☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb Urząd Miejski w Śremie

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty Uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Śremie 26 10 2006r.

Projekty Uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Śremie 26 10 2006r., godz. 11.00 ( w trakcie uzupełniania) 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo

Załącznik

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego

 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzku i Olszy - etap I

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzece

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Projekt uchwały w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - część rysunkowa - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  - pokój nr 15  - II piętro 

Załącznik nr 4 -  część rysunkowa - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  - pokój nr 15  - II piętro 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi oraz sprzedaży lokali mieszkalnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Rymaniak
(2006-10-24 12:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Rymaniak
(2006-10-26 09:17:45)

 
 
liczba odwiedzin: 9709175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X