☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Śremie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem

 

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem (dokument do pobrania: uchwała nr 392/XLV/10)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek Druk do pobrania
2. Zaświadczenie albo oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
3. Kserokopia dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnych badań technicznych użytkowanego sprzętu specjalistycznego.
4. Udokumentowanie odbycia przeszkolenia w zakresie przepisów weterynaryjnych dotyczących prowadzenia tego typu działalności.
5. Dokument potwierdzający posiadanie sprzętu do wyłapywania zwierząt niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
6. Umowa lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w obiekty budowlane i urządzenia służące do czasowego przetrzymywania zwierząt, a także do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub kserokopia umowy na odbiór zwierząt z dowolnym schroniskiem.
 


Opłaty :

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku.


 
Ulgi :

W przypadku zmiany warunków wydanego zezwolenia – 50 % stawki określonej od zezwolenia

 
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Śremie
Zespół Obsługi Klienta pokój nr 01 (parter)
Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem

 


Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni
 

Komórka odpowiedzialna :

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21
Tel. 61 28 47 144

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Śremu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Projs Julia
(2020-07-21 14:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2016-06-28 14:53:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13821860