☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty Uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Śremie 30 06 2006r.

Projekty Uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Śremie 30 06 2006r. (w trakcie uzupełniania).

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Śrem

Projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wybudowanie pasa prawoskrętu z ulicy Dezyderego Chłapowskiego (droga powiatowa)w ulicę Jana Klińskiego (droga wojewódzka)w Śremie

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności  

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy Śrem ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece

Projekt uchwały w sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego w Śremie

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Helenki w Śremie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody Czmoń

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomyślak Dorota
(2006-06-07 08:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomyślak Dorota
(2006-06-28 12:47:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3286532