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmianiające zarządzenie w sprawie utworzenia kanlelarii tajnej oraz wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej.(21.5 KB)
774/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-28
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap".

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-02 13:33:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap.(23 KB)
775/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-28
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-02 13:33:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Śremie.(22.5 KB)
776/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-29
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego w Śremie od ul. kilińskiego w kierunku szpitala

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-02 13:33:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzenie alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego w Śremie od ul. kilińskiego w kierunku szpitala(26.5 KB)
777/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-29
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006.(23 KB)
Załączniki
778/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-09-29
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetergowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetergowej na budowę drogi gminnej Śrem - Grzymysław(21 KB)
779/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-03
w sprawie nabycia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Śremie.(22 KB)
780/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-04
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Mickiewicza.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Mickiewicza.(22 KB)
781/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy kopernika i przyległych w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę ulicy kopernika i przyległych w Śremie.(23 KB)
782/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-04
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-05 14:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.(27 KB)
783/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-05
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację budynku światlicy wiejskiej w Dalewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-11 09:36:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację budynku światlicy wiejskiej w Dalewie.(27 KB)
784/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-06
w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Nowowiejskiego w Śremie - budowa prawostronnego chodnika.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-11 09:36:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację ulicy Nowowiejskiego w Śremie - budowa prawostronnego chodnika.(27 KB)
785/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-09
zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.(30.5 KB)
Załączniki
786/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-10
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.(21 KB)
787/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/33.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Śremie przy ul. S.Grota Roweckiego 4/33.(22 KB)
788/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-11
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych o numerach 3 i 6 usytuowanych w budynku przy ul. J.Kochanowskiego 3 w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych o numerach 3 i 6 usytuowanych w budynku przy ul. J.Kochanowskiego 3 w Śremie(22.5 KB)
789/06
Zmieniony
Z dnia
2006-10-16
w sprawiedokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. Zmienione Zarządzeniem nr 65/07 z dnia 23 lutego 2007r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-20 14:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-03-01 11:43:34)
Pobierz dokument - w sprawiedokumentacji opisujacej zasady rachunkowości przyjęte w Urzędzie Miejskim w Śremie. Zmienione Zarządzeniem nr 65/07 z dnia 23 lutego 2007r.(27 KB)
Załączniki
790/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 819/06 z dnia 4 grudnia 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2006-12-07 11:45:22)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem. Zmienione zarządzeniem nr 819/06 z dnia 4 grudnia 2006r.(27 KB)
791/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-16
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Długiej w Zbrudzewie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej ul. Długiej w Zbrudzewie.(23 KB)
792/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-17
w sprawie powołania Komisji przetargowej na prace wyrównujące zestawem równiarka - walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, oraz dostawa żużla wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
793/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-18
w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-19 07:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.(21 KB)
794/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-18
w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzienie alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego w Śremie od ul. Kilińskiego w kierunku szpitala.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-20 14:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na utwardzienie alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego w Śremie od ul. Kilińskiego w kierunku szpitala.(26.5 KB)
795/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-20
w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Śremie na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Gołębiej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-24 10:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Śremie na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Gołębiej.(26.5 KB)
796/06
Projektowany
Z dnia
2006-10-19
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. PROJEKTZarządzenie nie weszło w życie.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-24 10:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Tomyślak
(2007-01-12 11:55:27)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie. PROJEKTZarządzenie nie weszło w życie.(22.5 KB)
Załączniki
797/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-20
zmieniające zarządzenie nr 793/06 z dnia 18 października 2006r. w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-24 10:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 793/06 z dnia 18 października 2006r. w sprawie organizacji kiermaszu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych.(21 KB)
798/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-20
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydaykow budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-27 14:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydaykow budżetu gminy Śrem w IV kwartale 2006r.(21.5 KB)
Załączniki
799/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-24
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-27 14:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:19)
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap.(22.5 KB)
800/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-25
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/3.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-27 14:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego położonego w Śremie przy ul. Okulickiego 12/3.(22 KB)
801/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-25
w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej na ŚPI - Wsch w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-27 14:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę drogi gminnej na ŚPI - Wsch w Śremie(22.5 KB)
802/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-26
zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające zarządzenie nr 596/06 z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia podziału środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na 2006r. w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 - zakup usług remontowych.(24.5 KB)
803/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.(27 KB)
804/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-10-31
w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej Olsza - Bystrzek I etap.(21 KB)
805/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-02
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-06 08:19:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.(27 KB)
806/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-07
w sprawie powolania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - etap I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-15 13:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powolania komisji przetargowej na oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - etap I.(22 KB)
807/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-08
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-15 13:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok.(30.5 KB)
Załączniki
808/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-15
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/12.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-15 13:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Śremie przy ul. Ogrodowej 29/12.(22 KB)
809/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-15
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-11-21 11:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.(29.5 KB)
Załączniki
810/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-15
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2007 rok.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-21 12:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Śrem na 2007 rok.(21 KB)
Załączniki
811/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-16
w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-23 14:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.(21 KB)
Załączniki
812/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-17
w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-23 14:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I.(27 KB)
813/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-21
w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blaczę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-11-23 14:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na wymianę pokrycia dachu z eternitu na blaczę dachówkopodobną na budynku świetlicy wiejskiej w Pyszącej.(27 KB)
815/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-23
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-01 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006r.(32.5 KB)
Załączniki
816/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-23
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Wojtkowiaka ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-01 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Wojtkowiaka ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.(26.5 KB)
817/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007 do 31.03.2010r.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-01 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem w terminie od 1.04.2007 do 31.03.2010r.(22 KB)
818/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-11-27
w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup z dostawą kontenertów na odpady.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-01 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup z dostawą kontenertów na odpady.(22 KB)
819/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-04
w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej na przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem.

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-05 13:23:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania i uzupełnienia skladu komisji przetargowej na przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem.(21 KB)
820/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-06
w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/15

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-07 11:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprzedaży lokalu mieszklanego połozonego w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 6/15(22 KB)
821/06
Obowiązujący
Z dnia
2006-12-06
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie

Autor dokumentu: Jolanta Dworczyńska
Udostępnił:
Dorota Tomyślak
(2006-12-07 11:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Śremie(22 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 9533282

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X