☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie grzebowisk dla zwierząt

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek  - druk do pobrania
  2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
  3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości umożliwiającej prowadzenie tego typu działalności.
  5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że teren spełnia warunki umożliwiające prowadzenie tego typu działalności. 


Opłaty:

- zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.

- 17 zł za potwierdzenie ostateczności lub prawomocności decyzji - druk do pobrania

 

 

Ulgi:

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50 % stawki określonej od zezwolenia


 
Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 


Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni
 
 

Komórka odpowiedzialna:

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,  pokój nr 21
tel. 61 28 47 174Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rymaniak Paweł
(2007-01-11 13:49:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Projs Julia
(2023-03-13 11:37:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3047304